Home » » Nhân loại đang khước từ giáo huấn của Chúa

Nhân loại đang khước từ giáo huấn của ChúaNHÂN LOẠI ĐANG KHƯỚC TỪ GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU VÀ ĐÂU LÀ QUYỂN SÁCH CDCN CHUẨN

Con thưa: Chúa ơi, anh em chúng con muốn làm thêm sách CDCN để cho mọi người, xin Chúa dạy bảo chúng con để chúng con được làm theo ý Chúa?
Chúa truyền dạy: CDCN là để giúp đỡ mọi người. Con cứ lấy đem đi in sách.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con làm quyển sách CDCN giống như quyển này hay như quyển bên chỗ cô Maria V thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Con ơi, con nên nhớ, những lúc Ta rất buồn Ta không muốn nói, nhưng Ta thương con Ta sẽ dạy cho con biết.
Con thưa: Chúa ơi, Chúa có thể chia sẻ nỗi buồn cho con được không? Chúa có thể cho con biết Chúa đang buồn về chuyện gì thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Ta buồn vì nhân loại đang khước từ giáo huấn của Ta, đó là những lời nói, chữ viết, đó là sách thánh, kinh thánh, người ta đang cho là đi đúng đường của Ta. Người ta cho là Ta không có thật, lời nói của Ta không phải đến từ Ta. Người ta cho là Ta không hiện diện, Ta không có ở khắp nơi, người ta luôn thích những phù vân, những việc làm sai trái. Họ khước từ giáo huấn của Ta, lời nói và cả cái chết của Ta trên thập tự đấy con ạ. Con sẽ phải khóc lóc thay cho họ, thay cho những việc làm sai trái của họ.
Con thưa: Chúa ơi, con yêu Chúa. Xin cho con được dùng những đau khổ của con để dâng lên Chúa để đền thay cho họ có được không thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Được chứ, con có thể dâng những đau khổ của con, những lời cầu nguyện bé nhỏ của con, những thống khổ của con, bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của con để hợp với cơn hấp hối Ta chịu, Ta sẽ đem lời của các con đến với Cha Ta và Cha Ta sẽ nhận điều đó. Con sẽ thấy những điều kỳ diệu ở những chuỗi kinh đó. Thật là việc làm có ích.
Con thưa: Chúa ơi, con muốn thưa là bây giờ chúng con in CDCN như quyển này hay là như quyển của cô Maria V, xin Chúa dạy bảo con.
Chúa truyền dạy: Như quyển này đi, vì quyển của bà V người ta cho là thiếu, là thêm bớt. CDCN là gian nan thử thách nên không thể thay đổi được. Đó là những điều để người ta vượt qua thì mới qua được thử thách này được.
Con thưa: Chúa ơi, con nghe anh Giuse nói ở quyển CDCN khác anh ấy xem, có trang đọc về cộng sản, có phải là đến từ Chúa không thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Chống lại cộng sản ư? Không phải từ Ta. Ta không chống lại ai cả. Ta chỉ làm cho mọi người nhận biết Ta.
Con thưa: Chúa ơi, vậy những lời mà nói về cộng sản đó đến từ đâu thưa Chúa.
Chúa truyền dạy: Đến từ đâu ư ? Từ hỏa ngục, từ Satan. Nó gây nên chia rẽ chống lại nhau, xung đột lẫn nhau. Chúng gây nên sự chia rẽ khác biệt, chúng gây nên.
Con thưa: Chúa ơi, có phải Chúa vừa bảo con là trang đọc về cộng sản đó đến từ Satan thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: Đúng vậy. Nó đến từ Satan. Nó gây chia rẽ, nó muốn con cái Chúa chia năm sẻ bảy.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con làm thế nào để biết được những điều mà thêm vào thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: CDCN là để cầu nguyện, chỉ có những điều tốt đẹp không có những điều xấu. Xấu chỉ đến từ ma quỷ. Vì đến từ Ta chỉ có tình yêu vậy các con thấy những điều đó trong CDCN thì các con biết không phải đến từ Ta.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con, bây giờ có rất nhiều CDCN, chúng con không biết thế nào thưa Chúa.
Chúa truyền dạy: Đúng là có rất nhiều CDCN nhưng con nhớ rằng CDCN đến từ Ta chỉ có những điều tốt đẹp. Con hãy nhớ giữ gìn quyển sách con đang có vì không mấy ai giữ được đâu. Con à, thời gian này con hãy đem những quyển sách đó đi phô tô chứ đừng để mãi như sự chết đó. Đó là điều Ta muốn con làm nữa. Con cứ mang sang chỗ anh Giuse cũng được để khỏi phải lo lắng cách làm. Con cứ mang sang chỗ anh Giuse rồi bảo anh phô tô thành nhiều quyển rồi các con sẽ đem đến chỗ các linh mục làm phép rồi các con trao cho mọi người. Nhất là những người chưa nhận biết Ta, họ không nhận đâu nhưng các con cứ làm đi rồi các con sẽ thấy.
Con thưa: Chúa ơi, vậy những người chưa nhận biết Chúa thì chúng con làm sao dám đưa.
Chúa truyền dạy:
Ta biết con lo lắng, làm sao các con làm được. Các con không thể làm được, chỉ có Ta, Ta sẽ soi sáng cho họ bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của các con, là ăn chay cầu nguyện.!
Lưu ý:
Khi in những sách quan trọng như lời thánh thiêng của Chúa và Mẹ hay CDCN chúng ta phải cầu nguyện để không bị rắc rối do Satan thêm bớt lời trong sách !

Xem thêm
1. Ki tô giả xuất hiện
2. Mạc khải Chúa Con
3. Những điều sẽ xảy ra trong cuộc cảnh báo.
4. Ngày công thẳng
5. Hãy chuẩn bị
6. Tuần cửu nhật kính Chúa Cha
7. Thông điệp hàng ngày.
8. Đức Mẹ dạy cầu nguyện hàng ngày
Powered by Blogger.