Home » » Điềm thiêng trên thế giới

Điềm thiêng trên thế giới

PHẦN 4 : 
Nhân loại đang khước từ giáo  huấn của Chúa giesu và quyển sách CDCN đúng !
Con thưa: Chúa ơi, anh em chúng con muốn làm thêm sách CDCN để cho mọi người, xin Chúa dạy bảo chúng con để chúng con được làm theo ý Chúa. ?

Chúa truyền dạy: 
CDCN là để giúp đỡ mọi người. Con cứ lấy đem đi in sách. 
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con làm quyển sách CDCN giống như quyển này hay như quyển bên chỗ cô Maria V thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
Con ơi, con nên nhớ, những lúc Ta rất buồn Ta không muốn nói, nhưng Ta thương con Ta sẽ dạy cho con biết. 
Con thưa: Chúa ơi, Chúa có thể chia sẻ nỗi buồn cho con được không? Chúa có thể cho con biết Chúa đang buồn về chuyện gì thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
Ta buồn vì nhân loại đang khước từ giáo huấn của Ta, đó là những lời nói, chữ viết, đó là sách thánh, kinh thánh, người ta đang cho là đi đúng đường của Ta. Người ta cho là Ta không có thật, lời nói của Ta không phải đến từ Ta. Người ta cho là Ta không hiển diện, Ta không có ở khắp nơi, người ta luôn thích những phù vân, những việc làm sai trái. Họ khước từ giáo huấn của Ta, lời nói và cả cái chết của Ta trên thập tự đấy con ạ. Con sẽ phải khóc lóc thay cho họ, thay cho những việc làm sai trái của họ. 
Con thưa: Chúa ơi, con yêu Chúa. Xin cho con được dùng những đau khổ của con để dâng lên Chúa để đền thay cho họ có được không thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
Được chứ, con có thể dâng những đau khổ của con, những lời cầu nguyện bé nhỏ của con, những thống khổ của con, bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của con để hợp với cơn hấp hối Ta chịu, Ta sẽ đem lời của các con đến với Cha Ta và Cha Ta sẽ nhận điều đó. Con sẽ thấy những điều kỳ diệu ở những chuỗi kinh đó. Thật là việc làm có ích. 
Con thưa: Chúa ơi, con muốn thưa là bây giờ chúng con in CDCN như quyển này hay là như quyển của cô Maria V, xin Chúa dạy bảo con. 
Chúa truyền dạy: 
Như quyển này đi, vì quyển của bà V người ta cho là thiếu, là thêm bớt. CDCN là gian nan thử thách nên không thể thay đổi được. Đó là những điều để người ta vượt qua thì mới qua được thử thách này được. 
Con thưa: Chúa ơi, con nghe anh Giuse nói ở quyển CDCN khác anh ấy xem, có trang đọc về cộng sản, có phải là đến từ Chúa không thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
Chống lại cộng sản ư? Không phải từ Ta. Ta không chống lại ai cả. Ta chỉ làm cho mọi người nhận biết Ta.
Con thưa: Chúa ơi, vậy những lời mà nói về cộng sản đó đến từ đâu thưa Chúa.
Chúa truyền dạy: 
Đến từ đâu ư ? Từ hỏa ngục, từ Satan. Nó gây nên chia rẽ chống lại nhau, xung đột lẫn nhau. Chúng gây nên sự chia rẽ khác biệt, chúng gây nên. 
Con thưa: Chúa ơi, có phải Chúa vừa bảo con là trang đọc về cộng sản đó đến từ Satan thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
Đúng vậy. Nó đến từ Satan. Nó gây chia rẽ, nó muốn con cái Chúa chia năm sẻ bảy. 
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con làm thế nào để biết được những điều mà thêm vào thưa Chúa?
Chúa truyền dạy: 
CDCN là để cầu nguyện, chỉ có những điều tốt đẹp không có những điều xấu. Xấu chỉ đến từ ma quỷ. Vì đến từ Ta chỉ có tình yêu vậy các con thấy những điều đó trong CDCN thì các con biết không phải đến từ Ta.
Con thưa: Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo chúng con, bây giờ có rất nhiều CDCN, chúng con không biết thế nào thưa Chúa.
Chúa truyền dạy: 
Đúng là có rất nhiều CDCN nhưng con nhớ rằng CDCN đến từ Ta chỉ có những điều tốt đẹp. Con hãy nhớ giữ gìn quyển sách con đang có vì không mấy ai giữ được đâu. Con à, thời gian này con hãy đem những quyển sách đó đi phô tô chứ đừng để mãi như sự chết đó. Đó là điều Ta muốn con làm nữa. Con cứ mang sang chỗ anh Giuse cũng được để khỏi phải lo lắng cách làm. Con cứ mang sang chỗ anh Giuse rồi bảo anh phô tô thành nhiều quyển rồi các con sẽ đem đến chỗ các linh mục làm phép rồi các con trao cho mọi người. Nhất là những người chưa nhận biết Ta, họ không nhận đâu nhưng các con cứ làm đi rồi các con sẽ thấy. 
Con thưa: Chúa ơi, vậy những người chưa nhận biết Chúa thì chúng con làm sao dám đưa. 
Chúa truyền dạy: 
Ta biết con lo lắng, làm sao các con làm được. Các con không thể làm được, chỉ có Ta, Ta sẽ soi sáng cho họ bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của các con, là ăn chay cầu nguyện.!
lưu ý : 
khi in những sách quan trọng. như lời thánh thiêng của Chúa và Mẹ hay CDCN chúng ta phải in trong giờ cầu nguyện để không bị rắc rối do satan thêm bớt lời trong sách !


