Home » » Lời khẩn thiết

Lời khẩn thiết
Lời Kêu Xin Khẩn Thiết 

14/11/2016 : LỜI KÊU GỌI ĐẾN CÁC ĐẤNG CÁC BẬC TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ GIÁO HỘI TOÀN CẦU !
7.11.2016: THƯA CHA , 
con là kẻ tội lỗi và hèn yếu xin Cha thương và tha thứ mọi tội cho con xin Cha dậy bảo và hướng dẫn cho con theo thánh ý của Cha những gì mà Cha muốn thì xin Cha tỏ cho chúng con được nhận biết Cha ơi hôm trước chị Maria chia sẻ với mọi người có đúng theo thánh ý của Cha không ? xin Cha tỏ cho chúng con được nhận biết Chúng con xin cảm ơn Cha !
CÁC CON YÊU QUÝ CỦA CHA !
Các con hãy nhìn lên Ta, Ta là Đấng Hằng Sống Đời Đời, Ta Đã Rọi Ánh Hào Quang Của Ta xuống cho nhân loại Ta ban Con một của Ta xuống để cứu vớt nhân loại, nhưng nhân loại ngày nay Quá chai nì đã xúc phạm đến Cha quá nhiều, các con hãy cầu nguyện cho nhân loại của chúng ta ngày nay, các con yêu quý của Ta, tất cả mọi sự mọi việc Cha đã ban cho các con làm chủ, vũ trụ này các con đã phá hết công trình của ta đã gieo rắt bao nhiêu nỗi đau xuống cho nhân loại trái Tim Ta đã đau đớn vì nhân loại đã không theo Thánh ý của Ta,
Cha đã dùng các con mỗi người một việc trong thời gian tới công việc các con làm cho Cha sẽ khó khăn hơn vì nhân loại không muốn nghe theo Thánh ý Cha, sẽ gây lên chia rẽ và chống đối các con, các con hãy cầu nguyện và phó thác nơi Cha, Cha sẽ Thêm sức cho các con nâng đỡ các con trong thời gian xắp tới này !
lời giao cảm :

* MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT,/ TRONG MỘT THIÊN CHÚA CÓ BA NGÔI VỊ

* NGÔI CHA : THIÊN CHÚA CHA 
Là Chúa Tể Muôn Loài Muôn vật Là đứng tạo Dựng Trời Đất Là đứng uy quyền trên con người và vạn vật là đấng ban phát mọi ơn lành xuống cho nhân loại là Cha thật của Mọi Người trên thế gian này !
* NGÔI CON : THIÊN CHÚA CON
vì yêu thương loài người vâng phục Chúa Cha đã tự hạ xuống thế hy sinh làm của tế lễ, hiến tế dâng lên Cha để cứu chuộc nhân loại do tội tổ tông chuyền là Adam Eva gây ra !
* NGÔI BA: CHÚA THÁNH THẦN,
Đấng thánh hóa mọi sự là sự sống của mọi loài nơi ngài có tất cả mọi sự khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, thông minh. đạo đức kính sợ Thiên Chúa, và ơn phân định ở nơi Ngôi Ba mà ra !

nhân danh Thiên Chúa chúng con có đôi lời khẩn thiết xin gửi tới các đấng bậc trong giáo hội hiên nay !
kính thưa các ngài đáng kính, các ngài được học thần học và đọc nhiều hiểu Kinh Thánh rất nhiều, hiểu về các nghi thức phụng vụ Thánh Lễ các lề luật trong giáo hội và các kinh phụng vụ hiên nay :các ngài đều biết rằng tất cả của lễ và thánh lễ kinh phụng vụ lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ và tôn vinh đều qui và hướng để dâng lên Thiên Chúa là Cha của muôn loài nhưng hiện nay, 

1. trong Giáo Hội chúng ta hiện nay khi cử Thánh Lễ

            " TÔN VINH THIÊN CHÚA BA NGÔI " 

