Home » » Chúa và Mẹ dạy cách lần chuỗi tràng hạt

Chúa và Mẹ dạy cách lần chuỗi tràng hạt
                                       No automatic alt text available.PHẦN 11:
Ngày 9-2 năm 2017
Chúa Và Đức Mẹ Dậy Cách Lần Chuỗi Mân Côi,
Con thưa: Chúa ơi, con có đọc ở trong sách sự thật có nói là ngày cảnh báo của Chúa thì lúc đó hãy quỳ xuống, nhìn lên thánh giá của Chúa rồi đọc câu kinh. Xin hướng dẫn con về ánh sáng và sự tốt lành của lòng thương xót lớn lao Ngài và tha thứ cho con tội lỗi. Amen. Có phải vậy không thưa Chúa.
Chúa dạy: Đó là những điều của Ta vì khi các con xin Ta hướng dẫn và xin lỗi Ta thì Ta sẽ tuôn đổ lòng thương xót ngập tràn linh hồn người đó. Rồi các con sẽ thấy những gì các con chứng kiến sẽ tuyệt tác và vĩ đại bao la. Các con nên nhớ, khi nào các con được biết những biến cố đó thì các con biết cần nắm chắc là cần đến sự trợ giúp của Ta.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo cho con thêm để con được làm theo ý của Chúa.
Chúa dạy: Con à. Con cứ làm như vậy vì những việc con đang làm rất cần thiết.
Con thưa: Chúa ơi, ở trong sách sự thật có ghi Đức Mẹ cầm chuỗi tràng hạt và có ghi hướng dẫn là, thánh giá thì đọc kinh tin kính, còn một hạt thì đọc kinh lạy Cha cầu cho Đức Giáo Hoàng Benedicto và ba hạt là cầu cho đức tin cậy mến, một hạt cầu cho việc truyền giáo nhưng con không biết là có đúng với ý Chúa dạy không thưa Chúa.
Chúa dạy: Khi các con bắt đầu là các con tuyên xưng đức tin còn một kinh lạy Cha và ba Kinh Kính Mừng, một kinh sáng danh rồi sau đó lần hạt nhưng con nên nhớ khi các con đọc cầu cho ĐGH Benedicto thì các con phải thật mạnh mẽ vì ma quỷ là Satan nó rình rập để phá khi các con mất khiêm nhường thì chẳng giúp gì được cho Ngài.
Con thưa: Chúa ơi, còn anh Giuse bảo con là lần hạt là đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh rồi đọc kinh tuyên xưng đức tin. Con ngu dốt lắm xin Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Khi đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng thì đã có Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện và con đọc kinh Sáng Danh là con đã làm sáng danh Cha rồi. Sau đó con đọc kinh Tin Kính rồi lần hạt. Nhưng con nên nhớ tất cả những gì các con đọc là đang tâm sự với Cha và Cha luôn lắng nghe lời các con. Cha sẽ ban cho những ơn các con cần nếu như các con thực thi đúng thánh ý của Cha. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và giàu lòng thương xót, duy nhất và chân thật. Thôi con cứ yên tâm. Tất cả mọi sự để Ta lo.
Con thưa: Chúa ơi, vậy khi con lần hạt thì con đọc như anh Giuse bảo con, còn tối đến thì cả nhà con đọc theo sách sự thật là cầu cho ĐGH Benedicto có được không thưa Chúa.
Con cứ làm như vậy đi vì mỗi người có một lý do riêng.
Con thưa: Chúa ơi nhưng con muốn làm theo ý của Chúa, xin Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Ý Ta muốn con cứ đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng rồi đọc Sáng Danh. Còn về cầu cho ĐGH Benedicto thì giáo hội phải lo mà công nhận.
Con thưa: Chúa ơi, ở trong sách CDCN con đọc ngày chủ nhật kính Thiên Chúa Cha, cầu cho ĐGH, đức hồng y, giám mục và giáo hội. Thưa Chúa có được không, xin Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Khi các con cầu cho ĐGH con nên biết là con cầu cho GH nào, cho GH Phanxico hay GH Benedicto, vị thủ lĩnh của giáo hội. Nếu như con cầu cho GH Phanxico thì con sẽ đánh mất lương tâm của các con.
Con thưa: Chúa ơi, vậy con đọc kính Chúa Cha cầu cho ĐGH Benedicto, đức hồng y, giám mục và giáo hội hay con chỉ cần nghĩ đến xin Chúa dạy bảo con dể con được làm theo ý của Chúa.
Chúa dạy: Con ơi, chỉ cần con có ý là được rồi.

Xem thêm:
Powered by Blogger.