PHẦN 5 : 
Chỉ sau cảnh báo các con mới làm được việc này 

Con thưa:
Chúa ơi, vậy chúng con bao giờ thì trao sách CDCN cho những người không nhận biết Chúa. Chúng con ăn chay, cầu nguyện và làm thế nào thưa Chúa.?
Chúa truyền dạy: 
Điều đó các con phải đợi, đến cho đến cuộc soi sáng lương tâm diễn ra, rồi các con sẽ trao cho họ CDCN đó, rồi sau có cần rất nhiều việc phải xúc tiến ngay con ạ. Con ơi, con nhớ hãy đem nhiều vì rất nhiều nơi đang cần con ạ. Con hãy làm nhiều để giúp mọi người. Con nhớ đừng sợ gì cả, con cứ đem đến những nơi như Ngọc L, NgĐ, ChS, đi BG, đi ChS nhớ cẩn thận vì có đoàn người đang cản phá các con. Con có hai điều cần phải nắm chắc đó là nhanh và thông minh. Con sẽ đi vào những tầng lớp như giáo dân, giáo hội, các hàng giáo phẩm và giáo sĩ, cả những nhà lãnh đạo không có đức tin và con sẽ đem CDCN đến cho họ. Các con sẽ phải giữ đừng để để cho họ nhận ra các con là ai.
Con Thưa: 
Chúa ơi, vậy bao giờ thì chúng con đem sách CDCN cho mọi người đó. 
Chúa Truyền Dạy: 
Hãy để sau cảnh báo vì chỉ sau cảnh báo các con mới làm được việc này. Các con sẽ nhanh chóng xúc tiến việc này, đó là những điều Ta muốn các con làm sau cảnh báo. Sau cảnh báo sẽ có rất nhiều người quay về với Ta, các con cứ đem cho họ thì họ sẽ đón nhận. Còn các hàng giáo phẩm và giáo sĩ, họ cũng sẽ đón nhận các con vì họ cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ. Đấy, tất cả những điều đó các con cứ làm theo ý Ta rồi sẽ tốt đẹp con ạ. 
Con Thưa: 
Chúa ơi, vậy chúng con có đem CDCN đi đâu nữa hay chúng con phải đợi đến cảnh báo thưa Chúa?
Chúa Truyền Dạy: Cứ để sau cảnh báo, sau cảnh báo các con hãy đem, con bây giờ, các con hãy đem ấn tín, tràng hạt, sách thánh thiêng, kinh mân côi, các con đem đi trước sẽ dễ dàng hơn. 
Con Thưa: 
Chúa ơi, con viết tất cả những điều này có đúng ý Chúa không? Xin Chúa dạy bảo con.
Chúa Truyền Dạy: Đúng vậy. Những điều đó rất đẹp lòng Ta, con cứ làm đi, Ta sẽ dạy con. 
Con Thưa: 
Chúa ơi, chúng con có thể đem sách CDCN đi làm phép ở đâu thưa Chúa.
 Chúa Truyền Dạy: Hãy đem đến chỗ cha Toma vì cha Toma thánh thiện, không ham danh lợi và kiêu căng. Cha ấy sẽ giúp được các con, con cứ đến đấy đi rồi con sẽ thấy. 
Con thưa: Chúa ơi, chỉ anh Giuse đi thôi có được không thưa Chúa?
Chúa Truyền Dạy: Con bảo với anh Giuse là cả hai người đi sẽ tốt hơn. Cả hai người đi vì cha Toma cũng muốn nghe con nói đôi điều. 
Ngày 19-2-2017,
Con Thưa: 
Chúa ơi, con tội lỗi và yếu hèn lắm, xin Chúa thương dạy bảo con để con được làm theo ý của Chúa. 
Chúa Truyền Dạy : Con ơi, con hãy nhớ khi đi nhà thờ hay đi lễ về, con đi đến cửa chỗ ông thánh Vicente cầu nguyện với ông ấy một chút, ông ấy sẽ gìn giữ cho.!


