Home » » Lời kêu gọi đến hàng giáo phẩm giáo sĩ

Lời kêu gọi đến hàng giáo phẩm giáo sĩ
NHÂN DANH THIÊN CHÚA BA NGÔI 
• Nhân Danh Chúa Cha: 
là Chúa tể muôn loài muôn vật là đứng tạo dựng trời đất là đấng uy quyền trên con người và vạn vật là đấng ban phát mọi ơn lành, là Cha thật của chúng ta /
• Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô : 
là con Thiên Chúa hằng sống đấng vâng phục vì yêu thương đã tự hạ hiến tế chính mình làm của lễ ngài đã đổ máu mình ra để xin Cha ơn Tha thứ cho loài người chúng ta / 
• Nhân Danh Chúa Thánh Thần : 
Đấng thánh hóa mọi loài là sự sống sự sáng của mọi người /
• Nhân Danh  Đức Trinh Nữ Maria: 
là Mẹ Thiên Chúa đấng đồng công cứu chuộc thế giới đấng vô nhiễm nguyên tội/
• Nhân  Danh TLTT  Micae 
là thống soái thiên binh trên trời  là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho để bảo vệ nước Thiên Chúa/
I. Thưa các đấng bậc trong giáo hội chúng ta đều biết là chúng ta có một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi,
Ngôi Nhất : Thiên Chúa Cha, 
Là Chúa Tể muôn loài muôn vật là Đấng tạo dựng trời đất, là Đấng uy quyền trên con người và vạn vật, là Đấng ban phát mọi ơn lành xuống cho nhân loại, là Cha thật của mọi người trên thế gian này !
 Ngôi Hai :  Thiên Chúa Con,
Vì yêu Thương loài người vâng phục Chúa Cha đã tự hạ xuống thế Hy sinh làm của hiến tế dâng lên Thiên Chúa là Cha của người Ngài đã đổ máu ra để xin ơn tha thứ để cứu chuộc nhân loại do tội tổ tông truyền do Adam Eva gây ra !
 Ngôi Ba: Thiên Chúa Thánh Thần,
Đấng Thánh Hóa mọi sự là sự sáng của mọi linh hồn và là sự sống của mọi loài nơi ngài có tất cả mọi sự khôn ngoan, hiểu biết, lo lieu, thông minh, đạo đức, kính sợ Thiên Chúa, sức mạnh, và ơn phân định ở nơi Ngôi Ba mà ra !

20/3/16: PHẦN I,
Satan Đã Nhẩy VàoTrong Gíao Hội,
Thưa Cha, thời gian qua một số các địa phận, nhiều giáo dân rất hoang mang và lo lắng và không biết làm thế nào về cách rước lễ ?
*   Giáo hội thì cho hai cách rước lễ trên miệng hoặc trên tay nhưng bây giờ nhiều vị linh mục bắt giáo dân phải rước lễ trên tay không cho rước lễ trên lưỡi. các ngài nói là rước trên miệng dễ bị lây bệnh và con la mắng giáo dân. các ngài nói rằng xưa kia trong bữa tiệc ly Chúa giêsu bảo các con hãy cầm lấy mà ăn,
*  Giáo dân phần thì muốn rưc lễ trên miệng nhưng lại sợ linh mục, nhưng trong lòng hoang mang không biết nên làm thế nào để rước lễ cho đúng mà không bị phạm thánh hay chúng con tìm đến những nơi nào mà linh mục nào cho rước lễ trên miệng. hay là chúng con rước lễ thiêng liêng ?
* Thưa Cha nếu một linh mục mà bắt giáo dân của mình mà phải hiệp lễ bằng tay thì mình máu Cha có đến được với con cái của Cha không ?
* Cha ơi nếu như một linh mục bị sa ngã và phạm tội thì bàn tay Thánh Hiến đó khi truyền phép và làm các phép thì có thành không ? 
*Thưa Cha, giáo dân ở xứ ng,d nói  rằng linh mục xứ nói trong nhà thờ là hiện nay các linh mục toàn địa phận đang hướng về cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta vì nơi đây có nhiều người đi sai và chống đối lại giáo hội và có người còn nói có khi linh toma có thể bị treo chén/
* Cha ơi, chúng con được Cha thương ban lương thực là mình máu thánh của Cha, để nuôi sống phần hồn chúng đời đời là bánh bởi trời ban xuống cho chúng con ngang qua n tay Thánh hiến khi truyền phép, thì chúng con phải đón nhận bằng cách nào để tỏ lòng cung kính tạ ơn Cha, đã thương ban cho chúng con,
* Cha ơi. khi mà những người làm tuần cửu nhật xám hối kính Cha xong rồi thì chúng con đi xưng tội linh mục toma hay đến linh mục nào cũng được ?
* Xin Cha dậy bảo cho chúng con để chúng con thực thi theo thánh ý của Cha, chúng con xin tạ ơn Cha  !

Cha Phán Dậy : Các con yêu quí của Cha !
Bây giờ giáo hội đã có nhiều thay đổi các Linh mục đã cho phép giáo dân rước lễ trên tay các con có biết không ?
Satan đã nhẩy vào hàng giáo phẩm để lôi kéo các con rời xa Cha.vì sự tinh vi của satan
* Các con muốn Tôn Vinh Cha hãy đón nhận Mình Thánh Cha một cách trang trọng nhất các con nhé,
* Mình Máu Cha đã ban cho các con là Máu và Thịt Cha để nuôi linh hồn các con, các con phải biết quí trọng/
* Một linh mục trong lúc phạm tội trọng mà truyền phép thì Thánh Lễ đó gọi là ( Lễ Đen )
* Còn những giáo dân nào có lòng yêu mến Cha muốn lãnh nhận mình và máu Cha qua linh mục đó với lòng sốt mến và tin tưởng nơi Cha đang ngự trị. thì người đó đã đón nhận Cha rồi,
* Một Linh Mục mà làm sai thì tội nặng hơn gấp nhiều lần hơn thế nữa, hãy cầu nguyện cho các linh mục vì nhiều linh mục giám mục đi sai mà chưa nhận ra,
* Còn những linh mục làm theo ý Cha.thì bị nhiều người lên án là sai đường. những vị đó rất đẹp lòng Cha.!