( LỄ CHÚA BA NGÔI )  
là ba ngôi vị uy linh và cao cả muôn trùng
thì hiện nay giáo hội chúng ta tổ Chức Thánh Lễ Tôn Vinh Ba Ngôi ra sao ? đã thưc sự tổ chức long trong nhất trọng các Thánh Lễ hay Chưa ???.Các ngài thử nhìn lại xem? chả lẽ lại không bằng thánh lễ quan thầy của một cộng đoàn hay ca đoàn nào đó hay sao ???
2. Thánh Lễ riêng biệt thì Ngôi Con thì có, Ngôi Ba thì Có, những Ngôi Cha lại Chẳng Có,..???
3. Ngày lễ ngũ tuần, là tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần đầu tiên của giáo hội, muốn cần sự soi sáng muốn biết muốn hiểu các mạc khải đúng hay sai ra sao, không đến với đấng là sự sáng của mình sự sống của mình để ngài hướng dẫn dậy bảo, thì làm sao mà biết đâu là sự thật,
4.TLTT Micae Là Sức Mạnh của Thiên Chúa ban Cho để ngài bảo vệ gìn giữ giáo hội bảo vệ các nhà thờ các cộng đoàn và bảo vệ con cái của Thiên Chúa trước mọi tấn công như như vũ bão của ma quỷ như sư tử gầm rảo quanh rình mồi cắn xé, Các ngài lại đẩy vị thống soái của Thiên Binh người bảo vệ là TLTT Micae cùng các tổng thần và thiên thần ra khỏi Giáo Hội, ra khỏi các nhà thờ các dòng tu chủng viện hội đoàn trong các gia đình,nên hiện nay có mấy nơi đọc kinh cầu khẩn ngài thì làm sao mà ma quỷ không xâm nhập vào trong Giáo Hội làm sao mà ma quỷ không chia rẽ phá hại, làm sao mà Chúng không điểu khiển, sao lại như vậy ???
5. Gíáo Hội Một năm thì có hai ngày ăn Chay, vin vào lý do trong Kinh Thánh là Chúa Giesu làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá cho nhiều người ăn và cho đó cách ăn Chay theo Chúa Giesu là ăn chay là được ăn cá, thế là giáo dân nhịn chay tha hồ thi nhau đánh bắt cá ăn cá,rồi chuyển sang ăn tôm cua các loài dưới nước, thử hỏi cá chất bổ gấp mấy lần thịt ? chả lẽ ngày ăn chay lại bỏ ăn chất bổ ít ăn chay lại ăn các chất bổ nhiều hơn nữa sao ?
Chúa Giesu làm phép lạ dành cho người đói ăn chứ không phải dậy cách ăn chay cho Giáo Hội !
" Cầu nguyện và ăn Chay như Chúa giesu đã dậy nay cũng chẳng còn mấy ai làm "
6. Nhân loại chúng đã phá hết công trình sáng tạo của Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại làm chủ vũ trụ này, loài người thì hủy hoại sự sống thì quá nhiều, linh mục thì cho giáo dân tục hóa bắt giáo dân làm hư phép bí tích Thánh Thể linh thiêng và cao trọng vô cùng là bánh từ trời ban xuống nuôi linh hồn con cái Cha đời đời, nên Thánh Thể Cao trọng linh thiêng thì giờ đây chẳng khác gì đi phát bánh mỳ của anh em tin lành, làm cho con cái sự sáng mất phương hướng không nhận ra Cha của mình là người ban cho Máu thịt của Cha ban cho là Thánh Thể con chí Thánh của Cha cao trọng vô cùng sau khi mỗi lần chuyền phép, rồi Thánh Lễ các ngài quay xuống rồi ngồi quay trước mặt nhà Tạm Linh Thiêng, để nơi Cung Thánh trở thành sân khấu để diễn thuyết để được hoan hô vỗ tay. thay vì cho con cái hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa giang tay chịu chết cho loài người và tai được lắng nghe lời Chúa dậy qua Kinh Thánh, sao lại như vây ???
7. Các Ngài là người Dẫn dắt con cái Thiên Chúa,
Thì Công việc chính của các ngài là lo chăm sóc đức tin dậy và dỗ lo về phần linh hồn cho con cái của Thiên Chúa đem lời Chúa và tình thương của Chúa đến cho mọi người để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha thật của mình, bao nhiêu năm qua các ngài có đem lời Chúa mang lời Chúa cho mọi người, nhưng đến nay để nhận biết Thiên Chúa là Cha Thì đến nay hỏi có mấy ai nhận biết ra Cha của mình không ?
Chúa giesu Con Cha rất muốn mọi người nhận biết Chúa Cha nên đã dậy các tông đồ về cách cầu nguyện rằng :
" Lạy Cha chúng con ở Trên Trời Chúng Con Nguyện Danh Cha Được Cả Sáng ” Danh Cha đã được cả sáng hay chưa ??? Mấy ai nhận biết Cha mà được Cả Sáng ?