PHẦN 6:
Khi thế chiến thứ III bùng nổ. Sau đó một thời gian sẽ là Cuộc bách hại sau cảnh báo !
Con thưa: Chúa ơi, có chị Terexa H chị ấy muốn nhờ con hướng dẫn làm tuần cửu nhật kính Chúa Cha để xám hối,
Chúa ơi, xin Chúa dạy bảo cho con để con giúp chị ấy có được không thưa Chúa !.
Chúa dạy: Có cơ hội thì cứ làm đi nhớ phải thật lòng đấy. Đến lúc không còn cơ hội tưởng như chị con không tin nhưng mỗi lần con cam chịu. Những gì mà Chúa Cha mang đến để thử lòng con qua ma quỷ và những tay chân của hắn thì con có thể chịu và phó thác vào Ta thì con biết không lúc đó chính là lúc để cho con cơ hội cứu thêm nhiều người khác. Đó là lý do mà Ta muốn các con chịu đau khổ và con có thể hy sinh vì Ta nữa thì có thể lôi kéo tha nhân gia nhập đạo binh của những linh hồn ưu tuyển. Trận chiến này có phải đơn giản đâu. Còn sẽ khốc liệt lắm nên con nhớ rằng hãy cố kiên vững vì đâu phải một mình con. Còn bao người nhờ con mà họ được trở về trung thực thật thà và cam chịu. Có biết bao người muốn mà không được vì họ còn để của cải vật chất làm mất đi những điều đó. Khó khăn biết bao khi họ để cho những điều đó lấn át họ vì các con là những linh hồn ưu tuyển của Ta nên Ta luôn mong mỏi các con biết hy sinh nhiều hơn để cứu thế gian thoát khỏi khổ hình mà bè lũ tay sai của nó đã dựng nên hòng hủy diệt các con cái của Ta. Ai có thể gánh đỡ cho Ta chỉ có các con trong thời khắc cuối cùng này. Ta giao phó tất cả cho các con để các con có thể cố gắng yên ủi trái tim Ta làm ấm lòng Mẹ Ta và có thể thực thi theo ý của Ta trước mọi thách thức tấn công nhằm làm con có thể bỏ Ta nên Ta mong mỏi như vậy. Để rồi đây các con sẽ thấy những gì mà các con đang làm là đúng và chân thật. Còn ai. Ôi con người quá tăm tối đến nỗi mù lòa trước những lời cứu rỗi mà Ta ban cho để được ở cùng Ta. Họ cứ đi tìm những điều vô ích chẳng có ý nghĩa gì trong khi còn thời gian hối cải thì họ lại ngoảnh mặt làm ngơ để có thể được ơn tha thứ thì họ lại không làm. Nếu như không làm thì sẽ trễ, không còn thời gian bao lâu nữa đâu con ạ. Thế lực toàn cầu mới sẽ xuất hiện. Nó sẽ lấn át tất cả các con bằng một con chip sẽ được gắn vào trên tay mỗi người đàn ông đàn bà hay trên trán để kiểm soát tất cả trong khi đó nhiều người sẽ tin và theo nó để thích dấu của nó.
