Home » » In sách cầu nguyện

In sách cầu nguyện
I. Sách in cho cầu nguyện buổi Sớm.Tối
         

“ Hướng Dẫn Cách làm dấu : dù làm dấu Thánh Gía nhỏ hay to phải ra hình thánh giá khi làm dấu là ta Tuyên Xưng Và Nhân Danh Ba Ngôi Thiên Chúa, là có Thiên Chúa Hiện Diện ”

CẦU NGUYỆN : “  Sớm .Tối  ”
Làm Dấu Thánh giá (Đơn): ( làm theo hình thánh giá)
Làm Dấu Thánh giá (kép): ( làm theo hình thánh giá)
Nhân Danh Chúa vẩy nước phép xung quanh phòng cầu nguyện và uống xin Chúa thánh hóa thanh tẩy linh hồn và thể xác /   
Kinh Chuyền Tin/
Kinh Đức Chúa Thánh Thần/
Kinh Dâng Lời Chúc Tụng Lên Chúa Cha/
Kinh Sáng Soi/ 
Kinh Vinh Danh/ 
Kinh Tin Kính/
Dâng Lời Nguyện: Cha ơi chúng con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm, chúng con không đáng là gì trước tôn nhan Thánh Cha, xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm mà chúng con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho chúng con, để chúng con được trở nên là con cái của Cha, trong những giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương chúng con ban mọi ơn lành phần hồn phần xác cho chúng con, để chúng con được xứng đáng là con cái của Cha, Cha ơi chúng con yêu mến Cha. Cha đừng bỏ chúng con lúc này, chúng con chỉ muốn Cha ở bên chúng con, trong những giờ phút cầu nguyện này chúng Con xin dâng lên Cha..(.dâng theo ý nguyện của mình.) xin Cha thương và nhận lời chúng Con cầu xin cùng Cha trong giờ phút này, chúng con cầu xin Cha nhờ thánh tử yêu dấu của Cha, là đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con..Amen!

10.Kinh Lạy Cha : ( tôn vinh Chúa Cha )
3 .Kinh Sáng Danh : (tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa)
7.Kinh Kính Mừng: ( kính nhớ 7sự đau khổ đức mẹ)

Lưu ý : Nếu có thời gian :

Đọc Kinh  : 50 Kinh Mân Côi ( Đọc mùa thương ) hoặc 
Đọc Kinh  : 50 Kinh Lòng Chúa Thương Xót/
Nếu không đọc thì chuyển sang phần kết thúc ”
Kết Thúc:
Kinh dâng mình cho trái tim Chúa / 
Kinh hãy nhớ/  Kinh thánh cả guise / 
Kính TLTT Micae/ Kính TLTTgabriel/ Kính TLTT Raphael/  Kính TT Bản Mệnh/
Kinh Cám Ơn/
Kinh Trông Cậy/ ...........HẾT..

1/Kinh Chuyền Tin: Lời Cha Phán Dậy, 
( Là khởi đầu mọi sự Con người đã xuống thế gian qua lời chuyền tin, Con người nhập thể để cứu nhân loại )
Người xướng: Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Người đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Đọc chung: Kính mừng Maria......
Người xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời
Người đáp: Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.
Đọc chung: Kính mừng Maria...
Người xướng:Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Người đáp: Và ở cùng chúng con.
Đọc chung: Kính mừng Maria...
Người xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Người đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa
Đọc chung: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.!

2/Kinh Đức Chúa Thánh Thần: Lời Cha Phán,
( Để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta )
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen !

3/Kinh Dâng Lời Chúc Tụng Lên Chúa Cha /
Hãy chúc tụng chúa Cha đi toàn thể địa cầu/
Hãy nghợi khen Cha/ Hãy cùng nhau chúc tụng Cha /
Hỡi các tinh tú trên các tầng trời / Hãy cùng các thiên thần/ các đẳng thần thánh của Cha/ cùng với Mẹ Maria chúc tụng Cha đi.Cảm tạ Cha/ tôn vinh Cha/ vì chính Cha là vua trên trời/ dưới đất/ là vua trên hết mọi vua/ là đấng đã tạo thành trời đất/ cùng muôn vật muôn loài trong vũ trụ này/ và dựng lên con người chúng ta/ và đã ban cho chúng ta biết bao hồng ân cao cả/ Lạy Cha Chí Thánh là đấng nhân lành toàn năng hằng hữu và giàu lòng thương xót/ chúng con xin hết lòng yêu mến/ thờ lạy/ tôn vinh/ chúc tụng/ ngợi khen/ cảm tạ và tri ân Cha/ bây giờ cho đến muôn đời ...Amen !