nước Cha trị đến " nước của Cha đã đến hay chưa ???nước Cha hiển trị thì mọi con cái sẽ nhận ra thì lúc này ra sao ?
vì cần bây giờ làm sao Cha được mọi người nhận ra, Chúa Cha phải được mọi người nhận biết, thì Cha mới được Tôn Vinh, mới được con cái yêu mến, vì chính Chúa giesu con Cha đã từng nói rằng:
"Thầy đến cốt để thực thi thánh ý của Cha Thầy." thánh ý đó là "nhận biết tôn vinh và yêu mến"
rồi nhiều linh mục còn nói rằng Chúa Cha không có hình ảnh, đúng đó là thời Cựu ước. nhưng khi Chúa con ra đời Cha đã qua con Cha xuống thế gian. qua Thánh Thể.chẳng có gì có thể che khuất được Cha xuống thế gian qua thiên tính ngôi ba và hạnh phúc nhất của Cha là được ở cùng các con cái của mình,
8. Nếu như Giáo Hội và Nhân loại mà nhận biết ra Cha của mình, thì thế giới ngày này sẽ không ra như bây giờ, vì ở đâu có Cha là ở đó có yêu thương và bình an. vì Cha là vua của yêu thương vua của bình an,
Nên Chúa con rất muốn mọi người nhận biết Chúa Cha,
Nên người đã nói :" ai thấy thầy là thấy Cha, thầy ở trong Cha và Cha ở trong thầy" khi chúng ta hiệp lễ là chúng ta xin tan biến trong Chúa và nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa
“không ai đến được với Cha mà không qua thầy" qua thầy là ở chỗ nào ? qua là : "là anh em Nhân Danh Thầy mà xin Cha điều gì thì ngài sẽ ban cho anh em"
Trong các Thánh Lễ hay kinh nguyện, các ngài thay từ Cha thành từ Chúa để con cái không phân biệt ngôi vị làm con cái không biết và lãng quên Cha hiền của mình, người Cha nhân hậu vô cùng, nhưng giờ đây, cũng phải kêu lên xót xa về sự xúc phạm của loài người Chai nì và vô cảm.đầy tội lỗi và kiêu ngạo ngút ngàn của loài người mà Cha đã tạo dựng !
9.hàng ngày các ngài vẫn cầu nguyện nhân Danh Chúa con mà xin Chúa Cha rằng : 
chúng con cầu xin Chúa nhờ đức giesu kito con Chúa và là Chúa chúng con..hoặc,chúng con cầu xin nhờ danh đức giesu kito Chúa chúng con, amen.cầu xin ai ???. Cầu xin Cha!
kinh cám ơn hay kinh dọn tốt cũng vậy !
vì tất cả vinh dự Vinh Quang cao cả đều qui hướng về Thiên Chúa Là Cha Toàn năng như Trong kinh vinh Danh là tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa tất cả mọi vinh quang cao cả tôn vinh cảm tạ nghợi khen Thiên Chúa là vua trên trời là ai ? là Chúa Cha Toàn Năng nhưng có mấy ai cúi đầu ,,??? vào nhà Cha không bái lạy cũng chỉ cúi chào, chúc bình an hay đến thắp hương ai đó cũng cúi chào, gặp chức sắc cũng chỉ cúi chào ngang nhau,
Hệ thống giáo quyền về mặt tổ chức quá chặt chẽ là hàng rào ngăn chặn con đường về thiên đàng của bao linh hồn, vì có lời thề hứa giữ đức vâng lời vì khi bước vào con đường Thánh hiến là trên bảo dưới phải nghe để được hiệp nhất, trên bảo sai cũng phải làm. 
thay vì vâng lời Thiên Chúa thì lại vâng lời con người để chống lại với Thiên Chúa vì sợ phải treo chén các ngài nghĩ đơn giản rằng mình làm sai trên chịu trách nhiệm, nhưng còn linh hồn mình và bao nhiêu linh hồn con cái khác mà mình đang dẫn dắt thì ai chịu ai thay thế cho đây ? " đức vâng lời khó nghèo và khiết tịnh nay đâu cả rồi "
10.Sứ điệp FaTima cực kỳ quan trọng cho nhân loại thì cũng không Công bố sâu rộng và chi tiết cho giáo dân biết để làm theo. các ngài là những Người đại diện cho Chúa kito, thầy đi con đường nào thì trò phải đi Con đường đó, Chúa giesu khi sống ở trần gian làm gì sống ra sao thì Các ngài cũng phải sống như vậy ?
Các ngài phải sống giống thầy của mình là yêu thương tha thứ và hy sinh phục vụ đoàn chiên,chết vì đoàn chiên của mình, vì các ngài là những người chăn dắt đàn chiên là ống máng thông ơn Thiên Chúa xuống cho con cái Thiên Chúa ,
