Home » » Đi lễ chiều Thứ 7 có thay được ngày Chủ Nhật không.

Đi lễ chiều Thứ 7 có thay được ngày Chủ Nhật không.


PHẦN 13:
Đi Lễ Chiều Thứ 7 Có Thay Ngày Chủ Nhật Được Không? Và Nơi Trú Ẩn Của Chúng Ta Ở Đâu!
Con thưa: Chúa ơi, hiện nay giáo hội đang cho ngày lễ chiều thứ 7 thay ngày Chủ Nhật như vậy có được không thưa Chúa. Xin Chúa dạy bảo chúng con được biết để chúng con được làm theo ý của Chúa.
Chúa dạy: Giáo hội tông truyền là chỉ có ngày Chủ Nhật mà thôi. Còn giáo hội hiện đại là có sự khác biệt. Hết thay đổi điều nọ lại thay đổi điều kia. Lề luật của Thiên Chúa thì không thể thay đổi được. Có ai có thể nói ta ăn bù hôm nay ngày mai không ăn có được không. Khi giáo hội có sự dẫn dắt sai lạc thì các con đừng thấy mới lạ mà làm theo. Không thể bỏ những giáo lý lệnh truyền giới răn vốn đã được truyền lại từ ngàn xưa, chứ đâu phải là đổi mới là thay đổi.
Con thưa: Chúa ơi, vậy chúng con đi lễ chiều thứ 7 mà giáo hội cho là thay Chủ Nhật, mà mai là Chủ Nhật chúng con không đi nữa thì có được gọi là Chủ Nhật không thưa Chúa.
Chúa dạy: Những điều đó không thể đâu con ạ vì giáo hội cho phép cũng chỉ là mắc mưu của Tam Điểm. Tam điểm đánh lừa giáo hội bằng một cách ít ai ngờ được đến nỗi cả các bậc chức sắc trong giáo hội tin đi theo nó. Họ đưa ra những sai lệch đến nỗi nếu ai không tin vào sự thật thì khó có thể nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai. Giáo lý chân chính đã bị bác bỏ, đổi lại thứ giả hình dối trá mà Satan đã dự trù để lôi kéo những ai tin và theo nó. Ít người nhận thức được sự bội giáo trong giáo hội đang sảy đến do tên tiên tri giả và phản Kitô đang lên kế hoạch phá hủy giáo hội.
Hãy nhớ sẽ có trận cuồng phong trên con cái người dân Chúa sẽ phải lánh đi cho tới khi thấy được ánh sáng của ơn cứu độ được mở ra. Sau những ngày sau hết và các con sẽ tràn đầy hạnh phúc và Ta sẽ bao bọc các con ở trong cung lòng của thánh tâm Ta. Ta không cần các con đem gì cho Ta, Ta chỉ cần các con yêu mến Ta trên hết mọi sự thế gian. Chỉ có như vậy thì các con mới yêu mến Ta thật lòng được. Trái lại, các con lại quên mất một điều là phải hy sinh. Phải có sự hy sinh thì mới có được ơn miễn trừ khỏi lửa luyện ngục để được ơn giao hòa các con phải can đảm mà hành động, giống như các thánh xưa kia cũng từng bị đối xử như vậy. Không lẽ chỉ vì vậy mà có thể bỏ cuộc sao? Trước hết các con phải nhớ một điều là đừng khi nào bỏ cuộc. Nhớ đó mà làm chân lí sống.
Con thưa: Chúa ơi, có điều gì Chúa muốn dạy bảo con nữa thưa Chúa.
Chúa dạy: Bao nhiêu điều Ta dạy bảo con hãy cố giữ con ạ. Không phải là Ta nói là con quên nhưng Ta nhắc để con cố gắng giữ một cách mà không để điều gì cản phá con để thực thi mọi điều Ta muốn.
Con thưa: Chúa ơi, Chúa cho con biết là dân Chúa sẽ phải lánh đi nhưng con không biết là lánh đi đâu. Nếu có thể được, xin Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Khi Ta nói là dân Chúa sẽ phải lánh đi là ra khỏi thành đó là không thông đồng với nó. Nếu ra khỏi thành đó mà vẫn thông đồng với nó thì không phải là ra. Nếu như có chút nào liên quan đến bọn chúng là sẽ gọi là thông đồng.
Con thưa: Chúa ơi, Chúa có thể cho chúng con được biết là lúc đó chúng con sẽ trú ẩn ở đâu thưa Chúa?
Chúa dạy: Trú ẩn ở đâu cũng không được, chỉ có trú ẩn ở trong Tà áo của Mẹ Ta và cung lòng thánh tâm Ta bằng cách suy niệm các màu nhiệm Mân Côi!
Lưu ý: 
Hiện nay đa số giáo dân đọc kinh Mân côi thì đọc ít đi, bớt kinh hay chia ra nhóm 5 hay 10 người mỗi người đọc 1 ngày 5 hay 10 kinh để thành 1 chuỗi mân côi chẳng mấy ai đọc kinh mân côi và suy niệm bao giờ.
Còn về ngày Chúa Nhật theo giáo hội tông truyền thì Chúa Cha tạo dựng trời đất trong 6 ngày. Ngày thứ 7 Thiên Chúa ngơi. Chúa Cha đã chúc lành cho ngày thứ 7 là ngày thứ nhất, hay ngày Chúa Nhật hiện nay. Ngày này gọi là ngày thánh."Ngày Sa Bát chính là Ngày Chúa Nhật"
Do thời cựu ước con người đã thay đổi ngày sa bát thành ngày thứ 6 là ngày thứ 7 hiện nay, giáo hội hiện nay thì cho là ngày thứ 7 hiện nay là ngày sa bát là theo cựu ước còn ngày chủ nhật là ngày chúa nhật không phải là ngày sa bát.
chúng ta hãy nên theo Giáo hội tông truyền. Đi lễ thứ 7 không thể thay thế ngày chúa nhật được,
Thứ 6: là ngày kính nhớ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ Máu Mình ra để xin Chúa Cha ơn tha thứ cho loài người!
Thứ 7: là ngày Đức Mẹ đồng công cứu chuộc loài người thông phần vào công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu!
CN: là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi, ngày Thiên Chúa chúc lành, ngày sa bát, ngày thánh!


Xem thêm
Powered by Blogger.