4/Kinh Ăn Năn Tội :( luôn biết mình là kẻ tội lỗi và hèn yếu )
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con,mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn,cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải,và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng….Amen !

5/Kinh Sáng Soi : Lời Cha Phán “ Xin ơn soi sáng và nhận biết ”
 Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen/

6/Kinh Vinh Danh : Lời Cha Phán /“Để Tôn Vinh Thiên Chúa”
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.

7/Kinh Tin Kính : Lời Cha Phán, “ để Tôn Kính Cha đang hiện diện ”

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen !  
8/Kinh Xấp Mình : 
Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá †, xin chữa chúng con † cho khỏi kẻ thù †, nhân danh Cha và † Con và Thánh Thần. Amen.!
đọc xong qùy xuống rồi thưa: Lạy Chúa con xấp Mình con thờ Lạy Chúa/ Lạy Chúa Thánh Thần con suy phục Chúa/
     
II-  CẦU NGUYỆN LÚC 12H CHƯA !

Làm Dấu Thánh giá (Đơn) Làm Dấu Thánh giá (kép)  
(nhân danh Chúa uống và vẩy nước phép xung quanh phòng)                    
1.Kinh Chuyền Tin / ( khởi đầu của ơn cứu độ )
3.Kinh Lạy Cha / (tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa)
7.Kinh Kính Mừng/ ( kính nhớ 7sự đau khổ đức)
Hát …..về đức mẹ ..
Lời Nguyện Dâng Lên Mẹ : Mẹ ơi chúng con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm xin mẹ thương và tha thứ cho chúng con, giờ đây chúng con xin dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện của chúng con, chúng con biết Mẹ yêu thương chúng con rất nhiều mà chúng con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của Mẹ, chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Mẹ mà thôi, Mẹ ơi chúng con xin dâng lên mẹ..
( nói ra ý nguyện của mình muốn dâng hay xin ) xin Mẹ thương và nhận lời chúng con trong giờ phút cầu nguyện này, chúng con xin nhờ Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa Ba Ngôi để xin Chúa thương và nhận lời chúng con cùng...Amen!
Kết Thúc : hát về đức mẹ ….
Đọc Kinh hãy nhớ/ 
Kinh Cảm Ơn/ 
Kinh trông Cậy/ 
                               (  HẾT  )

         III-  CẦU NGUYỆN LÚC 3H CHIỀU  ! 

Làm Dấu Thánh giá (Đơn) Làm Dấu Thánh giá (kép)   
(nhân danh Chúa vẩy nước phép xung quanh phòng uống rồi dâng  lời nguyện Lên Chúa)

Phần 1: Nếu 3h chiều thì sẽ đọc là “Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn và cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống là lòng thương xót khôn giò xin hãy bao trùm Toàn thế giới và chút hết toàn thân ngài trên người chúng con !

Ôi Máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa ”   (đọc 3 lần.)

Hát:   ( lạy chúa Giêsu con tin tưởng nới Chúa


( Nếu không đúng 3h thì dâng lời nguyện sau đây ) !


Lời Nguyện : 
Lạy Cha Là Thiên Chúa của con, con xấp Mình con kính thờ Lạy Chúa ! ( cúi sâu)
Lạy Chúa giêsu con yêu mến Chúa,con tín thác vào Chúa/
Lạy Chúa Thánh Thần con suy phục Chúa /
Cha ơi con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm,con không đáng là gì trước mặt Cha,xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Cha,xin Cha hãytha thứ cho con,để con được trở nên con cái của Cha, trong những  giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương con ban mọi ơn lành phần hồn phần xác cho con, để con được xứng đáng là con cái của Cha, Cha ơi con yêu mến Cha.Cha đừng bỏ con lúc này,con chỉ muốn Cha ở bên con, trong những giờ phút cầu nguyện này. Con xin Dâng lên Cha.(.xin hoặc dâng theo ý nguyện của mình.) xin Cha thương con và nhận lời Con cầu xin cùng Cha trong giờ phút này con cầu xin Cha nhờ  thánh tử yêu dấu của Cha, là đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con..Amen,!