* Còn làm tuần cửu nhật Kính Chúa Cha và xám hối hãy đến với các linh mục đi vào nội tâm nhiều ở đó các con sẽ nhận ra Cha qua linh mục đó hãy cầu nguyện và xám hối thời gian không còn nhiều, hãy dâng mình phó thác mọi sự cho Cha, các con hãy vững tâm vì đã có Cha ở cùng các con !

31.3.2016: PHẦN II
Khi Nào Có Thiên Chúa Hiện Diện/
Thưa Cha, chúng con là kẻ rất yếu đuối và dốt nát lắm chúng con chẳng biết làm gì nếu không có Cha dậy bảo ngày của Cha đang cận kề mà anh em chúng con chẳng mấy ai hay biết và nhận ra,còn các dấu chỉ điềm thiêng trên trời dưới đất đang xảy ra để ứng nghiệm Kinh Thánh và cảnh báo cho nhân loại nhận biết và mau quay về với Cha, mấy lần trước chúng con định đến với một số các đấng bậc trong giáo hội, mang lời thánh của Cha cho các ngài, nhưng chúng con rất ngại gặp và rất khó nói với các ngài ra sao, nay thời gian cấp bách xin Cha dẫn dắt cho con đem lời Cha đến với các ngài vì nếu một linh mục hay giám mục mà nhận ra sẽ cứu được rất nhiều con chiên hay con định xin Cha cho một dấu chỉ là nếu các đấng bậc chưa tin lời của Cha thì con bảo các ngài là cầu nguyện với Chúa và xin một Ơn nào đó trong 3 ngày sau đó gọi chúng con đến, xin Cha cho chúng con biết được các ngài ấy đã xin ơn gì. để chúng con nói lại với đấng bậc đó những gì mà ngài đã cầu nguyện để đấng bậc đó tin là lời của Cha dậy ngang qua chúng con như vậy có được không thưa Cha ? chúng con dốt nát không biết chỉ mong các đấng bậc mau nhân ra sớm, xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con biết chúng con nguyện xin theo thánh ý của Cha !
Cha Phán Dậy :
Các con yêu quí của Cha ! 
Cha ban cho các con quyền tự do, Cha không bắt buộc theo Cha hay ngược lại, các linh mục giám mục cũng như vậy là con cái Cha, khi linh mục gíam mục nhân danh Cha nói hay làm điều gì có Cha hiện diện, còn bình thường cũng là con người như tất cả các con Cha đã dựng lên, không thể cho họ dấu chỉ này hay dấu chỉ kia, để các ngài nhận biết, hãy cầu nguyện để Chúa thánh Thần hướng dẫn âm thầm từ nội tâm các ngài,
còn linh mục Toma V hãy nói với ngài về tràng chuỗi Mân Côi để ngài đón nhận và chia sẻ cho cộng đoàn dân Chúa,
Còn về phần Anna,têrexa con làm các việc đạo đức rất tốt nhưng con còn nặng nề về phần xác nhiều hãy đến với Cha chỉ cần 1kinh lạy Cha/1kinh kính mừng/1kinh vinh danh/ 1kinh tin kính/ và tâm sự với Cha là đủ rồi hãy tập làm theo thánh ý Cha,Cha sẽ nhận lời các con cầu nguyện hãy cố gắng lên các con nhé !

24,11.2017:PHẦN III
Tuần xám hối tạo sao không được rước lễ:
Con Thưa:  Cha ơi con là kẻ tội lỗi và dốt nát lắm xin Cha Thương và tha thứ cho con Cha ơi hôm qua nói rằng trong cộng đoàn. ai muốn Cha dậy bảo cho bản thân và gia đình thì đang trong thời gian làm tuần chín ngày hay là sau khi làm tuần chín ngày thì được Cha tỏ cho biết về bản thân hay gia đình, xin Cha dậy bảo cho chúng con biết để chúng con  nói cho mọi người,
* Thưa Cha làm Tuần Chín ngày Kính Chúa Cha phải ăn năn xám hối thật lòng và không được rước lễ có đúng không Cha 
* đến Tuần chín ngày kính Chúa con và đến Chúa Thánh Thần thì được rước lễ bình thường. Tuần Chín Ngày Chúa Thánh Thần ít nhiều đều được nghe tiếng Chúa khuyên bảo trong đền thờ phát ra, thì có đúng như vậy không?
Cha ơi, khi bắt làm tuần Kính Chúa Cha thì 
+ Đọc kinh 50 Kinh Mân Côi rồi đến 
+ Đọc kinh 50 Kinh lòng Chúa Thương xót/
chúng con làm như vậy có theo thánh ý của Cha không ? xin Cha dậy bảo cho chúng con để chúng con làm theo Thánh ý của Cha. chúng con xin tạ ơn Cha !
Cha truyền dậy,
Con ơi, con hãy bảo trong cộng đoàn các con. ai làm Tuần Cửu Nhật và đến với Cha thì phải thật lòng năn ăn xám hối đều được Cha thương và Cha sẽ tỏ cho để các con làm khí cụ cho Cha, các con ơi tuần đầu các con đến với Cha các con phải dọn mình đền tội làm sao các con được rước Ta vào lòng được, sau các con phải chạy đến với ta thật lòng ăn năn xám hối và tĩnh tâm với Cha thì Cha sẽ tỏ cho các con, Cha đang cần các con lắm các con cứ làm theo ý Cha thì Cha rất vui !

12.5.2017 : PHẦN IV .
Khi Linh Mục phạm tội mà Dâng của Lễ thì ra sao? Thưa Cha, trong thời gian vừa qua. như Cha dậy bảo cho chúng con là mang tuần cửu nhật Kính Chúa Cha đến cho các đấng bậc trong giáo hội, và có vị linh mục thắc mắc hỏi chúng con tại sao khi làm tuần cửu nhật Chúa Cha lại không được rước lễ ? còn linh mục thì làm sao ? và khi một linh mục phạm tội trọng mà dâng thánh lễ thì có thành hay không ? chúng con dốt nát lắm xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha
Thưa Cha, có em anna mới làm tuần cửu nhật xám hối với  Chúa Cha xong. xin Cha tỏ cho chúng con biết em ấy có thật lòng và được Cha tha thứ cho không. để chúng con nói cho em ấy biết, để chúng con làm theo thánh ý của Cha chúng con xin cạm ơn Cha !
