Home » » Kinh cầu Chúa Cha - Kinh Vinh Danh

Kinh cầu Chúa Cha - Kinh Vinh Danh
KINH CẦU THIÊN CHÚA CHA
 Đức Chúa cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
                              -Thương xót chúng con.
                              (Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
1. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu/ duy nhất và chân thật
                            - Thương xót chúng con
                            (Câu nào cũng thưa như vậy)
2. Cha là Đấng sáng tạo vũ trụ hữu hình và vô hình
3. Cha là Đấng Tối Cao/ Chúa Tể trời đất
4. Cha là Nguồn sự sống/sự thật và mọi sự lành
5. Cha là tình yêu
6. Cha tạo dựng con người theo hình ảnh Cha, giống như Cha và vì Tình Yêu
7. Cha mặc đẹp cho hoa huệ ngoài đồng, nuôi sống chim trời và ban mọi sự cần cho đời sống con người
8. Cha là Cha hiền của cả loài người
9. Cha hứa ơn Cứu độ ngay khi nguyên tổ loài người sa ngã vì bất phục tùng.
10. Cha chuẩn bị công trình cứu chuộc qua các tổ phụ / ngôn sứ và dân riêng Cha
11. Cha lập giao ước với dân Cha trong đức tin tổ phụ Abraham
12. Cha ban mười giới răn đem bình an / hạnh phúc cho con người 
13. Cha mở đầu công trình cứu chuộc với Thánh gia Nagiaret
14. Cha ban Con Một Cha/ Ngôi Lời nhập thể /do trinh nữ Maria sinh ra / làm Đấng Cứu Thế
15. Cha tự ban Mình cho loài người trong Thánh tử Giêsu Kitô / Chúa chúng con
16. Cha đến ở với loài người trong Con Chí Thánh và Thánh Thần Cha
17. Cha mở Nước Trời nơi trần gian bằng Lời Cha / là chính Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người
18. Cha ban Bánh Trường sinh cho loài người / là chính Thánh Thể Con Chí ái Cha
19. Cha lập giao ước mới với loài người trong Máu thánh Chúa Giêsu
20. Cha nhận lễ hy sinh chuộc tội của Con Cha trên Thánh Giá /để loài người được ơn giao hòa cùng Cha
21. Cha cho Thánh Tử Giêsu từ cõi chết sống lại / để làm Trưởng Tử trong công trình sáng tạo mới của Cha
22. Cha tôn vinh Thánh Tử khải hoàn bên hữu Cha /để Người dọn chỗ cho chúng con nơi Nhà Cha
23. Cha ban Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh và là sự sống của mọi linh hồn
24. Cha là Đấng tác tạo Công trình Cứu Chuộc / và Cha muốn mọi người được cứu/
25. Cha là Đấng tác tạo Hội Thánh / Nhiệm Thể Chúa Kitô
26. Cha vun trồng săn sóc Hội Thánh như vườn nho của Cha / mà Chúa Giêsu là Cây nho thật, chúng con là cành/
27. Cha dưỡng dục chúng con nên giống Cha bằng tác động của Thánh Thần với giáo huấn và các Bí Tích Hội thánh/
28. Cha ban Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm / làm Mẹ Đấng Cứu Thế / Mẹ Hội Thánh và Mẹ loài người
29. Cha ban Thánh cả Giuse tôi trung Cha / làm Cha Đồng trinh Ngôi Lời Nhập Thể / và Đấng bảo trợ Hội Thánh
30. Cha ban các Tổng thần phù hộ / các Thiên thần hộ thủ và các Thánh cầu bầu cho mọi người
31. Cha tha tội giáng phúc cho trần gian vì công phúc Chúa Giêsu / Đấng môi giới duy nhất
32. Cha khứng nhậm mọi lời cầu lên Cha vì Danh Chúa Giêsu
33. Cha khôn ngoan vô cùng / quan phòng khôn tả
34. Cha nhân từ vô biên / yêu thương vô ngần
35. Cha từ bi thương xót vô hạn lượng
36. Cha rất thánh / rất công bình và dịu hiền
37. Cha hiện diện khắp nơi / nhìn và nghe chúng con mọi lúc / rất ân cần
38. Cha là Gia nghiệp của các tín hữu
39. Cha là Triều thiên của các tông đồ / các thừa sai / và những ai bị bách hại vì Danh Cha
40. Cha là Hồng ân và Hạnh phúc của các gia đình
41. Cha là Nguồn mọi tình phụ tử
42. Cha trìu mến trẻ thơ / dắt dìu giới trẻ / ủi an người già
43. Cha là nguồn Hòa Bình của các dân tộc và xã hội
44. Cha ban ơn cho kẻ khiêm nhường / nâng đỡ người yếu đuối, cứu giúp người đau khổ
45. Cha yêu thương sửa dạy / thử thách và thanh luyện con người qua các khó khăn cuộc đời
46. Cha kêu gọi tội nhân hối cải / để khỏi vong thân muôn đời
47. Cha chờ đón và ôm hôn những con xa lạc tìm về cùng Cha
48. Cha hứa Nước Trời cho những người kẻ nhỏ / khó nghèo / hiền lành / trong sạch
49. Cha trọng thưởng những ai xót thương đồng loại / xây dựng thuận hòa / khát khao thánh thiện.
50. Cha là Vua Cứu độ cho người tuyệt vọng / người lâm chung
51. Cha là Sự sống của kẻ chết
52. Cha lại cử Con Chí Thánh đến vào cuối thời gian / để phán xét kẻ sống và kẻ chết về Tình Yêu
53. Cha ban sự sống lại và muôn đời vinh phúc cho các tôi trung con thảo
54. Cha là Đấng chúng con hiến dâng đời sống tin cậy mến / với lời ca ngợi tạ ơn muôn đời
55. Cha là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Con / hiệp nhất với Chúa Thánh Thần / muôn muôn đời.