Hát : “Ngợi Ca Lòng Thương Xót”
1 kinh Lạy Cha, 
1 kinh Kính Mừng, 
1 kinh Sáng Danh
1 kinh Tin Kính.
ĐỌC KINH :  ( 50 kinh Lòng thương xót Chúa)
Sau đó, đọc 3 câu kết:“Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giê su, như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa”

KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA :
“Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giê su con Cha đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giê su là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con”. Amen.

 LỜI TẬN HIẾN :
Lạy Chúa Giê su, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giê su, từ nay xin Chúa hay săn sóc, bảo về, chở che gia đình của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa.
Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki tô Chúa chúng con.
Amen!

Ngắm Theo Tuần Chín Ngày :

Ngày thứ 1:  “Thứ Sáu Tuần Thánh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi
“Hôm nay con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.
+Chung 1: 
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa, đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa là một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
+ Chung 2: 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giê su. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 2:“Thứ 7 tuần thánh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho các linh mục và tu sĩ Hôm nay con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhấn chìm các ngài vào trong lòng thương của hải hà của Ta. Chính các ngài là người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là ống máng để lòng thương xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại
+Chung 1:
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh hóa cho các linh mục tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩ cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trị trên trời.
+Chung 2: 
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt thương xót đến những môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và các tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha. Vì tình yêu của trái tim con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen!
Ngày thứ 3:
“Chúa Nhật Phục Sinh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho các linh hồn trung thành và đạo đức. “Hôm nay con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa biển đắng xót xa của Ta”.
+Chung 1:
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này, vì tình yêu kỳ diệu của Chúa đối với Cha trên trời.
+Chung 2:
 Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 4:  “Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa.“Hôm nay con hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim Ta. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta”
+Chung 1: 
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa.
 +Chung 2:
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha hãy đoái thương đến các linh hồn người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giê su. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mên Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 5:“Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. “Hôm nay con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành và nhớ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta”.
+Chung 1:
 Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, là chính sự lân ái, Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa.Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa những linh hồn lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo hội, đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ái của Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.
+Chung 2: 
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt đến linh hồn lạc giáo và ly giáo từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của Người. Vì họ, Người đã gánh chịu đau khổ và Trái Tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về để họ cũng dược tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 6: “Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ.
“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và trẻ thơ. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này giống ta hơn hết. Họ đã thêm cho Ta nghị lực suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biết tín nhiệm ở các linh hồn ấy”.
+Chung 1: 
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, Chúa đã phán:”Các con hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin trái tim từ bi Chúa che trở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngạt ngào dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó.Lạy Chúa Giê su, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu Chúa.
+Chung 2:
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đang được che chở trong trái tim từ bi của Chúa Giê su. Họ khiêm nhường giống như con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được cac tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 7“Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của Ta.Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi và hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung”.
+Chung 1:
 Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu, xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng Chúa, họ mạnh sức và mạnh tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính, trái lại lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ.

+Chung 2:
 Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương người sùng kính cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha, họ sẽ được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ là Phúc Âm sống động, bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cứ nhân hậu và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy Đấng tối Cao, con nài van Cha hãy dủ lòng thương xót vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha, xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giê su rằng: “Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la khôn cùng của Cha”. Amen.

Ngày thứ 8: “Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ yêu thương. Họ đang được đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ có chúng con mới đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta”.
+Chung 1: 
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, Chúa đã phán:”Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót”. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất yêu thương yêu và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa.
Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ trái tim dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó được ngợi khen lòng thương xót của Chúa.
+Chung 2: 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giê su. Con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giê su Con Một Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh.
Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giê su, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen.

