Home » » Con thú bảy đầu mười sừng và Con thú từ dưới biển đi lên

Con thú bảy đầu mười sừng và Con thú từ dưới biển đi lên

PHẦN 8:
Con Thú 7 Đầu 10 Sừng Và Con Thú Từ Dưới Biển Đi Lên Là Có Thật Không ?
Con Thưa:
Chúa ơi, Chúa có thể cho con được biết là câu mà ở trong kinh thánh nói là : có hai người đàn ông một người được đưa đi và một người bị bỏ lại, xin Chúa dậy bảo cho con ý là thế nào thưa Chúa.?

Chúa Dạy: 
Con ơi, đó là lời kinh thánh truyền lại từ ngàn xưa. Đó là có hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Đó là những điều người ta cho là siêu nhiên nhưng lời của Ta thì không sai. Lời Ta là lời hằng sống, khi sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ bị hủy diệt.
Con thưa:
Chúa ơi, Chúa có thể cho con biết là  con thú có bẩy đầu và mười sừng
là như thế nào thưa Chúa.?
Chúa Dạy:
Bẩy sừng mười đầu ư, đó là những điều người ta cho là những kỳ công tuyệt tác. Họ tôn thờ cả những gì mà họ minh họa. Họ luôn đi theo bước chân của sự lạc giáo và rồi họ sẽ xa đọa. Họ sẽ dẫn đến con đường diệt vong. Đó là những điều mà Ta muốn nói cho con nhưng con nên nhớ, tất cả những gì mà khác với giáo huấn của Ta thì đều nằm trong sự lạc giáo.
Con thưa:
Chúa ơi, con ngu dốt lắm. Xin Chúa dạy bảo con. Vậy con thú bẩy đầu mười sừng là có thật không thưa Chúa.
Chúa Dạy:
Con thú 7 đầu 10 sừng không có thật đâu, chỉ là biểu tượng của sự huyền bí thôi con ạ.
Con Thưa:
Chúa ơi, Chúa có thể cho con biết con thú từ dưới biển đi lên là thế nào không thưa Chúa.
Chúa Dạy:
Con thú từ dưới biển đi lên ư, đó là những điều mà Ta luôn dạy bảo, hãy cải thiện đời sống làm theo những lệnh truyền của Ta. Khi những ai không làm theo những lệnh truyền những giới răn của Ta thì không thể nói là hưởng thiên đàng được. Và như vậy những gì gọi là hỏa ngục sẽ lấn át họ. Mà hỏa ngục người ta gọi là biển đấy con ạ. Có nghĩa là cửa hỏa ngục sẽ là sự chết và con thú từ dưới biển đi lên có nghĩa là sự chết đấy con ạ.
Con Thưa:
Chúa ơi, có phải những điều con viết đây có đúng với lời Chúa vừa dạy con không thưa Chúa.
Chúa Dạy:
Đúng đấy con ạ. Vì con rất nghe lời Ta nên Ta đã tỏ cho con biết những gì mà Ta muốn nói.
Con Thưa:
Chúa ơi, Chúa có thể cho con biết về con điếm được không thưa Chúa. Xin Chúa dạy bảo con.
Chúa Dạy:
Con điếm khét tiếng đó là khi các con bị bao trùm những điều mê hoặc thì nó sẽ là biểu tượng của một thế giới, một nền hòa bình, một thế giới người ta cho văn minh, một sự khủng khiếp sẽ xảy ra. Đó là những gì ghê tởm, là bạo tàn của tên ác quỷ, là những sự nói lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa. Và rồi nó sẽ chà đạp lên thành thánh Giêrusalem. Rồi nó sẽ đem vào tất cả những gì mà nó cho là được hiệp nhất. Rồi nó sẽ tung ra tất cả những biểu tượng huyền bí đó, nó sẽ không còn bao lâu để chuẩn bị cho nó, và rồi nó sẽ phải khóc than trách vì những việc làm xấu sa của nó gây nên và rồi nó sẽ phải khóc cho chính nó. Con ơi, con chỉ cần biết đến đay thôi vì những điều này người ta còn cho là huyền bí.

Xem thêm

Powered by Blogger.