Nhưng hiện nay Thay vì lo đời sống tâm linh lo xây dựng ngôi đền Thờ Thiên Chúa trong lòng mỗi con chiên của mình, thì các ngài lo về đời vật chất đời thường xây dựng kiết thiết thật nhiều công trình để lấy thành tích lấy danh tiếng ở đời, trong nội bộ đấu đá gen gét ngầm tranh dành quyền lực danh vọng địa vị chức tước cho bản thân cậy quyền cậy chức lấy của nhà Chúa làm của riêng bản thân, lo mua xe ô tô đẹp xe điện thoại tốt dùng, Nếu phương tiện dành cho nhưng nơi xa xôi phải đi dâng lễ ở sa là cần thiết,/
còn những linh mục hay giám mục nào sống theo lời Chúa thì ra ra sức O ép khống chế để ngài không dám cứu con cái của Chúa, nhưng Giáo Hội của chúng ta sẽ không bao giờ chết được vì có Chúa Thánh Thần dẫn rắt cho dù chỉ còn một ngọn đuốc sẽ lại bừng sáng lên sau cơn thử thách đại khủng khiếp này, rồi sẽ lại lan tỏa muôn nơi,
11. Còn vũ khí Chúa ban cho các ngài:
nay đâu rồi ? áo chùm thâm là áo giáp cũng bỏ không mặc khi giao tiếp hay ra ngoài với xã hội vì khi mặc vào thì các ngài khó có thể ngồi ăn uống thỏa mái hay làm việc riêng được, vũ khí Chúa ban cho là tràng chuỗi Mân Côi các ngài cũng bỏ, không đeo không lần hạt, Cầu nguyện các ngài cũng bỏ nốt,các ngài đừng nghĩ rằng ma quỷ không thể cám dỗ được các ngài ? nhưng các ngài chính là mục tiêu chính của ma quỷ tấn công và tập trung mạnh nhất chúng biết đánh ngục một linh mục thì sẽ đánh ngục hàng trăm hay hàng ngàn con chiên khác,đánh ngục chức cao hơn nữa thì lại kéo nhiều con chiên hơn nữa thuộc về chúng, ma quỷ biết con người nghĩ gì thì đã biết việc chúng ta làm rồi. nó cám dỗ và dụ dỗ theo lòng tin của mỗi người nó đánh vào sở thích của mỗi người ai có đức tin càng lớn thì phải thằng quỷ lớn quỳ già quỷ cao cấp hơn đến cám dỗ, và sự cám dỗ đó lại càng tinh vi hơn nhiều, đến Chúa con cũng bị thử thách cám dỗ huống chi là các ngài ?
nên bây giờ mấy ai còn nhìn thấy bóng dáng một linh mục mặc áo chùng thâm tay cầm cỗ tràng hạt vừa đi vừa lần, vào nhà linh mục ở không thấy, thì ra ra thờ đã thấy linh mục quì gối lần hạt cầu nguyện cho giáo xứ và con chiên của mình rồi,!
12. Thưa Các Ngài,
vì hiện nay thời gian còn rất ít nhưng Thiên Chúa vẫn trông chờ vào các ngài các triều thần thiên quốc đang trông mong ở các ngài các ngài là ống máng thông ơn Chúa xuống các ngài là những người con ưu tuyển của Thiên Chúa mang trên mình áo chức Thánh đã được đóng ấn của con Thiên Chúa hằng sống, các ngài có thể cứu hàng trăm hàng ngàn hay hàng triệu linh hồn về cho Thiên Chúa chính là nhờ vào các ngài,xin các ngài là các đấng các bậc trong giáo hội hãy tĩm tâm và suy xét và xem lại đi, các dấu chỉ của thời đại điềm thiêng dấu lạ đang diễn ra để ứng nghiệm Thánh Kinh xin các ngài hãy đến với Chúa Thánh Thần qua tuần Cửu Nhật, nhưng muốn được Chúa hướng dẫn và soi sáng các ngài phải đến với Cha của mình xám hối thật lòng trước đã, để Cha tha thứ rồi qua Chúa con đến Chúa Thánh Thần ngài sẽ nói và hướng dẫn các ngài cần phải làm gì cấp bách ngay bây giờ, vì nhân loại đang sống vào thời khắc cuối cùng.
13. Đôi Lời Khẩn Thiết kêu xin đến Các Đấng Các Bậc trong Giáo Hội, xin các Ngài hãy bừng tỉnh lại đi đừng ngủ mê nữa, hãy đứng lên giữ một chân trong chân ngoài giáo hội ra sức chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh với các thần thiêng quái ác là ma quỷ đã chiếm giữ quá nhiều con cái sự sáng đã thuộc về chúng, vì sự tồn vong của loài người chúng ta trong cuộc chiến khốc liệt cuối Cùng này.....amen!
đôi lời tha thiết kêu xin đến các ngài, nếu có Lời nào mạo phạm đến các ngài vì tình yêu Thiên Chúa xin các ngài tha thứ cho con một lần nữa con xin được tạ tội..amen!

