Home » » Nhóm canh tân đặc sủng không đến từ Thiên Chúa

Nhóm canh tân đặc sủng không đến từ Thiên Chúa


NHÓM CANH TÂN ĐẶC SỦNG KHÔNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo con thêm về nhóm canh tân đặc sủng. Mọi người nhảy múa ca hát khi cầu nguyện trong nhà thờ. Cầu nguyện đặt tay lên trán và người được đặt tay bị ngã. Xin Chúa chỉ dạy chúng con. Nếu có thể được, xin Chúa cho chúng con biết câu kinh thánh nào nói lên sự sai lầm của nhóm người này thưa Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Chúa dạy: Chẳng lẽ con không biết sự dữ đang lan tràn sao. Nó có quyền cám dỗ trên tất cả con cái sự sáng. Trong khi đó nó gieo rắc vào lòng mỗi người để cho người ta tin đó là thật.
Vì thế con biết không, khái niệm về màu nhiệm của Chúa nay chúng còn cho là cũng cần tân đổi mới. Phúc thay ai giữ được truyền thống từ ngàn xưa để lại, không phải giải thích nhiều các con. Phạm thánh thì cứ phạm thánh thôi. Phạm thánh rất nhiều. Còn việc bị tà khí dẫn đưa để làm cho con cái sự sáng sa ngã đều là âm mưu nó đặt ra để lừa gạt trong những ngày sau hết của nó. Nó sẽ cố gắng làm tất cả nhằm làm con cái sự sáng đi theo nó. Chẳng những lừa gạt giáo dân mà còn cả linh mục nữa cơ. Các ngài có biết canh tân đổi mới là dẫn đến sự chia rẽ của giáo hội. Khi Ta nói cho con hay là giáo quyền là để giữ lề luật của Thiên Chúa chứ không phải là để thay đổi hay đổi mới điều gì hết. Vì thế các linh mục nào thánh thiện thì sẽ giữ được lề luật của Thiên Chúa. Nói đến thánh thiện ở đây không phải chỉ bên ngoài mà là trong nội tâm. Vì có những sự phạm thánh đó, nhiều người không cầu nguyện cho các linh mục. Việc của giáo dân là cầu nguyện cho các linh mục trong việc làm tông đồ cho Chúa.
Với lý do không mấy ai cầu nguyện cho các ngài, mà chỉ chì triết bắt bẻ làm cho các ngài mất đi ơn khiêm nhường. Vì thế Satan dễ dàng mượn các linh mục để điều khiển.
Ta nhắc các con hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục vì ngài dẫn dắt các con đi đúng đường. Vì thế nếu các ngài bị dẫn sai thì các con hàng loạt bị sai hết. Nhớ từ bây giờ trở đi, các con phải cầu nguyện cho các linh mục thường xuyên nhiều vào để các ngài được ơn soi sáng. Vì thế chỉ có lời cầu nguyện mới chiến thắng được thế lực bóng tối các con nhé.


 Xem thêm
Powered by Blogger.