13.5.2017: Cha Phán dậy:
Các con em yêu quí ! Cha yêu các con, qua bàn tay đã được thánh hiến của các linh mục, khi dâng của lễ là Cha đang hiện diện, khi linh mục làm tuần cửu nhật với lòng yêu mến Cha. xin Cha tha thứ mọi tội lỗi và các lỗi lầm qua bàn tay thánh hiến vẫn có thể dâng lễ và rước lễ để Cha đồng hành cùng linh mục, khi linh mục phạm tội không thống hối thì dâng lễ của lễ đó gọi là lễ đen, còn linh mục phạm tội mà xám hối xin Cha tha thứ thì vẫn được dâng lễ và hiệp lễ,
Anna hường làm tuần cửu nhật nhưng chưa vứt bỏ được vướng mắc, trong lòng còn bộn bề, hãy dũ bỏ mọi thứ mà chạy đến với Cha để Cha thánh hóa tâm hồn, vì có lòng yêu mến Cha nhưng chưa vứt bỏ những vướng mắc trong lòng còn vương vấn sự trần gian nhiều hãy cầu nguyện sâu hơn tâm sự với Cha nhiều hơn hãy tháo gỡ vướng mắc trần gian mà chạy đến với Cha để Cha hướng dẫn các con và đồng hành cùng các con. hãy cầu nguyện cho các đấng bậc trong giáo hội để dẫn rắt giáo hội đi trong ơn sủng của Cha các con nhé, Cha yêu các con !
PHẦN V :
Những ai làm tuần cửu nhật kính Chúa Cha hối cải và xám hối thật lòng Cha sẽ cho nhận biết dấu chỉ của Cha 
Thưa Cha, chị em chúng con là kẻ tội lỗi và vô cùng yếu đuối đã nhiều lần làm cho Cha phải đau khổ vì chị em chúng con.chúng con xin lỗi Cha rất nhiều và xin Cha thương và tha thứ những lỗi lầm của chị em chúng con /
Cha ơi. Có em terexa ở xứ đc. em ấy có phải là ý của Cha cho chúng con biết không ? xin Cha dậy bảo cho chúng con biết theo thánh ý của Cha !
* Thưa Cha, chúng con cầu nguyện lần chuỗi mân côi viếng đàng thánh giá/kính lòng thương xót/ thì ngoài ra chúng con có đọc chiến dich cầu nguyện và nói với mọi người cùng làm như vậy không? vì chúng con chưa bao giờ đọc về chiến dich cầu nguyện bao giờ. xin Cha tỏ cho chúng con theo thánh ý của Cha,
* Cha ơi bây giờ chúng con đem tất cả những gì mà Cha tỏ cho chúng con biết qua thông tin đại chúng. bằng sách bằng lời nói. tới tất cả mọi người mà chúng con biết có được không ? xin Cha dậy bảo cho chúng con theo thánh ý của Cha chúng con xin cảm ơn Cha …amen!
Cha Phán dây:
Các con yêu quý của Cha. Công việc của các con làm rất tốt. Những ai làm tuần cửu nhật kính Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần sốt sáng và thật lòng hối cải, Cha sẽ cho nhận biết dấu chỉ của Cha. Cầu nguyện lòng thương xót, viếng đàng thánh giá, đọc kinh mân côi rất tốt còn đọc chiến dịch cầu nguyện (CDCN) là xin các ý chỉ. bây giờ sự dữ gia tăng các con phải cẩn thận, đừng thấy những lời nói hay, những dấu lạ mà làm theo kẻo đi lạc đường các con nhé. trước khi làm hay nói các con hãy cầu xin Cha dạy bảo, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Đức Mẹ đồng hành các con nhé. Hãy cầu nguyện nhiều các con nhé để Cha hoán cải các con cái Cha qua lời cầu nguyện của các con.
Hãy đem lời Cha cho các con cái Cha để mọi người biết Cha và xin Cha thánh hóa các con nhé. Cha yêu các con.
(lời cảm nhận):
Những ai làm tuần cửu nhật sốt sáng mới nhận được Thánh ý của Cha.đã có một số anh chị em làm tuần chín ngày dọn mình sám hối thật lòng Kính Chúa Cha. Chúa Cha đều cho dấu chỉ để nhận biết sau đó đến Chúa con rồi đến Chúa Thánh Thần ít nhiều đều nghe tiếng Chúa khuyên bảo trong lòng mình phát ra....
xin anh chị em làm sẽ hiểu lời nói của Thánh Augustino Ngày xưa cũng khắc khoải đi tìm Chúa suốt ba mươi năm đầu đời, sau 30 năm ngài mới nhận ra tiếng Chúa ở Trong lòng mình là ngôi đền thờ Thiên Chúa phát ra nên ngài mới nói :
" lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mải lo tìm Chúa bên ngoài "


Ước chi quyền năng tình yêu và Chúa Thánh Thần của Chúa Cha đánh động mọi con tim nhân loại để mọi bừng tỉnh nhận biết mau quay về nơi kêu gọi với ơn cứu độ và nhận ra người Cha thực sự của mình …amen!


Kính Thưa Các đấng bậc trong giáo hội đáng Kính !
gần hai ngàn năm qua giáo hội chúng ta và biết bao người lại chẳng hay biết gì đến Cha của mình, nếu như giáo hội chúng ta mà nhận biết ra Cha thì đã có một  "Thánh Lễ Tôn Vinh Chúa Cha " đặc biệt vào ngày chủ nhật đầu tiên của thánh tám rồi, và Thánh Lễ 
Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi " thì đã tổ chức không sơ sài như hiện nay ?
