Home » » Khi nào mình thánh đặt ra cạnh thì sẽ không còn Chúa nữa

Khi nào mình thánh đặt ra cạnh thì sẽ không còn Chúa nữaKHI NHÀ THỜ NÀO MÀ ĐẶT MÌNH THÁNH RA CẠNH THÌ SẼ KHÔNG CÒN CHÚA NỮA! 
Con thưa: 
Chúa ơi, em Terexa của con vừa làm xong tuần cửu nhật sám hối với Chúa Cha, xin Chúa dạy bảo cho con.
Chúa dạy:
Em Terexa.. đang nỗ lực tìm kiếm thời gian cầu nguyện. Em đó đang hết sức ăn năn. Con ơi, con bảo với em ấy khi nào có những biến cố xảy ra khi cứ nhìn lên bầu trời, quỳ gối nhìn lên bầu trời xin Ta tha tha và hướng dẫn thì Ta sẽ soi sáng cho em Terexa con à. Những điều đó rất quan trọng vì khi đến trước mặt Ta phải biết ăn năn sám hối, là những người đó thật lòng yêu mến Ta.
Con thưa: Xin Chúa dạy bảo con thêm.
Chúa dạy:
Con nhớ từ bây giờ trở đi, con không phải lo lắng hay sợ hãi gì vì đã có Ta. Con hãy chiến đấu vì đức tin và sự can đảm của tâm hồn. Con ơi, Ta yêu thương con. Con cứ lo việc làm lành, mọi việc Ta lo cho con.
Con thưa: Chúa ơi, có điều gì Chúa muốn cho con biết thì Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Con ơi, Ta không bao giờ muốn ngừng nói với con, Ta luôn muốn nói với con nhưng thôi muộn rồi.
Con thưa: Chúa ơi, con muốn thưa với Chúa điều này nữa. Hôm trước con thưa rồi nhưng con muốn thưa lại cho rõ hơn. Chúa ơi, nhà thờ ở bến dứa đó đã đặt mình thánh ra cạnh. Có phải là không có Chúa nữa, thưa Chúa?
Chúa dạy: Họ đã loại Ta, họ đã không tôn thờ Ta. Họ chỉ tôn thờ ngẫu tượng. Họ đưa vào những biểu tượng, họ còn xưng danh Ta nhưng các con biết không, Ta không còn hiện diện ở đó nữa. Họ tưởng như đang tôn thờ Ta nhưng Ta chẳng thể nào ở đó vì họ đang tôn thờ điều ghê tởm. Ta chỉ thương họ, cũng thánh thiện nhưng bị người khác gây nên.
Con thưa: Xin Chúa dạy con, cho con biết ai đã gây nên không?
Chúa dậy: Đó là những người lạc ra đàng rồi. Đó là những người họ luôn cho mình là cao trọng, không cần đến sự góp ý của người khác. Vậy các con nên nhớ " khi nhà thờ nào mà đặt mình thánh ra cạnh thì sẽ không còn Ta nữa."
Con thưa:
Chúa ơi, có phải Chúa vừa bảo con là nhà thờ nào đặt mình thánh ra cạnh thì sẽ không còn Chúa nữa, thưa Chúa.
Chúa dạy: Đúng vậy vì Ta là chính mà họ đặt Ta ra cạnh thì làm sao có Ta được nữa.
Con thưa: Chúa ơi, vậy cứ nhà thờ nào mà dặt nhà tạm ra cạnh mà không chính giữa là không có Chúa có phải không thưa Chúa?
Chúa dạy: Đúng vậy. Nhà tạm là bằng vàng. Khi nhà tạm nào loại bỏ những điều đó, đưa vào những hình ảnh mới lạ.

Xem thêm:

1. Đức Mẹ hướng dẫn cầu nguyện trong ngày.
2. Những điều sẽ xảy ra trong cuộc cảnh báo.
3. Hãy chuẩn bị
4. Tuần cửu nhật kính Chúa Cha
5. Thông điệp hàng ngày.
Powered by Blogger.