Ngày Thứ 9 “Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh”

+ Hướng dẫn: 
Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh.“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhấn chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên : “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy kêu xin lòng thương xót của Ta”.
+Chung 1:
Lạy Chúa Giê su đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm Chúa ngao ngán nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến.Ôi, lạy Chúa Giê su đầy nhân hậu, hãy dủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở nên tình yêu nồng cháy của Chúa. Xin ban cho họ tình yêu thánh thiện cậy vì công nghiệp của Chúa.
+Chung 2: 
Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được bao bọc bởi trái tim từ bi Chúa Giê su. Lạy Cha giàu lòng thương xót, cậy vì sự đắng cay thống khổ của Con yêu dấu Cha và 3 giờ Người hấp hối trên thập tự, chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen.

ĐỌC MỖI CHẶNG :

Thưa: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha/ Mình và Máu, linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha/ là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con.
ĐÁP :  Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
(Thinh lặng giây lát, suy niệm cuộc Thương khó của Chúa, rồi đọc một câu trong những lời nguyện dưới đây. Sau mỗi câu đều thưa):
“ Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới ”

NHỮNG LỜI NGUYỆN :
HD 1. Vì Chúa bị kết án tử hình./
HD 2. Vì Chúa phải vác thập giá.
HD 3. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất dưới sức nặng của thập giá.
HD 4. Vì Chúa gặp gỡ Mẹ đau khổ của Người.
HD 5. Vì Chúa chấp nhận việc vác đỡ thập giá của ông Simon.
HD 6. Vì Chúa nhận lòng thương xót của bà Veronica.
HD 7. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ hai dưới sức nặng của thập giá.
HD 8. Vì Chúa an ủi các người phụ nữ.
HD 9. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ ba dưới sức nặng của thập giá.
HD 10. Vì Chúa phải chịu lột hết áo mình ra.
HD 11. Vì Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá.
HD 12. Vì Chúa chịu chết trên thập giá.
HD 13. Vì Chúa được hạ xác xuống khỏi thập giá.
HD 14. Vì Chúa được mai táng trong mồ.
HD 15. Vì Chúa đã sống lại từ cõi chết.

KẾT: –   Lạy Đấng Chí Thánh,/ là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu./ Xin Thương Xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)
Hát….. ( lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa ...)
Đọc Kinh Cám Ơn
Đọc Kinh Trông Cậy…
Dâng Lời Tạ Ơn Sau Giờ Cầu Nguyện :
Lạy Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài đã dành cho chúng con. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, chúng con nhận rằng Ngài đã chết để chuộc tội thay cho loài người chúng con và Ngài đã sống lại để ban cho chúng con được sự sống đời đời. Xin Ngài bước vào cuộc sống gia đình chúng con kể từ giây phút này, amen !
                     
            ( HẾT )

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu:

GIỚI THIỆU: Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kytô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kytô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Viếng 14 Đàng Thánh Giá:
Quì, làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra.
Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
Đứng, hướng về chặng 1 và hát:
Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Chúa của chúng con , là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 2 và hát:
Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 3 và hát:
Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 4 và hát:
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 5 và hát:
Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá.
Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 6 và hát:
Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 7 và hát:
Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.
Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 8 và hát:
Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 9 và hát:
Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 10 và hát:
Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 11 và hát:
Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 12 và hát:
Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 13 và hát:
Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đứng, hướng về chặng 14 và hát:
Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
          Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Đứng, hướng lên Bàn Thờ (trong Nhà Thờ), và hát:
Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

(Quì đọc):
5 Kinh Lạy Cha
5 Kinh Kính Mừng
5 Kinh Sáng Danh


LỜi NGUYỆN:
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi cầm nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Vì tội chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.


NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ/
                                  (Đọc riêng)
Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.

1/Phần thứ nhất
Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ
 Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ." Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ luôn, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa xưa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

2/Phần thứ hai

Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô
Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn Như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

3/Phần thứ ba
Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày.
 Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

4/Phần thứ bốn
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá
Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu luôn. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

5/ Phần thứ năm
Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn
 Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời,  như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà qua đời, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

6/ Phần thứ sáu

Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính
Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con đâm vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc đâm qua lòng đứt ruột ra vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

7/ Phần thứ bảy
Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới
 Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)