Có những chuyện đó xảy ra, các con phải thật cẩn thận để có thể không mắc lừa vào cạm bẫy của hắn mà đừng có đi đâu khi thế chiến thứ 3 bùng nổ. Sau đó một thời gian sẽ là cuộc bách hại sau cảnh báo cho nên các con cần phải tránh đi. Đừng xuất hiện trước mặt mọi người nhiều mà phải nhẫn nại ăn chay, cầu nguyện trong nhà nên các con phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đó là những thực phẩm và các vật thánh để có thể cầu nguyện và sinh sống trong một thời gian để có thể được ở với Ta. Các con phải chuẩn bị rất nhiều tinh thần, vật chất và những gì cần thiết không nên xem thường mọi chuyện nữa. Nó rất nghiêm trọng đấy. Nó có liên quan đến linh hồn các con để giữ được phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nên nhớ một điều rất quan trọng đừng để ai có thể thấy các con làm những điều này để được bí mật hơn cho các con. Hãy nói với những người  trong nhóm các con đi để họ cũng làm như vậy. Nói một cách bí mật, âm thầm họp lại và sau đó hãy tiến hành nhanh chóng việc này đi. Chỉ có như thế mới giữ được cho các con sống qua cơn gian nan thử thách. Nếu như không nghe lời Ta thì khó mà giữ được con ạ.
Ít lâu sau rồi đây các con sẽ chứng kiến cảnh hãi hùng chết chóc tai ương đổ xuống trên những người vô thần và lạc giáo và những kẻ cố tình không nhận biết Ta là đấng chăn chiên và là đấng cứu rỗi họ. Các con cứ yên tâm, đã có Ta bao bọc các con trong cung lòng của thánh tâm Ta và qua tà áo của Mẹ Ta, con sẽ được bao phủ. Hãy nhớ phải kiên vững đến cùng đấy. Đừng có thấy Ta nói là được mà thờ ơ thì hậu quả trầm trọng hơn. Nhớ thật khiêm nhường, nhỏ bé mới có thể chống chọi được với sự dữ đang hoành hành trên khắp thế gian.
Không thể cứ nói lại là được, phải âm thầm cầu nguyện thì mới thắng được ma quỷ đang giằng xé. Hãy đốt cháy hết tư tưởng xấu trong đầu các con đi bằng cách là xin Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho. Nếu có gì nghi ngờ lời Ta thì xin Ta soi sáng chứ đừng tự xét đoán mà gây hại cho bản thân. Khi mình nói ra những gì mình tự cho là đúng là phải chịu án phạt là một cách phán xét vô căn cứ, phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa Ba Ngôi và có nhiều điều liên quan đến nó và có thể mất linh hồn như chơi đấy. Nói rồi nghĩ lại thì quá muộn. Phải nghĩ trước khi nói đừng để xúc phạm đến Thiên Chúa.
Sự nói lộng ngôn hoặc phỉ báng người khác là không nên đâu. Cứ cho là mình đúng mà coi thường người ta thì rất trầm trọng. Phải biết rõ nguyên nhân thì mới khuyên nhủ sẽ là điều nên làm để giúp cho người ta. Có như vậy ơn ích của các con mới được kể. Hãy cố lên các con của Ta. Các con yêu dấu của Ta. Ta khao khát chờ đón và ôm hôn các con. Quả thật Ta đang chờ đón các con trên nơi vĩnh phúc. Đừng có khi nào bỏ cuộc. Hãy cố lên.