Còn các đấng bậc thì sao? trọng  trách chính là mang lời Chúa và tình thương của Chúa đến cho mọi người để tất cả mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha của mình, thử hỏi đến nay có mấy ai nhận biết ra Cha của mình hay không ? đó là những điều thiết xót quá lớn của chúng ta đối với người Cha vô cùng nhân hậu của mình, có nhiều người sống đến 70 đến 80 năm cả cuộc đời không kêu nổi một câu gọi đến Cha của mình một lần là : " Cha ơi, lạy Cha, hay con yêu mến Cha bao giờ cả " thật uổng phí một đời người nhưng đến giáo hội chúng ta còn quên xót thì huống chi là giáo dân, 
xưa kia các biệt phái còn hỏi Chúa Giêsu rằng : 
Cha ông ở đâu.?
Ðức Giêsu đáp: 
"Các ngươi chẳng biết Ta, mà cũng chẳng biết Cha Ta. nếu các ngươi biết Ta, tất các ngươi đã biết Cha Ta" và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con."Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó cho anh em "  liệu chúng ta đã biết Chúa Giêsu chưa ?
Thưa Các đấng bậc trong giáo hội, Các Ngài được học thần học và hiểu Kinh Thánh rất nhiều,và am hiểu về các nghi Thức phụng vụ Thánh Lễ các lề luật trong giáo hội và các kinh phụng vụ hiện nay vì tất cả của lễ lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng ngợi khen đều qui và hướng để dâng lên cho Thiên Chúa là Cha toàn năng,đấng tạo dựng muôn loài,
1.Vậy Mà Trong Giáo Hội Chúng Ta Hiện Nay Khi Cử Hành Thánh Lễ :
TÔN VINH THIÊN CHÚA BA NGÔI 
" LỄ CHÚA BA NGÔI " 
( là ba ngôi vị uy danh cao cả muôn trùng) 
Thì hiện nay Giáo Hội chúng ta tổ Chức Thánh Lễ Tôn Vinh Ba Ngôi Thiên Chúa ra sao ? đã thưc sự tổ Chức long trọng bậc nhất trong các Thánh Lễ hay Chưa ???. chúng ta thử nhìn lại xem? 
không bằng thánh Lễ quan thầy của một cộng đoàn hay ca đoàn nào đó đó hay sao ??? quan thầy của cộng đoàn thì tổ chức rất long trọng và linh đình, nào dâng của lễ dâng hương.rước kiệu. kèn trống thổi tưng bừng. rồi tổ chức cả ăn mừng ,
2.Thánh Lễ Riêng Biệt: thì Ngôi Hai thì có, Ngôi Ba thì có, những Ngôi Cha lại chẳng có ngày nào?  một vài địa phận thì có vào ngày mùng một tết nhưng thử hỏi chúng ta tổ chức Thánh Lễ tôn vinh Cha của mình thì ra sao ..?
3. Ngày Lễ Ngũ Tuần, Là Tuần cửu Nhật Chúa Thánh Thần đầu Tiên Của giáo Hội, là Đấng Thánh Hóa mọi loài mọi sự, những việc không tốt trở lên tốt đẹp nhờ bởi ơn Chúa Thánh Hóa, nơi ngài có tất cả mọi sự khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, thông minh, đạo đức kính sợ Thiên Chúa, sức mạnh, và ơn phân định ở nơi Ngôi Ba mà ra Muốn cần sự soi sáng muốn biết muốn hiểu thế nào đúng sai ra sao, nhưng lại không đến với đấng là sự sáng của mình sự sống của mình để ngài hướng dẫn dậy bảo, thì làm sao mà biết mà dẫn ???
4.TLTT Micae Là Sức Mạnh Của Thiên Chúa Ban Cho. để ngài bảo vệ gìn giữ giáo hội bảo vệ các nhà thờ các cộng đoàn và bảo vệ con cái của Thiên Chúa trước mọi tấn công như như vũ bão của ma quỷ như sư tử gầm rảo quanh rình mồi cắn xé, Các ngài lại đẩy vị thống soái Thiên Binh bảo vệ là TLTT Micae cùng các tổng thần và thiên thần ra khỏi Giáo Hội, ra khỏi các nhà thờ các dòng tu chủng viện hội đoàn trong các gia đình, nên hiện nay có mấy nơi đọc kinh cầu khẩn ngài thì làm sao mà ma quỷ không xâm nhập vào trong Giáo Hội làm sao mà ma quỷ không chia rẽ phá hại, làm sao mà Chúng không điểu khiển, sao lại như vậy ???
5. Giáo Hội Một Năm Thì Có Hai Ngày Ăn Chay: Chúng ta lại vin vào lý do trong Kinh Thánh là Chúa Giêsu làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho nhiều người ăn và cho đó cách ăn chay theo Chúa Giêsu là ăn chay là được ăn cá, thế là giáo dân nhin chay tha hồ thi nhau đánh bắt cá ăn cá rồi sang ăn tôm cua các loài dưới nước, thử hỏi cá chất bổ gấp mấy lần thịt ? chả lẽ ngày ăn chay lại bỏ ăn chất bổ ít ăn chay lại ăn các chất bổ nhiều hơn nữa sao ? Chúa Giêsu làm Phép Lạ là dành cho người đói ăn chứ không phải dậy cách ăn chay cho Giáo Hội !
" Cầu nguyện và ăn Chay như Chúa giesu đã dậy nay cũng chẳng còn mấy ai làm "
4. Nhân Loại Chúng Đã Phá Hết Công Trình Sáng Tạo Của Thiên Chúa Cha: đã ban cho nhân loại làm chủ vũ trụ này loài người thì hủy hoại sự sống thì quá nhiều linh mục thì cho giáo dân tục hóa bắt giáo dân làm hư phép bí tích Thánh Thể linh thiêng và cao Trọng là bánh từ trời ban xuống nuôi linh hồn con cái Cha, Thánh Thể Cao trọng giờ đây chẳng khác gì đi phát bánh mỳ của anh em tin lành, làm cho con cái sự sáng mất phương hướng không nhận ra Cha của mình là người ban cho Máu Thịt của Cha ban cho là Thánh Thể con Chí Thánh của Cha cao trọng vô cùng sau khi mỗi lần truyền phép, rồi Thánh Lễ các ngài quay xuống rồi ngồi quay trước mặt Nhà Tạm Linh Thiêng, để nơi cung thánh trở thành sân khấu để diễn thuyết để được hoan hô vỗ tay thay vì cho con cái hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa giang tay chịu chết cho loài người và tai được lắng nghe lời Chúa dậy qua kinh thánh, sao lại như vây ???