* Vì Tình Yêu Thiên Chúa. Xin Mọi Người Hãy Gíup Nhau Dù Trong Hay Ngoài Thiên Chúa Giáo Vì Chính Sự Hư Mất Đời Đời Của Linh Hồn Mình Và Người Thân, Hãy Mau Thực Hành Và Giúp Nhau Làm Như Sau:

I. DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN:

ĐỂ LINH HỒN MÌNH KHỎI BỊ  HƯ MẤT ĐỜI ĐỜI, NẾU KHÔNG RỬA TỘI ĐƯỢC THÌ HÃY LÀM THEO LỜI CHA ĐÃ HỨA SAU ĐÂY :


(Trích trong thông điệp Chúa Cha phán dậy qua mẹ âu diên nha ) 

CHA BAN CHO CÁC CON MỘT ĐIỀU HỨA CÓ HIỆU QUẢ MUÔN ĐỜI LÀ : " HÃY GỌI CHA BẰNG “ CHA” VỚI LÒNG TÍN CẨN VÀ YÊU MẾN, RỒI CÁC CON SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ CHA TẤT CẢ MỌI SỰ, VỚI TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
CHA LẶP LẠI LỜI HỨA CỦA CHA, MỘT LỜI HỨA VỮNG BỀN MUÔN ĐỜI LÀ “ TẤT CẢ NHỮNG AI GỌI CHA BẰNG “CHA” DÙ CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT SẼ KHÔNG PHẢI HƯ MẤT NHƯNG SẼ NẮM CHẮC ĐƯỢC SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI CÙNG VỚI CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH "
" Ông Trời mà Mọi người đều biết những lại không biết thật Ông trời là ai ...
" Đó Chính Là Chúa Trời là Cha Của Mọi Người, vì Chúng ta chưa nhận ra thôi,bất cứ ai dù không tin hay chống đối hay lạc giáo nhưng đều theo mà không nhan ra ; 
Vd 1: không thể thay đổi ngày Chúa nhật ngày nghỉ ngơi của Thiên Chúa là Cha của chúng ta, khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn loài trong sáu ngày, ngày thứ bẩy Thiên Chúa nghỉ ngơi Thiên Chúa đã Chúc lành cho ngày Chúa Nhật Gọi là Ngày Thánh  " ngày Chúa nhật là ngày thứ nhất " 
Vd 2 : Thế Giới lấy mốc ngày Chúa giêsu con một của Chúa Cha sinh để tính Lịch và gian mà chúng ta đang sống " lấy mốc trước và sau công nguyên "

( Lạy Cha Con Là Kẻ Vô Cùng Tội Lỗi con Đã Xúc Phạm Đến Cha Rất Nhiều Xin Cha Thương Và Tha Tội  Cho Con.. " Nhắm mắt nói Chậm rãi 3 lần, hay ngửa mặt lên trời kêu 3 lần )II. DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BIẾT ĐẾN CHÚA, NHƯNG LẠI KHÔNG LÀM SÁNG DANH CHA !

