Home » » Satan đã nhảy vào trong giáo hội của chúng ta

Satan đã nhảy vào trong giáo hội của chúng ta
 Satan đã nhảy vào trong giáo hội chúng ta 
 Con thưa: Thưa Cha, thời gian qua một số các địa phận, (BC, V, HH) nhiều giáo dân rất hoang mang và lo lắng và không biết làm thế nào về cách rước lễ?
- Giáo hội thì cho hai cách rước lễ trên miệng hoặc trên tay nhưng bây giờ nhiều vị linh mục bắt giáo dân phải rước lễ trên tay không cho rước lễ trên lưỡi. Các ngài nói là rước trên miệng dễ bị lây bệnh và con la mắng giáo dân. Các ngài nói rằng xưa kia trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu bảo các con hãy cầm lấy mà ăn.
- Giáo dân phần thì muốn rước lễ trên miệng nhưng lại sợ linh mục, nhưng trong lòng hoang mang không biết nên làm thế nào để rước lễ cho đúng mà không bị phạm thánh hoặc chúng con tìm đến những nơi mà linh mục cho rước lễ trên miệng. Hay là chúng con rước lễ thiêng liêng xin Cha dậy bảo cho chúng con biết?
- Thưa Cha nếu một linh mục mà bắt giáo dân của mình mà phải hiệp lễ bằng tay thì mình máu thánh Cha có đến được với con cái của Cha không?
- Cha ơi nếu như một linh mục bị sa ngã và phạm tội thì bàn tay Thánh Hiến đó khi truyền phép và làm các phép thì có thành không
- Thưa Cha, giáo dân ở xứ ND nói rằng linh mục xứ là Giuse nói trong nhà thờ là hiện nay các linh mục toàn địa phận đang hướng về cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta vì nơi đây có nhiều người đi sai và chống đối lại giáo hội và có người còn nói có khi linh mục TM có thể bị treo chén.
- Cha ơi, chúng con được Cha thương ban lương thực là Mình Máu Thánh của Cha, để nuôi sống phần hồn chúng đời đời là bánh bởi trời ban xuống cho chúng con ngang qua bàn tay thánh hiến. Khi truyền phép thì chúng con phải đón nhận bằng cách nào để tỏ lòng cung kính tạ ơn Cha đã thương ban cho chúng con.
- Cha ơi, khi mà những người làm tuần cửu nhật xám hối kính Cha xong rồi thì chúng con đi xưng tội linh mục TM hay đến linh mục nào cũng được?
- Xin Cha dậy bảo cho chúng con để chúng con thực thi theo thánh ý của Cha, chúng con xin tạ ơn Cha!
Cha phán dậy:  Các con yêu quý của Cha!
Bây giờ giáo hội đã có nhiều thay đổi các linh mục đã cho phép giáo dân rước lễ trên tay các con có biết không?
Satan đã nhẩy vào hàng giáo phẩm để lôi kéo các con rời xa Cha vì sự tinh vi của Satan.
* Các con muốn tôn vinh Cha hãy đón nhận Mình Thánh Cha một cách trang trọng nhất các con nhé.
* Mình Máu Cha đã ban cho các con là Máu và Thịt Cha để nuôi linh hồn các con, các con phải biết quý trọng.
* Một linh mục trong lúc phạm tội trọng mà truyền phép thì Thánh Lễ đó gọi là Lễ Đen.
* Còn những giáo dân nào có lòng yêu mến Cha muốn lãnh nhận Mình và Máu Cha qua linh mục đó với lòng sốt mến và tin tưởng nơi Cha đang ngự trị thì người đó đã đón nhận Cha rồi.
* Một Linh Mục mà làm sai thì tội nặng hơn gấp nhiều lần hơn thế nữa. Hãy cầu nguyện cho các linh mục vì nhiều linh mục giám mục đi sai mà chưa nhận ra.
* Còn những linh mục làm theo ý Cha thì bị nhiều người lên án là sai đường. những vị đó rất đẹp lòng Cha!
* Còn làm tuần cửu nhật kính Chúa Cha và xám hối hãy đến với các linh mục đi vào nội tâm nhiều ở đó các con sẽ nhận ra Cha qua linh mục đó. Hãy cầu nguyện và xám hối thời gian không còn nhiều, hãy dâng mình phó thác mọi sự cho Cha, các con hãy vững tâm vì đã có Cha ở cùng các con!
Xem thêm
Powered by Blogger.