Home » » Viêc làm sau cảnh báo

Viêc làm sau cảnh báo


CHỈ SAU CẢNH BÁO CÁC CON MỚI LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY.
Con thưa:
Chúa ơi, vậy chúng con bao giờ thì trao sách CDCN cho những người không nhận biết Chúa. Chúng con ăn chay, cầu nguyện và làm thế nào thưa Chúa.?
Chúa truyền dạy:
Điều đó các con phải đợi, đến cho đến cuộc soi sáng lương tâm diễn ra, rồi các con sẽ trao cho họ CDCN đó, rồi sau có cần rất nhiều việc phải xúc tiến ngay con ạ. Con ơi, con nhớ hãy đem nhiều vì rất nhiều nơi đang cần con ạ. Con hãy làm nhiều để giúp mọi người. Con nhớ đừng sợ gì cả, con cứ đem đến những nơi như Ngọc L, NgĐ, ChS, đi BG, đi ChS nhớ cẩn thận vì có đoàn người đang cản phá các con. Con có hai điều cần phải nắm chắc đó là nhanh và thông minh. Con sẽ đi vào những tầng lớp như giáo dân, giáo hội, các hàng giáo phẩm và giáo sĩ, cả những nhà lãnh đạo không có đức tin và con sẽ đem CDCN đến cho họ. Các con sẽ phải giữ đừng để để cho họ nhận ra các con là ai.
Con thưa: 
Chúa ơi, vậy bao giờ thì chúng con đem sách CDCN cho mọi người đó. 
Chúa truyền dạy: Hãy để sau cảnh báo vì chỉ sau cảnh báo các con mới làm được việc này. Các con sẽ nhanh chóng xúc tiến việc này, đó là những điều Ta muốn các con làm sau cảnh báo. Sau cảnh báo sẽ có rất nhiều người quay về với Ta, các con cứ đem cho họ thì họ sẽ đón nhận. Còn các hàng giáo phẩm và giáo sĩ, họ cũng sẽ đón nhận các con vì họ cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ. Đấy, tất cả những điều đó các con cứ làm theo ý Ta rồi sẽ tốt đẹp con ạ. 
Con thưa: 
Chúa ơi, vậy chúng con có đem CDCN đi đâu nữa hay chúng con phải đợi đến cảnh báo thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Cứ để sau cảnh báo, sau cảnh báo các con hãy đem, con bây giờ, các con hãy đem ấn tín, tràng hạt, sách thánh thiêng, kinh mân côi, các con đem đi trước sẽ dễ dàng hơn. 
Con thưa: 
Chúa ơi, con viết tất cả những điều này có đúng ý Chúa không? Xin Chúa dạy bảo con.
Chúa Truyền Dạy: Đúng vậy. Những điều đó rất đẹp lòng Ta, con cứ làm đi, Ta sẽ dạy con. 
Con thưa: 
Chúa ơi, chúng con có thể đem sách CDCN đi làm phép ở đâu thưa Chúa. 
Chúa truyền dạy: Hãy đem đến chỗ cha Toma vì cha Toma thánh thiện, không ham danh lợi và kiêu căng. Cha ấy sẽ giúp được các con, con cứ đến đấy đi rồi con sẽ thấy. 
Con thưa: Chúa ơi, chỉ anh Giuse đi thôi có được không thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Con bảo với anh Giuse là cả hai người đi sẽ tốt hơn. Cả hai người đi vì cha TM cũng muốn nghe con nói đôi điều. 
Con thưa:

Chúa ơi, con tội lỗi và yếu hèn lắm, xin Chúa thương dạy bảo con để con được làm theo ý của Chúa.
 
Chúa truyền dạy: Con ơi, con hãy nhớ khi đi nhà thờ hay đi lễ về, con đi đến cửa chỗ ông thánh Vicente cầu nguyện với ông ấy một chút, ông ấy sẽ gìn giữ cho!Xem thêm:
Powered by Blogger.