(kết thúc bằng một kinh Lạy Cha, một kinh sáng danh, thay lời nguyện)


Xướng: Lạy Cha Chí Thánh
Đáp: Con là con Cha hơn bao giờ. (Cộng Đoàn)

X: Lạy Cha, con cám ơn Cha đã ban cho con Chúa Giêsu Con Cha
Đ: Cùng với mọi ân sủng và quả phúc của Chúa Thánh Thần mà Người mang đến cho chúng con. 

X: Vậy không còn phải là con
Đ: Mà chính Con yêu dấu của Cha đang ở trong con 

X: Lạy Cha, chính là Con Cha đang trả lời cùng Cha
Đ: Chính là Con Cha đang cầu nguyện cùng Cha, chính là Con Cha đang yêu mến Cha, chính là con Cha đang khẩn cầu cùng Cha cho con và cho tất cả anh chị em trên thế giới. 

X: Chính nhờ Con Cha mà con tự hiến thân, tự hủy mình ra không và chết cho chính mình, để lại nhờ Người mà con chỉ còn là lời ca ngợi, việc phụng thờ và tạ ơn.
Đ: Ngõ hầu chỉ có mình Cha là sự sống và là tất cả của con ./

X: Giờ đây, lạy Cha, xin Cha đoái thương nhìn xem con là đứa con hèn mọn nhất của Cha
Đ: Xin Cha chỉ nhìn thấy trong con: Người Con chí ái của Cha là Chúa Giêsu

X: Vậy, lạy Cha, con không còn cô độc nữa, con đang ở trong Chúa Ba Ngôi, con đang sống trong Chúa Ba Ngôi và con sẽ chết trong cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa.
Đ: Vâng, lạy Cha, tất cả chúng con đều muốn dùng đời sống chúng con và sự vâng phục Thánh ý Cha trong mọi sự, để cùng với Chúa Giêsu, nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, mà trở nên đền thờ của Cha, niềm an ủi của Cha, tông đồ của Cha và còn hơn thế nữa, trở nên như Con Chí Thánh của Cha, Đấng đã yêu Cha đến nỗi chết vì yêu Cha và vì nhiệt thành với vinh quang Cha.

X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban trot Mình Chúa cho chúng con trong giờ viếng Thánh Thể này.
Đ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng yêu mến Chúa, trong linh hồn chúng con và trong mọi bánh thánh đã được truyền phép trên các bàn thờ khắp thế giới. Chúng con muốn yêu mến Chúa bằng một tình yêu đơn sơ, thắm thiết và mạnh mẽ, như những người em bé nhỏ của Chúa, không muốn rời Chúa giây phút nào trong ngày hôm nay, mà chỉ muốn ở lại mãi mãi trong tình yêu của Chúa.