5. Các Ngài Là Người Dẫn Dắt Con Cái Thiên Chúa. Linh là lo đời sống tâm linh,lo phần rỗi linh hồn của mọi người. Mục là hy sinh cho người khác mục nát đi (không phải nghĩa đen) Công việc chính là lo chăm sóc Đức Tin, dậy và dỗ lo về phần linh hồn cho con cái của Thiên Chúa đem lời Chúa và tình thương của Chúa đến cho mọi người để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha thật của mình. Bao nhiêu năm qua các ngài có đem lời Chúa mang lời Chúa cho mọi người, hhưng đến nay để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha thật của mình thì sao ?
Đến nay hỏi có mấy ai nhận biết ra Cha của mình không ???
Nên Chúa Con rất muốn mọi người nhận biết Cha nên đã dậy các Tông Đồ về cách cầu nguyện rằng :
" Lạy Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện Danh Cha được cả sáng ” Danh Cha đã được cả sáng hay chưa ???
Mấy ai nhận biết Cha của mình mà được Cả Sáng ?
Nước Cha Trị Đến " nước của Cha đã đến hay chưa ??? nếu mà nước Cha hiển trị thì mọi con cái sẽ nhận ra thì lúc này ra sao ?
"Ước mong Cha được mọi người nhận biết yêu mến và Tôn Vinh Cha". Lúc này cần là làm sao Cha được mọi người nhận ra Cha. Cha phải được mọi người nhận biết, thì Cha mới được Tôn Vinh, và mới được con cái Yêu Mến, và phụng sự Cha của mình. rồi nhiều người còn nói rằng Chúa Cha không có hình ảnh, đúng! đó là thời cựu ước nhưng khi Chúa con ra đời, Cha đã qua con Cha xuống Thế gian này qua Thánh Thể, qua Ngôi Ba và chẳng có gì có thể che khuất được Cha. Hạnh phúc nhất của Cha là được ở cùng con cái của mình được nghe con cái tâm sự thổ lộ với Cha của mình để Cha ôm ấp các con cái vào trong vòng tay yêu thương của Cha !
6. Nếu Như Giáo Hội Và Nhân Loại Ngày Nay mà nhận biết Cha của mình, thì thế giới ngày này sẽ không có chiến tranh. không có thù hận như bây giờ, vì ở đâu có Cha là ở đó có yêu thương và bình an vì Cha là vua của yêu thương vua sự bình an. Nên Chúa Con rất muốn mọi người nhận biết Chúa Cha, nên Người đã nói :" ai thấy Thầy là thấy Cha, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy" 
( khi chúng ta hiệp lễ là chúng ta xin tan biến trong Chúa và nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa )
“Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy, qua Thầy là ở Chỗ nào ? qua là : "Là anh em Nhân Danh Thầy mà xin Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em"
Trong các Thánh Lễ hay kinh nguyện, các ngài thay từ Cha thành từ Chúa để con cái không phân biệt ngôi vị làm con cái không biết và lãng quên Cha Hiền của mình, người Cha nhân hậu vô cùng, nhưng giờ đây, cũng phải Kêu Lên Đau xót về sự CHAI LÌ, tội lỗi về sự kiêu ngạo ngút ngàn và vô cảm của loài người mà Cha đã tạo dựng !
7.Hàng Ngày Các Ngài Vẫn Cầu Nguyện Nhân Danh Chúa Con Mà Xin Chúa Cha Rằng :
Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kito con Chúa và là Chúa chúng con, hoặc chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kito Chúa chúng con, amen. cầu xin ai ???. Cầu xin Cha!
Hay kinh cám ơn, kinh dọn tốt cũng vậy !
vì tất cả vinh dự Vinh Quang cao cả đều qui hướng về Thiên Chúa Là Cha Toàn năng như Trong kinh vinh Danh là tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa tất cả mọi vinh quang cao cả tôn vinh cảm tạ nghợi khen Thiên Chúa là vua trên trời là ai ? là Chúa Cha Toàn Năng nhưng có mấy ai cúi đầu ,,??? vào nhà Cha không bái lạy cũng chỉ cúi chào, chúc bình an hay đến thắp hương ai đó cũng cúi chào, gặp chức sắc cũng chỉ cúi chào ngang nhau,
Hệ thống giáo quyền về mặt tổ chức quá chặt chẽ là hàng rào ngăn chặn con đường về thiên đàng của bao linh hồn, vì có lời thề hứa giữ đức vâng lời khi bước vào con đường Thánh hiến là trên bảo dưới phải nghe để được hiệp nhất, trên bảo không đúng cũng phải làm có sai cũng vẫn phải làm dù nghĩ rằng mình làm sai trên phải chịu trách nhiệm, nhưng linh hồn mình và bao nhiêu linh hồn con cái khác ai chịu ai thay thế cho đây ???
8.Sứ Điệp Fatima cực kỳ quan trọng cho nhân loại thì cũng không Công bố sâu rộng và chi tiết cho giáo dân biết để làm theo. các ngài là những Người đại diện cho Chúa Kito, thầy đi con đường nào thì trò phải đi con đường đó, Chúa Giêsu khi sống ở trần gian làm gì sống ra sao thì các ngài cũng phải sống như vậy ?
Các ngài phải sống giống thầy của mình là yêu thương tha thứ và hy sinh phục vụ đoàn chiên chết vì đoàn chiên của mình, vì các ngài là những người chăn dắt đàn chiên là ống máng thông ơn Thiên Chúa xuống cho con cái Thiên Chúa ,
Nhưng hiện nay thay vì lo đời sống tâm linh lo xây dựng ngôi đền Thờ Thiên Chúa trong lòng mỗi con chiên của mình, thì các ngài lo về đời vật chất đời thường xây dựng kiết thiết thật nhiều công trình để lấy thành tích lấy danh tiếng ở đời nên sao lãng mà quên đi việc chính là cầu nguyện. trong nội bộ đấu đá ghen ghét ngầm tranh dành quyền lực danh vọng địa vị, chức tước cho bản thân cậy quyền cậy chức lấy của nhà Chúa làm của riêng bản thân, lo mua xe ô tô đẹp xe điện thoại tốt dùng, Nếu phương tiện dành cho nhưng nơi xa xôi phải đi dâng lễ ở sa là cần thiết.