Lời Nguyện:
Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ luôn.
Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ luôn luôn, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong qua đời cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết ngay, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi.
Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ / 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực Thánh rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển.  Chúng con  tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang, quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ.  Nhất là chúng con tin kính Mẹ tự thưở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông  Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời Đồng Trinh sạch sẽ.  Mẹ Là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các Thiên Thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa . Mẹ  đã đáng gọi là Đấng đồng công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế.  Mẹ  là Đấng giữ kho cùng là cửa Thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa .  Sau hết, Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa. Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả nhưng kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa. Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu!  Xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh cũng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng  con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.  Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạ cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước. Lạy Mẹ Rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Me thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bôị bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn.  Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.
Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng. Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ Amen.
(Đọc ngày thứ bảy đầu tháng được một ơn Đại Xá)

 KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU.
Sat, 29/10/2011 - 04:01
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy. Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời
chẳng cùng. Amen./

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA/
Lạy chúa Giesu con xin dâng cho trái tim chúa, linh hồn và xác con , mọi việc làm mọi lời nói ,mọi ý tưởng, mọi sự khó nhọc chót cả đời con, con muốn sống vì chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt tạ trái tim chúa rất nhân từ, xin chúa sống trong con và chớ để con lỗi nghĩa cùng chúa bao giờ.   Amen !
KINH  HÃY NHỚ :
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen !

KINH KHẤN THÁNH CẢ GIUSE/
 Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu.Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng : "Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin" Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con.Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (...) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
    Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha.Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.!

Dâng lời Tạ ơn sau giờ cầu nguyện : 
Cha ơi : chúng con xin cảm tạ ngợi khen Cha trong những giờ phút cầu nguyện này, nguyện xin Cha tuôn đổ thần Khí Thánh Thần Thiên Chúa của Cha xuống trên chúng con, để chúng con được nhờ Thần Khí Thiên Chúa của Cha, tất cả mọi sự ở nơi chúng con sẽ được Cha biến đổi, Cha thánh hóa và chữa lành cho chúng con, ABA lạy Cha xin Cha hãy làm cho chúng con được nên một ở trong Cha kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người .....amen !
Hát  : hát kinh hòa bình……HẾT ..
Lưu ý: Nếu Muốn Làm Việc gì hoặc Đem Lời Chúa Cho Ai Thì Đọc Những kinh Sau và xin Ơn Chúa Thánh Thần/


IV/ CẦU XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN /
Đọc Kinh dâng lời chúc tụng Chúa Cha/
Đọc Kinh Chuyền Tin /
Đọc Kinh Chúa Thánh Thần /
Đọc Kinh Sáng soi /
Đọc Kinh Vinh Danh/
Đọc Kinh Tin Kính /

Dâng Lời Nguyện : “ xin ơn Chúa Thánh Thần”
Lạy Chúa con xấp Mình con kính thờ Lạy Chúa /
      ( cúi sâu  )
Lạy Chúa Thánh Thần con suy phục Chúa /
Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi dốt nát và yếu hèn lắm. con đến trước nhan thánh Chúa xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con/
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy mở lòng mở trí và môi miệng cho con, xin Chúa hãy thánh hóa linh hồn và thể xác con, thêm sức cho con/ để con xứng đáng là con cái của Chúa/
Lạy Chúa Thánh Thần hôm nay ý nguyện của con muốn đem lời Chúa cho..( nói tên thánh và tên thật ra,) thì xin Chúa hãy mở  lòng mở trí cho.(...) này để cho (…) này biết đón nhận lời của Chúa, và biết đem tình thương của Chúa cho mọi người để mọi người nhận biết Chúa là Cha của chúng con/ mọi sự con phó thác ở nơi Chúa/ xin Chúa hãy lo liệu mọi sự của chúng con theo thánh ý của Chúa/ .amen!
Kết Thúc:
Kinh dâng mình cho trái tim Chúa /Kinh hãy nhớ/ 
Kinh thánh cả guise /Kính TLTT Micae/ Kính TLTTgabriel/  Kính TLTT Raphael/  Kính TT Bản Mệnh/
Kinh Cám Ơn/
Kinh Trông Cậy/ ........... (  HẾT )      
                                                
