Home » » Bí mật bữa tiệc ly

Bí mật bữa tiệc ly

Image result for bữa tiệc ly


BÍ MẬT BỮA TIỆC LY MÀ CHÚA GIÊSU TỎ LỘ
Ngày 24 tháng 5 năm 2017

Con thưa:

Chúa ơi, chúng con là kẻ phàm hèn không hiểu về phép thánh thể. Khi Chúa lập bí tích thánh thể, con xin Chúa dạy bảo chúng con được biết thế nào là đúng. Vì hiện nay có nhiều linh mục nói là Chúa bảo cứ cầm lấy mà ăn thì chúng ta cứ cầm lấy mà ăn. Còn có người bảo cứ nhận lấy mà ăn nhưng chúng con không hiểu. Con xin Chúa dạy bảo con những gì mà Chúa muốn cho con được biết để chúng con theo ý của Chúa. 
Chúa dạy:
Bí tính thánh thể là để ở lại với các con vì thế mà Ta đã lập nên điều đó. Vì thế mà Ta đã ở lại dưới thế với các con. Còn các con không hiểu về bí tích thánh thể vì có nhiều sự nhầm lẫn. Vì sao trong bí tích thánh thể Ta đã trao cho các môn đệ của Ta và nói, anh em hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Sau đó Ta nói tiếp, này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra và nhiều người được tha tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Điều đó mới là đúng con ạ. Còn có nhiều điều giáo hội thay đổi, sửa đổi là do Satan nó chen lấn vào. Cũng như trong đời sống các con cũng vậy. Nó gây cho các con chống đối lẫn nhau, nghi ngờ, rồi nó sẽ phá hủy đức tin của các con dần dần. Còn Ta lập phép thánh thể là chỉ có Ta và các môn đệ của Ta, chứ không phải cho tất cả mọi người. Nếu các con nghĩ vậy là sai rồi.
Cầm lấy mà ăn ư? Điều đó chỉ dành cho việc ăn bánh. Hoặc làm những gì các con cho là phạm thánh thì cứ làm. Ta chẳng có thể bắt buộc các con nhưng Ta luôn nhắc các con, vì nhầm thì Ta tha thứ, nhưng vì cố tình phạm đến bí tích thánh thể thì lúc đó ăn năn thì quá muộn.
Phải đâu là trò chơi giải trí mà các con thích cầm mà đưa. Phải có chức thánh và chỉ có bàn tay thánh hiến mới có thể cầm vào Mình Ta. Còn tất cả những kẻ khác không xứng đáng.
Vậy đừng nên phạm thánh nữa. Hãy quay về sớm hơn thì tốt. Còn cứ chai lì chai đá không thèm nghe thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì Bí Tích Thánh Thể là phép thánh thể chính là Chúa Thánh Thần. Cho nên ai xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì khó mà được dung thứ vì thế Ta mong các con của Ta đừng có phạm.
Ai xúc phạm đến Ta là xúc phạm đến Cha Ta vì Cha Ta là Thiên Chúa muôn loài, muôn vật, Thiên Chúa Tối Cao. Nếu không có Cha Ta làm sao các con có sự sống. Vì vậy đừng xúc phạm đến Cha và Ta nữa. Rồi đây linh hồn các con sẽ khó mà thoát được kiếp trầm luân nếu như các con phạm thánh.
Vì vậy, đừng có u mờ nữa, mà lao vào sự chết. Hãy tìm lấy vinh quang trước khi quá muộn!
Xem thêm
Powered by Blogger.