Còn những linh mục hay giám mục nào sống theo lời Chúa thì ra sức o ép khống chế để ngài không dám cứu con cái của Chúa. Nhưng Giáo Hội Của chúng ta sẽ không bao giờ chết được vì có Chúa Thánh Thần dẫn rắt cho dù chỉ còn một ngọn đuốc sẽ lại bừng sáng lên sau cơn thử thách đại khủng khiếp này, rồi sẽ lại lan tỏa muôn nơi,
9. Còn Vũ Khí Chúa ban cho các ngài thì bỏ hết áo chùng thâm là áo giáp cũng bỏ không mặc khi giao tiếp hay ra ngoài với xã hội vì khi mặc vào thì các ngài khó có thể ngồi ăn uống thỏa mái hay làm việc riêng được, vũ khí Chúa ban cho là tràng chuỗi Mân Côi các ngài cũng bỏ, không đeo không lần hạt, cầu nguyện các ngài cũng bỏ nốt. Các ngài đừng nghĩ rằng ma quỷ không thể cám dỗ được các ngài ? nhưng các ngài chính là mục tiêu chính của ma quỷ tấn công và tập trung mạnh nhất chúng biết đánh ngục một linh mục thì sẽ đánh ngục hàng trăm hay hàng ngàn con chiên khác, đánh ngục chức cao hơn nữa thì lại kéo nhiều con chiên hơn nữa thuộc về chúng, ma quỷ biết con người nghĩ gì thì đã biết việc chúng ta làm rồi. Nó cám dỗ và dụ dỗ theo lòng tin của mỗi người nó đánh vào sở thích của mỗi người ai có đức tin càng lớn thì phải thằng quỷ lớn quỳ già quỷ cao cấp hơn đến cám dỗ, và sự cám dỗ đó lại càng tinh vi hơn nhiều, đến Chúa con cũng bị thử thách cám dỗ huống chi là các ngài ?
Nên bây giờ mấy ai còn nhìn thấy bóng dáng một linh mục mặc áo chùng thâm tay cầm cỗ tràng hạt vừa đi vừa lần, vào nhà linh mục ở không thấy, thì ra nhà thờ đã thấy linh mục quỳ gối lần hạt cầu nguyện cho giáo xứ và con chiên của mình rồi!
Thưa Các Ngài,
vì hiện nay thời gian còn rất ít nhưng Thiên Chúa vẫn trông chờ vào các ngài các triều thần thiên quốc đang trông mong ở các ngài các ngài là ống máng thông ơn Chúa xuống các ngài là những người con ưu tuyển của Thiên Chúa mang trên mình áo chức Thánh đã được đóng ấn của con Thiên Chúa hằng sống, các ngài có thể cứu hàng trăm hàng ngàn hay hàng triệu linh hồn về cho Thiên Chúa chính là nhờ vào các ngài, xin các ngài là các đấng các bậc trong giáo hội hãy tĩm tâm và suy xét và xem lại đi các dấu chỉ của thời đại là điềm thiêng dấu lạ đang diễn ra để ứng nghiệm Thánh kinh xin các ngài hãy đến với Chúa Thánh Thần qua tuần Cửu Nhật, nhưng muốn được Chúa hướng dẫn và soi sáng các ngài phải đến với Cha của mình xám hối thật lòng trước đã, để Cha tha thứ rồi qua Chúa con đến Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ nói và hướng dẫn các ngài cần phải làm gì cấp bách ngay bây giờ !
10* Đôi Lời Tha Thiết Kêu xin Đến Các Ngài,
Vì cuộc chiến thảm khốc đang xắp đến hồi kết thúc nên diễn ra hết sức là cam go và khốc liệt xin các ngài hãy bừng tỉnh lại đi vì sự tồn vong của loài người của mình của anh em mình của bao nhiêu người thân yêu của chúng ta đang bị ru ngủ trong thứ bình an giả tạo mà không hay biết các ngài hãy cầm lấy vũ khí đã bỏ lâu nay hãy đứng thẳng lên ra tay hiên ngang dẫn dắt đoàn chiên cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến khốc liệt về sự tồn vong của loài người hôm nay nếu có lời nào mạo phạm đến các ngài vì tình yêu Thiên Chúa xin các ngài tha thứ cho con. Một lần nữa con xin được Tạ tội..Amen !

" NHÂN DANH THIÊN CHÚA BA NGÔI "
• Nhân Danh Chúa Cha: Là Chúa Tể Muôn Loài Muôn vật Là đứng tạo Dựng Trời Đất Là đứng uy quyền trên con người và vạn vật đấng ban phát mọi ơn lành/ 
• Nhân Danh Chúa GiêSu KiTô : Là Con Thiên Chúa hằng sống Đấng đang hiện diện và ở giữa chúng con /
• Nhân Danh Chúa Thánh Thần : Đấng ban phát sự sống và thánh hóa mọi loài /
• Nhân Danh  Đức Trinh Nữ Maria: Là Mẹ Thiên Chúa đấng đồng công cứu chuộc thế giới đấng vô nhiễm nguyên tội/
• Nhân  Danh TLTT  Micae : Là Nguyên soái Thống Lãnh Thiên Binh Trên Trơì  Là sức Mạnh của Thiên Chúa Ban Cho, để bảo vệ nước Thiên Chúa/
• Thiên Chúa kêu gọi các ngài hỡi các hàng giáo phẩm giáo sỹ là các linh mục giám mục hồng y, các thầy dòng các nữ tu, các ngài có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các Linh hồn khỏi bị hư mất đời đời và đời đời trầm luân chính là nhờ phần lớn vào các ngài Thiên Chúa mong chờ vào các ngài các triều thần Thiên quốc đang dõi theo hành động và lời nói lời cầu nguyện của các ngài, vì lời nói của các ngài có hàng trăm hàng ngàn người nghe theo vì các ngài là những người con Ưu tuyển Của Thiên Chúa mang trên mình áo chức Thánh đã được Đóng Ấn là con Thiên Chúa Hằng Sống, Thiên Chúa  kêu gọi các ngài hãy đứng dậy gỡ mình ra khỏi những gì mà đã trói buộc Tình Yêu, để cứu lấy các linh hồn con cái Thiên Chúa đang Lao vào vực thẳm và nguy cơ hư mất đời đời, trầm luân đời đời Đó là Điều đua xót nhất !