X: Đến lúc nào đó Bánh Thánh Thể tan biến đi, nhưng Chúa tiếp tục ở trong chúng con bằng thánh sủng Chúa trong tư cách Ngôi Lời Thiên Chúa. Ôi! Chúa Con rât sđáng tôn thờ của Chúa Cha, Chúa muốn mượn bản tính nhân loại hèn mọn của mỗi người chúng con để Chúa nhân ra thật nhiều những Kitô khác, và đẻ Chúa họa lại, nối tiếp và sống trong chúng con chính đời sống hiếu tử của Chúa làm sáng danh Chúa Cha.
Đ: Này đây, lạy Chúa Giêsu Kitô, tất cả chúng con sẵn sáng để Chúa tự do sử dụng hồn xác chúng con. Chúng con chân thành ước muốn chỉ sống, chỉ nghĩ, chỉ hành động, chỉ ước muốn và chỉ yêu mến do tác động của Thánh Thần Chúa, ngõ hầu, trong ngày hôm nay, từ mọi hoạt động tông đồ của chúng con và từ trọn vẹn Công trình rất yêu thương này của Chúa, “nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa” mọi danh dự và mọi vinh qunag đều được dâng lên Chúa Cha hợp nhất với Chúa Thánh Thần. Amen!

X: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ chúng con, xin ở với chúng con trọn ngày hôm nay.
Đ: Chúng con dâng ngày hôm nay cho Mẹ, để nhờ lòng nhân từ Mẹ giúp chúng con làm cho ngày hôm nay thật đẹp lòng Cha trên trời, và dồi dào công phúc cứu các linh hồn.

X: Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử Giêsu
Đ: Chúc lành cho chúng con

X: Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn yêu mến Cha. /

Đ: Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử Giêsu, chúc lành cho chúng con.

( Mỗi câu sau đây đều đáp như vậy)

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn tôn vinh Cha.

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho mọi người nhận biết Cha.
Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho mọi người yêu mến Cha.
Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho Cha vinh thắng khải hoàn.

Lạy Cha Chí Thánh, xin cho triều đại Cha phổ cập trên trái đất cũng như trên trời.
Lạy Cha Chí Thánh, nhân Danh Chúa Giêsu, xin Cha làm cho các gia đình chúng con, các cộng đoàn chúng con, các xã hội và dân tộc chúng con được hợp nhất trong hòa bình, bình đẳng và yêu thương. Amen. 

 Kinh dâng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh / là Thực tại Thần linh siêu việt: một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi riêng biệt cùng một Bản thể duy nhất / là Chúa Cha / Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Con thờ lạy Chúa trong thân phận hư vô của con, chỉ nhờ Hồng ân Chúa ban sự sống mà được hiện hữu.

Trong việc phụng thờ này / con muốn thu gồm mọi tiếng nói của các thụ tạo của Chúa / làm thành một tiếng nói duy nhất với tiếng nói của con. Đó là những tiếng nói phát sinh từ chính Tiếng Nói của Chúa / mà con muốn thu gồm trong chén lễ tình yêu của con.

Chớ gì – nhờ Thánh Thần Tình Yêu tác động – con được nên một với Con Một Thiên Chúa / Đấng Thiên Chúa làm người / đã dâng lên Chúa Cha việc tôn vinh ca ngợi tuyệt hảo / trong sự tuân phục trọn vẹn Thánh ý Cha.

Và chớ gì – trong Đức Kitô – con được tham dự tối đa vào việc làm vinh danh Cha / hôm nay trong đời tạm gửi / và ngày mai ở chốn vĩnh hằng. Amen!