Kinh Kính TLTT Micae :
( Đọc hàng ngày để được bảo vệ vì sự dữ đang bao chùm toàn thế giới )
Kính lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là lãnh binh uy quyền của Thiên Quốc./ Thiên Chúa đã ban Ngài/ chức vụ Nguyên Soái cao trọng và giao quyền cho Ngài nắm giữ Thiên Kiếm của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh./ Ngài đã thay mặt Thiên Chúa/ mà phá tan mọi âm mưu đen tối của satan./ Ngài đã âm thầm dẫn dắt chúng con/thoát khỏi sự bao vây của tội lỗi,./ bảo vệ chúng con trên bậc chân lý sáng ngời./ Lạy Đấng rất yêu thương oai hùng/ sức mạnh từ Thiên Chúa./ Xin hãy bảo vệ và dẫn dắt chúng con trong thế giới hôm nay/ đang đắm chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ do ma quỷ xúi dục./Xin bảo vệ chúng con thoát khỏi nănh vuốt của kẻ thù,/ vì thân xác chúng con rất yếu đuối và bất lực./ Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần /thêm ơn sức mạnh cho chúng con,. Để chúng con biết nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại/. Chúng con/ xin cho sự thông minh hiểu biết mỗi ngày/ được nhân rộng trong thế giới hôm nay/ và nhất là trong mỗi tâm hồn chúng con./ Chúng con xin chúc tụng ngợi khen, /cảm tạ Thiên Chúa cao cả uy linh/ đã ban Đức Micae/ vị lãnh binh hằng bảo vệ chúng con./ Xin thương đến chúng con đang gian nan khốn khó ở đời này./ Xin ban cho chúng con luôn trung thành lòng yêu mến Thiên Chúa/ và đừng bao giờ chối bỏ tình yêu của Ngài./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae/ xin cầu cho chúng con / và bảo vệ chúng con đang gian nan khốn khổ từ bây giờ trở đi/ và xin thương đến Giáo hội hoàn vũ./ Xin Ngài hãy đến / để bảo vệ Đức Giáo Hoàng (……..) và các tôi tớ trung thành với lòng vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, /biết lắng nghe lời dạy dỗ của mẹ Maria /và sống vâng phục theo Thánh ý Chúa./ Kính lạy Thánh Thiên Thần Micae, /xin bảo vệ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. (3lần)

Kinh Kính TLTT Gabriel,

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!  amen !
Kinh Kính TLTT Raphael
Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh /
Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen./
HÁT …..
Kinh Cám Ơn! …
Kinh Trông Cậy ..
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ mời chúng con cầu nguyện…. .
Chúng  Con Thờ Lạy  Đức Chúa Cha/
        (thưa :  thương xót chúng con)
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa giêsu/              (thưa: thương xót chúng con)
Lạy  Thiên  Chúa Thánh Thần /
       (thưa,thương xót cho chúng con )
Lạy các tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa/
Chúng Con Chúng Con Chúng Con (tất cả các câu sau đều thưa:  cầu cho chúng con )
Lạy Chín Phẩm thiên thần của Thiên Chúa/
Lạy thiên thần bản mệnh của con /
Lạy các thánh Tiên Tri /
Lạy các thánh tông đồ,/
Lạy các thánh thánh thông công,/
Lạy các thánh nam và các thánh nữ./
Lạy các thánh tử đạo /
Lạy thánh giuse là bạn thanh sạch của đức mẹ maria tron đời đồng trinh/
Lạy mẹ hằng cứu giúp ( 2 lần )
Nữ vương ban sự bình an,( 1 lần )
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn   ..( 3lần )  amen !

TỐI TRƯỚC KHI ĐI NGỦ TẠ ƠN:
Lạy Thiên Chúa Là Cha Hiền của chúng con, Chúng Con xin cảm tạ Chúa Cha Chúa con và Chúa Thánh Thần, đã gìn giữ che trở cho gia đình con ngày hôm nay được mọi sự lành bình an trong tay của Chúa/
Chúng Con xin cảm ơn Mẹ Maria và thánh cả giuse cùng các triều thần thiên các tổng thần và thiên Thần hộ thủ quốc Các thánh,đã cầu bầu cho gia đình Chúng con /
Và đêm nay chúng con xin dâng lên Chúa Cha. Chúa con Và Chúa Thánh Thần.!
Toàn Thể  mọi thành viên trong gia đình con. xin Chúa hãy chúc lành cho gia đình con có một giấc ngủ An Bình trong tay của Chúa/  chúng con xin nhờ Mẹ Maria  thánh cả giuse cùng các triều thần thiên quốc cầu bầu cho gia đình con, lạy Chúa, Chúa là giấc ngủ của gia đình con ..amen !