• Các ngài là những ống máng thông ơn lành của Chúa xuống cho con cái của Cha.Các Thánh các Tổng Thần Và Thiên Thần hộ thủ luôn Trông Chờ và Theo sát các ngài sẵn sàng ra tay trợ giúp diệt trừ sự dữ cho các ngài nếu như bất cứ lúc nào cần Nhờ đến, vì cuộc chiến Tâm linh đang hết sức quyết liệt và gay go vì phần lớn loài người lại tiếp rước satan vào trong các nơi các trốn vào trong cơ thể, nên rất cần các ngài đồng hành cùng triều thần Thiên Quốc trong cuộc chiến cuối cùng về sự tồn vong của loài người !
• Các ngài hãy âm thầm lăng lẽ đứng lên giữ một chân trong và một chân ngoài GH,Dán Tiếp giúp Cho những người đứng đầu cộng đoàn âm thầm làm những việc sau:
I.Trước Tiên là Hướng dẫn các con chiên của mình làm cách sau đây :
1/ Nếu Người Công Giáo: 
Thì hướng dẫn con chiên của mình Làm Tuần Cửu nhật Kính Tình Yêu Chúa Cha để có thơi gian dọn mình là dọn đền Thờ để Mời Ba Ngôi Thiên Chúa Ngự nên phải có thời gian dọn đền thờ cho sạch sẽ là thật lòng xám hối do đa số người công giáo xét mình dọn mình qua loa thời gian quá ngắn và lại xét mình một cách sơ sài qua loa lấy lệ cho xong thì làm sao mà được, bất Cứ ai  khi dọn mình thật lòng Cha đều cho dấu chỉ để người ấy biết vì đa số loài người hiện nay mắc vào tội hủy hoại sự sống giết người quá nhiều.!
2. Tại Sao Phải Làm Như Vậy Trước ?
• Vì người có tội không xin cho người có tội đựơc nhưng người tội trọng nhờ người sạch tội xin cho mà được giải thoát /
• Xin lỗi Chúa Cha người đã tạo dựng lên muôn loài và con cái mình đã phá bỏ. Chúa Cha là hình ảnh dụ ngôn trong Thánh Kinh người Cha nhân hậu,
Lưu ý : Vì người có tội không xin cho người có tội đựơc nhưng người tội trọng nhờ người sạch tội xin cho mà được giải thoát /
• Thưa Các Ngài: 
Vì đa số giáo dân chúng ta khi xưng tội lại bỏ qua phần rất quan trọng là xét mình, hoặc xét mình một cách sơ sài qua loa lấy lệ cho xong rồi đến xưng tội cứ nghĩ rằng đến Lm xưng Lm tha là xong, nhưng chúng ta lầm, chưa được vì nếu như chúng ta không xám hối thật lòng với Thiên Chúa trước, thì Lm có tha đến hàng chục lần cũng không thành, nên chúng ta xét mình là dọn mình là dọn ngôi đền thờ Thiên Chúa phải có thời gian tĩnh tâm nên làm tuần chín ngày Kính Chúa Cha xám hối xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng ơn ăn năn tội lỗi của mình với Chúa Cha trong 10 điều răn của Ngài ban cho qua Mose sau đó ngang qua bàn tay thánh hiến mà Chúa tha tội cho chúng ta và Thiên Chúa công bằng tha theo sự thống hối của người đó, khi làm tuần cửu nhật chúng ta phải.
• Xin Lỗi Chúa Cha, sau đó xin lỗi con mình nếu phá thai vì hiện nay người công giáo chúng ta giết người “phá thai” quá nhiều, nên phải xin lỗi đấng tạo dựng đấng tạo hóa sau đó xin lỗi con mình, nhớ phải xin lỗi thật lòng Chúa Cha sẽ cho dấu chỉ nếu thật lòng xám hối người đó tự khóc chảy dàn dụa nước mắt ra hoặc sau chín ngày Chúa cho người ấy dấu chỉ nào đó để nhân biết, rồi đi xưng tội khi lên hiệp lễ là ta mời Ba Ngôi Thiên Chúa ngự vào đền thờ của mình mà chúng ta vừa dọn dẹp sạch sẽ trong chín ngày vừa qua, khi lên hiệp lễ xuống về chỗ quì gối xuống nhắm mắt lại và nói:
• Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con kính thờ Lạy Chúa, Lạy Cha con hôm nay con lấy quyền tự do mà Cha ban cho con, giờ đây con xin dâng lại sự tự do của con cho Cha cùng linh hồn và thể xác tư tưởng lời nói và việc làm của con cho Cha, và con xin được nhận Thánh ý của Cha làm sự tự do cho con sống...
• Lúc này ta xin tan biến trong Chúa và nên một với Chúa nên có điều gì vui buồn thì hãy tâm sự với Cha. sau cùng thì nói con cầu xin Cha nhờ danh đức giêsu kitô là Chúa chúng con ..amen !

Trước Giờ Lễ Hãy Đọc :
•  Đọc Kinh Chuyền Tin /
•  Đọc Kinh Chúa Thánh Thần /
•  Kinh Ăn Năn Tội/
•  Kinh Xấp Mình/ 
•  Đọc Kinh Sáng Soi /Kinh Tin,Kinh Cậy, Kinh Mến/
•  Lần Hạt 50 Kinh "Thương bây giờ chỉ ngắm Mùa thương"

  " TỔ NGHI THỨC THÁNH LỄ "
(sau Thánh Lễ thì đọc)
• - Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa/
• - Kinh hãy nhớ /
• - Kính khấn cầu Thánh Cả Giuse /
• - Kính kính TLTT Micae ( để ngài xua đuổi ma quỷ và bảo vệ giáo xứ giáo họ hay cộng đoàn )
• - Kính kính TT bản mệnh/
• - Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ/  (nếu thứ 7) 
• - Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giesu / (nếu thứ 6)
• - Kinh vực sâu /
• - Kinh Cám ơn/
• - Các câu lậy/
                           HÁT TẠ ƠN HẾT

12h trưa hàng ngày Rng Chuông Đọc Kinh.
