Home » » Ngày cảnh báo

Ngày cảnh báoNgày 23/2/2017:  ( Sau khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần)
Con thưa: Cha ơi, con tội lỗi và ngu dốt lắm, xin Cha thương, dạy bảo cho con để con được làm theo ý của Cha. Con lạy Chúa, con lạy Mẹ. Mẹ ơi, con tội lỗi và yếu hèn lắm, xin Chúa và Mẹ nâng đỡ con. Mẹ ơi, nếu có thể được, xin Mẹ dạy bảo con cho con được biết các biến cố xảy ra lần lượt như thế nào không ạ. Xin Mẹ tỏ cho con để con được làm theo ý của Chúa và Mẹ.
Chúa truyền dậy:
Cuộc soi sáng lương tâm vĩ đại, lòng thương xót sẽ được dội tưới trên tất cả mọi người và nhiều người sẽ được tha tội và dẫn đưa đến cuộc sống vĩnh cửu sau này và sẽ có là 1260 ngày. Khi đồ khốc hại được đặt lên, nó sẽ trốn ở đâu ra, nó ngoan lắm, nó đi rao giảng lời Chúa và rồi nó nói. Hãy ăn năn sám hối vì ngày giờ Chúa đã đến và rồi dân Chúa sẽ phải chịu những đòn roi thể xác lẫn tâm hồn và sẽ có những dấu ấn của ma quỷ, và rồi dân Thiên Chúa sẽ phải tránh đi và sẽ có những trận cuồng phong trên con cái người. Ai kiên vững đến cùng sẽ được cứu và sau đó là tên Phản Kitô sẽ vào chiếm Vatican. Rồi cơn hoạn nạn khủng khiếp sẽ diễn ra không bao lâu thì sẽ là ngày ánh sáng của sự vui mừng Cứu Độ và rồi tất cả những ai sùng Kính Lòng Thương Xót của Ta sẽ không bị hủy diệt. Rồi các con sẽ được hưởng hạnh phúc cùng các chư Thánh Ca đời đời chẳng cùng Amen. Con ơi, con hãy đi loan tin về Giao Ước Cuối Cùng này của Ta!
Con thưa: Con lạy Chúa. Con lạy Mẹ, nếu có thể con xin Chúa và Mẹ cho con được biết là ngày Cảnh Báo là ngày bao nhiêu? xin Mẹ dậy bảo cho con được biết để con được làm theo ý của Chúa và Mẹ.
Mẹ phán dậy: “Ngày 25 Tháng 5 con ạ” vì ngày 25 là ngày mà nhân loại đã khước từ những giáo huấn của Con Mẹ.
Con thưa: 
Mẹ ơi xin Mẹ thương và tỏ cho chúng con biết là ngày 25/5 này là ngày âm lịch hay là dương dịch, chúng con xin tạ ơn Mẹ ?
Mẹ dậy rằng:
Con ơi tại sao con lại không biết, ngày đó là ngày âm sao vì ngày đó người ta cho sự chết nhiều hơn sự sống!
Lời bàn:
Xưa kia, ông Gio-na đã loan báo cho thành Ni-ni-vê ( Trích sách Giona chương 3: câu 4 đến câu 10 ):
" 4Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."
5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.
7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.
8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.
9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."
10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa. "

Ông Gio-na thấy buồn vì Chúa đã không phạt thành Ni-ni-vê như đã phán. Chúa có hỏi ông Gio-na, theo ngươi thì cứu được ít linh hồn, còn theo Ta thì cứu được nhiều linh hồn, vậy nên theo ai? Ông Gio-na trả lời là theo Chúa. Do vậy, dù thế nào, mọi sự hãy theo ý của Thiên Chúa vì ý của Ngài chắc chắn hơn ý của chúng ta.
Xem thêm
1. Tuần cửu nhật kính Chúa Cha
2. Đức Mẹ dạy cầu nguyện hàng ngày
3. Những điều sẽ xảy ra trong cuộc cảnh báo.
4. Hãy chuẩn bị
5. Thông điệp hàng ngày.
6. Những điều con thắc mắc về ngày cảnh báo (25/5 âm lịch)
Powered by Blogger.