SÁNG KHI THỨC DẬY :
Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng Con, chúng con xin cảm tạ Chúa Cha. Chúa con và Chúa Thánh Thần, đã gìn giữ che chở cho gia đình con đêm qua được mọi sự lành và bình an trong tay của Chúa/
Chúng Con xin cảm ơn Mẹ Maria và thánh cả giuse cùng triều thần thiên quốc các tổng thần và thiên Thần hộ thủ các Thánh, đã cầu bầu cho gia đình con /
Hôm nay là một ngày mới con xin Dâng Lên Thiên Chúa Là Cha Của chúng con tất cả Mọi Sự  của gia đình con cùng Toàn Thể mọi thành viên trong  gia đình  với Tất cả mọi ý nghĩ  tư tưởng lời nói và việc làm của gia đình con/ xin Cha nâng đỡ bảo vệ và dìu dắt gia đình con trong lúc hỗn loạn này !
Lạy Chúa giêsu xin Chúa dậy chúng con biết yêu thương và tha thứ,
Lay Chúa Thánh thần, xin Chúa hãy mở lòng Mở trí và tư tưởng của chúng con ra, xin Chúa thêm sức và soi sáng mọi thành viên trong gia đình con, được đến gần Chúa hơn nữa, luôn bước theo con đường của Chúa đã dành cho chúng con, xin Chúa hãy thánh hóa các công việc của gia đình con đang làm và định làm, Lạy Chúa mọi sự chúng con  phó thác ở nơi Chúa xin Chúa Thánh Thần hay lo liệu mọi sự cho gia đình con theo thánh ý của Chúa/
Chúng con xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng triều thần thiên quốc các tổng thần và thiên Thần hộ thủ, Các Thánh, xin các ngài cầu xin Chúa đổ ơn lành xuống cho chúng con, để chúng con là những người trần biết lập công giúp các linh hồn sớm về với Chúa, những người chưa nhận biết Chúa sớm nhận ra Chúa là Cha của mình
Chúng con cầu xin Cha nhờ danh Chúa giêsu kitô là Chúa chúng con ..Amen!

CHUỖI KINH KÍNH TLTT.Micae/
          (đọc  khi cần sự bảo vệ của các ngài)
Một hôm TLTT Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.
Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
Hãy đọc chuỗi kinh này hàng ngày để các ngài bảo vệ khỏi mọi sự dữ đang hoành hành bao chùm trên toàn thế giới và xung quanh chúng ta Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.
Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau:
 “Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”
“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha....”
Đọc 1 Kinh Lạy Cha 3 Kinh Kính Mừng Tôn Kính 9 Phẩm Thiên Thần.!

1. Nhờ lời chuyển cầu của TLTT Thần Micae và
đạo binh Thiên Thần  là “Luyến thần” xin Chúa giúp 
chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa
 nhân đức tuyệt hảo. Amen.!
              ( 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
2. Nhờ lời chuyển cầu của TLTT Micae và đạo
binh Thiên Thần là “Minh Thần” xin Chúa đoái
thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con 
rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của 
người Kitô hoàn hảo.  Amen.!
            ( 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
3. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa là “Ngai thần” xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.
                (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

4. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị là “Qủan thần” xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
               (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

5. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực là “Quyền thần” xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.
                   (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

6. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh  là “Dũng Thần” xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.
                  ( 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

7. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị  là “Lãnh thần”  xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
                  (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

8. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thầnn Là “Tổng Thần” xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.
               (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

9. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần là Các “Thiên Thần” xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
                (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)

Ðọc 1Kinh Lạy Cha để tôn kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1Kinh Lạy Cha để tôn kính Tổng Lãnh Thiên ThầnGabriel.
Ðọc 1Kinh Lạy Cha để tôn kính Tổng Lãnh Thiên ThầnRaphael.
Ðọc 1Kinh Lạy Cha để tôn kính Thiên Thần Bản Mệnh/
Kết thúc:
Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.
+ Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
 + Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

 Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen !

( HẾT )

Khẩn Thiết : Vì Tình Yêu Thiên Chúa / xin mọi người thực hành và giúp nhau làm như sau:

1/Mau làm tuần cửu nhật kính Tình yêu Chúa Cha/ và thật lòng xám hối xin lỗi Chúa Cha và xin lỗi con nếu có phá thai, sau chín ngày thì xưng tội để hòa giải và giao hòa với Thiên Chúa là Cha của mình ngang qua Lm !


2/Hiệp Lễ Hàng Ngày : Cha Phán  Dậy
“ Lương thực là Mình Máu Cha, nuôi dưỡng linh hồn con cái Cha các con hãy chuẩn bị từ bây giờ đi. Hãy siêng năng dâng lễ và chịu Mình Thánh Cha mỗi ngày. Đến những ngày đó, mọi người sẽ dành giật nhau Mình Thánh Cha vì cơn đói linh hồn dữ dội.”

3/Đeo Tràng Hạt Mân Côi Và Ảnh Tượng Thánh Chúa : Lời Đức Mẹ nói
“ Mẹ muốn cứu thế giới khỏi các biến cố tai ương, hãy lần hạt mỗi ngày các con nhé ”

4/ Ấn Tín : Cha Phán  Dậy/

“ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống các con mang theo để bảo vệ các con. Không phải mãi sau này mà bây giờ để bảo vệ các con khỏi những tai ương đang hoành hành trên trái đất. Ai có Ấn Tín trong nhà sẽ được Cha bảo vệ và che chở ngay từ bây giờ,

5/Nước Phép : Cha Phán  Dậy/

“Nước Thánh Là Mạch Nước Nguồn ơn cứu độ từ cạnh sườn Chúa Giêsu Nước phép là nước tinh tuyền từ mạch suối Hằng Sống để Thanh Tẩy, bảo vệ, chữa lành phần hồn phần xác các con ”

6/Nến Thánh : Cha Phán  Dậy/

“Nến Thánh là màu nhiệm Phục Sinh của Đức Kito phục sinh.”

7/ Đọc Kinh Mân Côi và Lòng Thương Xót: Đọc bất cứ lúc nào có thể như đang đi đường, đi chợ đi làm ruộng công xưởng. năng đi viếng đàng Thánh giá và chầu Thánh Thể, để dâng lên Chúa và Đức Mẹ. Đức Mẹ muốn cứu thế giới khỏi cơn gian nan nguy và hiểm nguy đang bao chùm trên tòan thể nhân loại /

Lưu ý : Sau Mỗi giờ Cầu Nguyện :

Dành mấy phút Tâm sự Với Cha, nói chuyện với Cha của mình về tất cả những vui buồn của cuộc sống, Để an ủi làm ấm lòng Cha làm vơi đi nỗi Đau khổ của Cha vì Tội Lỗi Nhân Loại đã ngập tràn ..amen!

Tham  Khảo Thêm:
www.facebook.com/ Thomas marria
www.facebook.com/Gabriel KhaiHoan
http//: timhieubangoithienchua.blogspot.com/
Lưu ý : xin mọi người vào trang blogspot Trên và tìm vào phần Chúa Cha Phán Dậy cho chúng ta, và bám sát theo trang facebook của thị nhânThomas maria,và tập trung đọc sách khải huyền và chương 24 của thánh Mathêu, rồi  kết nối với những điềm thiêng dấu lạ đang xảy ra trên toàn thế giới để nhận ra ngày của Cha đang cần kề ngoài cửa rồi  !
       
ƯỚC CHI QUYỀN NĂNG TÌNH YÊU VÀ CHÚA THÁNH THẦN CỦA CHÚA CHA ĐÁNH ĐỘNG MỌI CON TIM NHÂN LOẠI ĐỂ TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CHỢT NHẬN BIẾT MAU QUAY VỀ NƠI KÊU GỌI VÀ NHẬN ƠN CỨU ĐỘ VÀ NHẬN RA NGƯỜI CHA THỰC SỰ CỦA MÌNH  MÀ CHÚNG TA QUÊN LÃNG. ..AMEN !
KÍNH CHÚC ANH CHỊ EM LUÔN BÌNH AN TRONG THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ MẸ MARIA


Powered by Blogger.