• Đức Mẹ mở trái tim lúc 12h chưa hàng ngày nhất là thứ 7 đặc biệt là thứ 7 đầu tháng ngày mẹ mất Chúa giêsu nếu xin hợp ý Chúa và Mẹ sẽ ban cho ngay!
•  1 Kinh Truyền Tin  “Là khởi đầu mọi sự Con người đã xuống thế gian qua lời chuyền tin, Con người nhập thể để cứu nhân loại )
. 3 kinh Lạy Cha( tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa)
. 7 kinh Kính Mừng (đọc bảy sự đau khổ của Đức Mẹ) kính nhớ 7 sự đau khổ của Đức Mẹ''
• 1 Kinh Hãy Nhớ.
 Đọc Kinh Trông Cậy....
• KẾT :
• 3 Giờ Chiều Kính Lòng Chúa Thương Xót/
• Năng Sống Mầu Nhiệm Fatima/ Đọc Kinh Mân Côi/ Chầu Thánh Thể/Viếng 14 Đàng Thánh Gía/ 
• Đeo Chuỗi Mân Côi/ Ảnh Tượng Thánh/ẤN Tín/ Hiệp Lễ Bằng Miệng hàng Ngàyđể nuôi linh hồn/
• Đọc Kinh TLTT Micae Hàng Ngày Trong Các Nhà Thờ/ Chủng Viện/ Dòng Tu/ Hội Đoàn/ Nhà Ở/ Để Ngài  Ra Tay Diệt Trừ Satan Và Bè Lũ Của Chúng  
• Dự Trữ Nước Phép/ Nến Thánh '' nến phục sinh '' Treo Ấn Tín ở Nhà/
• Thông báo cho toàn giáo dân giảm công việc đời thường tối đa dành bất cứ thời gian nào rảnh đọc kinh mân côi và kính lòng Chúa thương xót, viếng đàng thánh giá làm việc lành cùng sự đau ốm hay khốn khó nơi thân xác để dâng lên đền tạ trái tim Chúa và trái tim Đức Mẹ, Đức Mẹ rất cần để Mẹ cứu thế giới khỏi hiểm nguy và tai ương đang hoành hành trên thế giới, để con cái loài người khỏi phải hư mất  Đời Đời ) amen !
• Nếu có Lm nào đọc những lời này vì tình yêu Thiên Chúa thì xin hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thánh Tuần Chín Ngày để Chúa Thánh Thần Soi Sáng ban ơn phân định đâu là Lời Của Thiên Chúa và hướng dẫn các ngài vì thời gian quá cấp bách không còn nhiều nữa !
Chúa phán: "Ta sẽ đổ Thần trí của Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Người già được báo mộng; thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí của Ta trên tôi nam tớ nữ. Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi Ngày của Chúa xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng. Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được ơn cứu độ, vì trên núi Sion và tại Giêrusalem sẽ có những người được thoát nạn như lời Chúa đã phán. Và sẽ có những người được Chúa kêu gọi trong số những kẻ sống sót". Đó là lời Chúa.!
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn"

Phần 1:
TƯỚNG QUỶ Luxiphe nhập trong em Maria phạm thị hằng  xứ nghĩa dục, Bùi Chu, ND. Hiện nay vẫn ở trong em hằng, Thiên Chúa bắt Luxiphe vẫn phải ở trong người em Maria hằng để làm chứng nếu ai muốn biết sự thật, các hàng giáo phẩm giáo sĩ hãy đến tìm hiểu thực hư ra sao, điều đó hết sức quan trọng cho giáo hội cho nhân loại hiện nay. nên tránh Lm mới xứ ND hãy gặp Lm Toma aquino đang quản xứ hoành nhị để tìm hiểu thêm / chúng ra đừng thờ ơ nữa hãy nghẫm, nhìn và xem xét lại bản Thân mình và có bổn phận để giúp anh em của mình tránh khỏi lao vào vực thẳm  trầm luân muôn đời ! Vì Chúng ta sống thờ ơ và quên lãng quá nhiều !
Thiên Chúa Cha Thì Quên Lãng /
Chúa Thánh Thần cũng không tìm đến ngài /
Các Tổng Thần và TLTT Micae Là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho để bảo vệ nước Thiên Chúa cũng bỏ quên không đọc kinh cầu các ngài trong các nhà thờ, trong dòng tu. tập viện chủng viện nhà ở, trong cộng đoàn, để các ngài rat ay bảo vệ và diệt trừ sự dữ. cho chúng cũng bỏ Một đất nước khi có quân thù sâm lăng thì phải có quân đội đứng ra bảo vệ.và phải có người tướng đứng ra chỉ huy, nhưng vì Thiên Chúa đã ban cho sự tự do lên không có lời nói xin hay nhờ thì làm sao các TLTT ra tay trợ giúp được, ở đời thường anh em ruột có công có việc hay cỗ bàn cũng phải có lời nhờ anh em thì anh em mới đến.Thiên Chúa bắt tướng quỷ Lucifer phải nói cho Cái sự sáng biết tội lỗi mà quay về cũng lại không Tin..?
Lưu ý: Các Lm trừ quỉ đều biết rằng khi nhân  Danh Thiên Chúa ra là ma quỉ rất sợ và phải nói thật,
Thiên Chúa cho các dấu chỉ của thời đại để cảnh báo con cái của mình, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm
 Đức mẹ hiện ra làm phép lạ nhiều nơi khóc bằng máu nhưng cũng chẳng mấy ai tin../
Thiên Chúa đang rất đâu khổ về sự chai nì và cứng lòng của con cái mình thay vì tìm sự sống vĩnh cửu thì chúng ta lại lao vào chốn trầm luân đời đời, vì bị satan bưng tai bịt mắt /
(đôi lời khắc khỏai tâm sự, có gì mạo phạm đến các ngài hay ai đó thì vì tình yêu Thiên Chúa xin mọi người lượng thứ cho )Powered by Blogger.