1/Làm Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Chúa Cha : Để Có Thời gian Tĩnh Tâm và Thật lòng xám hối xin lỗi Chúa Cha và xin lỗi con cái nếu có phá thai, sau chín ngày đến hòa giải và giao hòa với Thiên Chúa là Cha Thật của mình ngang qua Lm !

2/Hiệp Lễ Hàng Ngày : Cha Phán  Dậy,
Lương thực là Mình Máu Cha, nuôi dưỡng linh hồn con cái Cha các con hãy chuẩn bị từ bây giờ đi. Hãy siêng năng Dâng Lễ và Chịu Mình Thánh Cha mỗi ngày. Đến những ngày đó, mọi người sẽ dành giật nhau Mình Thánh Cha vì Cơn Đói Linh Hồn Dữ Dội.”

 Những Vật Thánh Chuẩn Bị  Dữ Bên Mình Và Trong Nhà.
3/Đeo Tràng Hạt Mân Côi Và Ảnh Tượng Thánh Chúa : Lời Đức Mẹ nói
“ Mẹ muốn cứu thế giới khỏi các biến cố tai ương, hãy lần hạt mỗi ngày các con nhé/
4/ Ấn Tín : Cha Phán  Dậy : 
“ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống các con mang theo để bảo vệ các con. Không phải mãi sau này mà bây giờ để bảo vệ các con khỏi những tai ương đang hoành hành trên trái đất. Ai có Ấn Tín trong nhà sẽ được Cha bảo vệ và che chở ngay từ bây giờ,
5/Nước Phép : Cha Phán  Dậy :
“Nước thánh là mạch nước nguồn ơn cứu độ từ cạnh sườn Chúa Giê su Nước phép là nước tinh tuyền từ mạch suối Hằng Sống để thanh tẩy, bảo vệ, chữa lành phần hồn phần xác các con ”
6/Nến Thánh : Cha Phán  Dậy :
“Nến Thánh là màu nhiệm Phục Sinh của Đức Kito phục sinh.”
7/ Đọc Kinh Mân Côi Và Lòng Thương Xót : Cầu Nguyện liên lỉ giảm công việc Thế gian Tối Đa và Đọc Kinh bất cứ lúc nào có thể như đang đi đường, đi chợ đi làm ruộng,Làm công xưởng, Nhà Máy, Năng Viếng 14 Đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể, để Dâng Lên Chúa và Đức Mẹ. Đức Mẹ muốn cứu thế giới khỏi cơn gian nan nguy Khốn Đang Bao Chùm Trên Tòan Trái Đất vì Tội Lỗi Loài Ngừoi Đã Ngập Tràn, vì Mệnh Lệnh Fatima 100 xắp kết thúc nên cuộc chiến hiện nay đang hết sức khốc liệt vì đang ở gần đến hồi kết thúc đọc kinh mân côi hiện rất có giá trị to lớn và vô cùng quan trọng đến khi cuộc chiến kết thúc rồi thì ...??? Thiên Chúa cho phép satan cám dỗ loài người 100 năm 1917-2017 " xin mọi người xem lịch sử kinh mân côi để biết thêm" ...
• III. Lưu Ý : Sau Mỗi giờ Cầu Nguyện :
* Dành mấy phút Tâm sự Với Cha, nói chuyện với Cha về tất cả những vui buồn của cuộc sống,Để Cha ôm ấp che chở và dìu dắt trong thời hỗn loạn này, Để an ủi Cha và làm ấm lòng Cha làm vơi đi nỗi Đau khổ của Cha vì con cái vì Tội Lỗi Nhân Loại đã ngập tràn ..
* Hàng Ngày đọc kinh TLTT Micae,Raphael,Gabrie,TT Bản Mệnh,  
* Kính Chín Phẩm Thiên Thần, mỗi phẩm " 1 kinh lạy Cha 3 kinh kính Mừng" để các ngày Cầu bầu và gìn giữ và bảo vệ cắt trừ những tà thuật của satan đang vây hãm hay đã xâm nhập trong giáo hội, trong các hàng giáo phẩm giáo sỹ trong nhà thờ, dòng tu, chủng viện,các hội đoàn, trong các gia đình/


Powered by Blogger.