                                 Kinh cầu khẩn tình Cha
  (Kinh do một linh mục lão thành Việt Nam soạn năm 1953)
Lạy Chúa cao cả/ Chúa là Cha thật chúng con / là Cha đầy lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót của Cha thật là vô bờ bến /vô cùng tận; / lòng thương xót Cha cao cả thắng vượt mọi tội lỗi của loài người chúng con từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Lạy Cha đầy từ bi thương xót / Cha đã biết loài người chúng con hèn hạ / rất yếu đuối/ vì mang cái xác thể toàn xu hướng về tội. Nếu Cha không giúp / thì nó không phạm tội thế nào được.
Lạy Cha rất thánh / Cha đầy thương xót / Cha quá rõ chúng con hư hèn yếu đuối. Ngoài Cha ra / chúng con còn tìm đâu được ơn cứu rỗi / ơn thánh hóa / sau khi chúng con đã sa ngã. Lạy Cha đầy từ bi thương xót. Nếu Cha chấp tội thì còn ai đáng cứu rỗi. Nếu Cha chấp tội thì còn ai dám mở miệng?
Nhưng lạy Cha của chúng con/ Cha đầy từ bi thương xót/ chúng con biết lòng thương xót của Cha / trí khôn thụ tạo không đo lường / không suy tới được/ nên Cha đã ban chính Con Một của Cha cho loài người chúng con. Cha đã ban Con Một Cha / mặc xác thể loài người để làm bạn hữu với chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để chịu chết làm giá chuộc chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để làm của ăn uống nuôi dưỡng chúng con hằng ngày. 
Vậy hỡi Cha chúng con, Cha đầy thương xót. Xin Cha đoái thương đến chúng con cùng cả loài người. Vì lòng thương thương xót vô hạn Cha, vì sự đau thương và giá Máu Con Một Cha đã đổ ra vì thương xót chúng con. Chúng con nài xin Cha:

1. Xin Cha tha tội lỗi chúng con và tội lỗi cả thế giới
2. Xin Cha giảm bớt sức mạnh của Satan / ngăn cản sự lấn át xâm chiếm của hỏa ngục đối với nhân loại
3. Xin Cha hướng nhân loại quay về với đức tin, với tình yêu vô hạn Cha
4. Xin Cha thánh hóa các giáo sĩ / tu sĩ khắp toàn cầu. Cha ban cho họ lòng tin cậy / mến yêu/ phó thác, xứng đáng là những linh hồn Cha đã kén chọn
5. Xin Cha ban cho con / mọi anh em con / lòng yêu say mê Chúa Giêsu và Mẹ Maria / để chứng tỏ chúng con là những kết quả lạ lùng / những hình ảnh chiếu dọi / những tông đồ sau cùng của lòng thương xót vô hạn Cha.
Lạy Cha rất thánh / toàn năng / Cha đầy từ bi thương xót / chúng con đầy tin tưởng/ thật lòng van nài Cha ban cho chúng con được luôn luôn nhắc lại trước mặt Cha những nguyện vọng của chúng con/ trong mỗi nhịp đập của quả tim / trong mỗi hành vi cử chỉ trong ngoài/ để muôn đời và khắp nơi được hiểu biết và ca tụng lòng thương xót vô hạn Cha. Amen. 
 Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

Lạy Chúa / để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang / xin rộng lòng ban cho con ơn huệ này / chịu đau khổ vì lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa yêu mến tha nhân/ và chỉ vui mừng khi giúp anh em con bớt cực khổ hơn.

Và để giúp anh em bớt cực khổ hơn / xin ban cho chúng con một lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa cách tận tình như Chúa yêu mến chúng con / xin ban cho chúng con một tinh thần mềm dẻo / để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối.

Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng để không bao giờ hiểu theo một nghĩa xấu / một điều con người khác đã làm con phiền lòng

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ / để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái / để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ/ ganh tị / phân bì con

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn / để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích / trước những việc làm không ngay thẳng / trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi / những người ích kỷ đến độ không sao nhịn nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng / để con mãi kiên tâm / dầu có gặp thái độ vô ơn

Xin ban cho con một ý chí dai bền / để anh em con được hạnh phúc / dầu có khuyết điểm / dầu họ yếu đuối

Xin ban cho con một ý chí luôn sáng tỏ/ để chung quanh con không ai chán nản / không ai ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ / và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu / mà có người đã nói về ai vắng mặt / và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự / xin Chúa dạy con biết lắng nghe / biết đoán ý người khác / biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa/ xin ban cho con những ơn huệ đó / để anh em con bớt cực khổ vì con...   Amen.


Powered by Blogger.