PHẦN 7:
Nếu chúng ta không chịu được đau khổ thì sẽ khó mà dữ được phồn linh hồn :
Con thưa: Chúa ơi, có điều này con muốn thưa với Chúa. Chúa ơi, hôm trước anh Giuse nói với con, nếu như chúng con không chịu được đau khổ thì Satan nó sẽ xin với Thiên Chúa thêm thời gian Chúa đến để nó cám dỗ những người còn xót lại. Con không hiểu như thế nào. Xin Chúa dạy bảo con.
Chúa dạy: Có nghĩa là con đang phải chịu đau khổ. Nếu như con không chịu được thì sẽ có những cuộc đàn phán với ma quỷ rằng. Nó nói rằng, đấy ông đã thấy chưa, con người ông đã chọn toàn như vậy thì những người khác thì sao. Lấy ai để ông tin tưởng chỉ có những người tuyển chọn có thể giúp được ông thôi mà nay họ cũng trở mặt. Nếu như bọn chúng không làm được thì ông còn mong đợi bọn chúng làm gì nữa. Hãy để tôi cám dỗ bọn chúng nốt cho xong và như thế nó sẽ được Cha Ta chấp nhận. Vì thế các con của Ta đừng có sợ đau khổ nữa. Hãy vững tin để có thể được ở với Ta. Trong thời gian này là thời gian để cho các con chuẩn bị tinh thần vật chất và tất cả những gì các con cần chuẩn bị như thể đến một ngày kia cơn hoạn nạn đến các con mới có vũ khí mà chống trả lại.
Khó khăn cho các con thật nhưng hãy cố lên không còn bao lâu nữa. Nếu như các con chịu được tất cả những gì sẽ đến với các con. Hãy nhớ rằng một thời gian nữa, chân lý của sự sống thật sẽ bị lấp đi. Một thời gian dài không còn thấy nữa. Kể cả kinh thánh, sách thánh lễ của Ta cũng không được truyền bá để có thể giữ được lời Ta, các con phải chuẩn bị sách thánh lễ và những quyển Tân ước mới có thể nhớ được những lời Ta và cả những việc làm tốt nữa.
Ôi các con ơi, Ta đang mong đợi các con, khao khát chờ đón các con được ở cùng với Ta nên các con hãy chịu tất cả những sự đau khổ. Đừng nản lòng vì không còn bao lâu nữa. Một thời gian rất ngắn nếu như các con coi nó không là gì cả. Vì nếu các con coi nó là dài, nó sẽ khó khăn hơn. Hãy xem nó chẳng là gì cả thì các con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy cho mọi người biết cũng được. Các con phải thật bình tĩnh và suy ngẫm vì trong thời gian tới đây, con là người phải chịu đau khổ nhiều nhất chứ không phải ai khác. Dù sao đi nữa, con đã được Ta huấn luyện rất nhiều về mặt tinh thần. Có đau khổ đến mấy, con cũng đừng bỏ cuộc. Ngày giờ của Ta đang đến rồi con ạ. Không ai cản được con đường của Ta đâu. Nếu như con chấp nhận theo Ta thì quả thật là điều Ta luôn mong ước. Ta tin tưởng con, cái gái bé nhỏ của Ta. Đừng nản lòng. Cố lên.
Con thưa: Chúa ơi, nếu như con chịu được mọi thử thách và đau khổ đến với con kể cả có phải chết vì bị bách hại thì ngày cảnh báo và ngày công thẳng vẫn diễn ra như vậy thưa Chúa và ngày Chúa đến vẫn như là Thiên Chúa đã định hãy sẽ kéo dài hơn thưa Chúa.
Chúa dạy: Con à, làm sao có thể sai được. Ngày cảnh báo và ngày công thẳng. Còn ngày Ta đến nếu như các con là những người tuyển chọn đó mà cũng không chịu được gian nan thử thách thì Cha Ta sẽ cho ma quỷ được cám dỗ các con thêm một thời gian nữa thì lúc đó các con sẽ phải chống chọi với nhiều khắc nghiệt hơn, không dễ dàng như trước nữa và có cả những tai ương của công lý, sẽ gian nan gấp bội lần trước. Sẽ khó mà sống sót mà giữ được linh hồn mình. Cho nên hãy chịu hết mọi sự khó nhé. Không còn thời gian do dự hoặc trì hoãn nữa đâu.
Con thưa: Chúa ơi, có điều gì Chúa muốn dạy bảo con nữa thưa Chúa.
Chúa dạy: Ôi, các con ơi, lo cho các con quá mà không làm gì được vì các con không đón nhận lời Ta. Ai biết đón nhận lời Ta thì thật là có phúc. Vì sau này mới biết là hạnh phúc đến như thế nào trong nơi thiên đường của sự sống mới vĩnh cửu.
Đó là sự lựa chọn của các con bây giờ. Rồi sau này hối hận thì quá muộn rồi. Nhớ đừng để thú vị trần thế làm lu mờ những gì các con đang làm. Để được ở cùng Ta phải cố gắng nhiều hơn nữa con ạ. Chúc các con bình an.

vào trang bên dưới tham khảo các dấu lạ trên trời

https://www.youtube.com/watch?v=Jcrer_Vj6j0
https://www.youtube.com/watch?v=MXMF1uuDr1I
https://www.youtube.com/watch?v=pKjxAJjsbec


BA MẶT TRỜI XUẤT HIỆN TẠI NGA
BA MẶT TRỜI XUẤT HIỆN TẠI TRUNG QUỐC 


MƯA MÁU TẠI MEHICOĐÁM MÂY NGŨ SẮC TẠI COSTARICA
https://www.youtube.com/watch?v=nvYxbpvjmRY


LŨ LỤT TẠI PHÁP
MƯA ĐÁ TẠI TUYÊN QUANGTHỊ TRẤN MỸ CHÁY SUỐT NĂM THẾ KỶ
Powered by Blogger.