Ma quỷ


                                       PHẦN 7 

TƯỚNG QUỶ HIÊN NAY ĐANG Ở TRONG EM MARIA HẰNG :
THIÊN CHÚA BẮT PHẢI NÓI RA NHỮNG ĐIỀU HẾT SỨC HỆ TRỌNG CHO NHÂN LOẠI CHO GIÁO HỘI ĐỂ CẢNH BÁO CON CÁI CỦA NGƯỜI MAU QUAY VỀ NƠI KÊU GỌI NHẬN RA NGƯỜI CHA THỰC SỰ CỦA MÌNH MÀ CHÚNG TA QUÊN LÃNG ĐỂ  LÃNH NHÂN ƠN CỨU ĐỘ.....AMEN !https://www.youtube.com/watch?v=t_a0HfpC-FQPowered by Blogger.