Home » » Khi nào linh mục có Thiên Chúa hiện diện

Khi nào linh mục có Thiên Chúa hiện diện

31.3.2016: PHẦN II:
KHI NÀO LINH MỤC CÓ THIÊN CHÚA HIÊN DIỆN !
Con thưa: Thưa Cha, chúng con là kẻ rất yếu đuối và dốt nát lắm chúng con chẳng biết làm gì nếu không có Cha dậy bảo ngày của Cha đang cận kề mà anh em chúng con chẳng mấy ai hay biết và nhận ra,còn các dấu chỉ điềm thiêng trên trời dưới đất đang xảy ra để ứng nghiệm Kinh Thánh và cảnh báo cho nhân loại nhận biết và mau quay về với Cha, mấy lần trước chúng con định đến với một số các đấng bậc trong giáo hội, mang lời thánh của Cha cho các ngài, nhưng chúng con rất ngại gặp và rất khó nói với các ngài ra sao, nay thời gian cấp bách xin Cha dẫn dắt cho con đem lời Cha đến với các ngài vì nếu một linh mục hay giám mục mà nhận ra sẽ cứu được rất nhiều con chiên hay con định xin Cha cho một dấu chỉ là nếu các đấng bậc chưa tin lời của Cha thì chúng con bảo các ngài là cầu nguyện với Chúa và xin một Ơn nào đó trong 3 ngày sau đó gọi chúng con đến, xin Cha cho chúng con biết được các ngài ấy đã xin ơn gì. để chúng con nói lại với đấng bậc đó những gì mà ngài đã cầu nguyện để đấng bậc đó tin là lời của Cha dậy ngang qua chúng con như vậy có được không thưa Cha ? chúng con dốt nát không biết chỉ mong các đấng bậc mau nhân ra sớm, xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con biết chúng con nguyện xin theo thánh ý của Cha !
Cha phán dậy : Các con yêu quý của Cha ! 
Cha ban cho các con quyền tự do, Cha không bắt buộc theo Cha hay ngược lại, các linh mục giám mục cũng như vậy là con cái Cha, khi linh mục gíam mục nhân danh Cha nói hay làm điều gì có Cha hiện diện, còn bình thường cũng là con người như tất cả các con Cha đã dựng lên, không thể cho họ dấu chỉ này hay dấu chỉ kia, để các ngài nhận biết, hãy cầu nguyện để Chúa thánh Thần hướng dẫn âm thầm từ nội tâm các ngài, 
còn linh mục Toma V hãy nói với ngài về tràng chuỗi Mân Côi để ngài đón nhận và chia sẻ cho cộng đoàn dân Chúa,
Còn về phần Anna,têrexa con làm các việc đạo đức rất tốt nhưng con còn nặng nề về phần xác nhiều hãy đến với Cha chỉ cần 1kinh lạy Cha/1kinh kính mừng/1kinh vinh danh/ 1kinh tin kính/ và tâm sự với Cha là đủ rồi hãy tập làm theo thánh ý Cha,Cha sẽ nhận lời các con cầu nguyện hãy cố gắng lên các con nhé !


Ước chi quyền năng tình yêu và Chúa Thánh Thần của Chúa Cha đánh động mọi con tim nhân loại để mọi bừng tỉnh nhận biết mau quay về nơi kêu gọi với ơn cứu độ và nhận ra người Cha thực sự của mình mà con cái quên lãng …Amen!


Xem thêm:

Powered by Blogger.