Home » » Cac kinh cau Duc Me

Cac kinh cau Duc Me                                                                                                                   GIỜ ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA VÀ MẸ

1/  Làm dấu đơn + dấu kép /

2/   - Kinh Chuyền Tin /

      - Kinh Chúa Thánh Thần /
      - Kinh Sáng soi /
      - Kinh Vinh Danh/
     - Kinh Tin Kính /
3. Hát bài: Con thờ lạy hết tình…
a. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

b. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

4. Kinh viếng Thánh Thể  :  ( một người đọc )

Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh

Chúa Kito làm lương thực nuôi ta

Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình

Và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế

Tiệc bảo đảm cho ta

Một ngày mai huy hoàng rực rỡ

5. Giờ đền tạ

ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ

I. Một người đọc: (Cộng đoàn quỳ)

Kìa, trên bàn thờ, trong tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch, Chúa cao cả muôn trùng, đang chờ đợi lòng thống hối của nhân loại. Hỡi các linh hồn, hãy yên lặng thầm thì đáp lại những điều Chúa mong đợi

Hát: THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU.

Pk1: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con thanh bình.

ĐK: Thánh tâm Giê su từ bi vô ngần

Không bao giờ chê chối lời an nàn van

Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết.

Thánh tâm Giê su là Vua đất Việt muôn đời

PK2: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình

Uy quyền năm tháng che chở Hội thánh.

Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh

Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con an bình

PK3: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình.

Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính

Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh

Chúa ơi, hãy ban xuống cho đoàn con anh bình

II. ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU
                     ( Chia ra hai bè )
A. Lạy Chúa Giê su vì yêu dấu chúng con, không nề ẩn mình trong tấm bánh nhỏ mọn, để được ở lại dưới thế với chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

B. Chúng con hết lòng yêu mến Chúa

A. Lạy Chúa Giê su rất đáng mến, đêm ngày Chúa thổn thức vì yêu dấu nhân loại, Chúa đã mòn mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn, mà đối lại chúng con lại vô ơn hững hờ.

B. Xin ban cho chúng con lòng kính mến Thánh Tâm Chúa cho sốt sáng

A. Lạy Chúa Giê su đang ngự trong phép Thánh Thể, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi, mà Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi tha thiết những tấm lòng con cái tệ bạc

B. Lạy Chúa Giê su, xin tha thứ tội lỗi chúng con.

Hát : Kính Thánh Thể

ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

PK1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, con chưa thỏa mãn tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá. Mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

PK2: Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán, rằng ai mắc gian nan, tìm yên Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong cha đỡ đần, Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

III. NỖI THỐNG KHỔ CỦA TRÁI TIM MẸ

Một người đọc ( cộng đoàn ngồi)

Hỡi các linh hồn đền tạ, hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ đang thiết tha kêu gọi các con cái Người.

Hát:
ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần

Tội gian trần đề phiền cho trái tim Mẹ

Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần

Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân

PK1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết

Xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ

Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì.

Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì, Mẹ ơi

PK2: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế

Tấm lòng luôn trinh tuyết tựa ho trắng ngần, hoa trắng ngần

Trọn đời con trung tin, sống với Mẹ, luôn có Mẹ

Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ, và còn đau khổ hơn nữa, vì những tội tệ bạc của loài người, hỡi các con vì thương Mẹ, chúng con hãy dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy

B. Chúng con xin dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy

A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé, vì loài người ăn ở ngạo mạn, ham mê tiền tài, sắc dục, ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ

B. Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ

A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, lại quay đầu phản bội, chúng con hãy vững chí, đừng khi nào bỏ Mẹ.

B. Chúng con thà chết không hề lìa bỏ Mẹ

A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ, mà giáo dân thì hững hờ ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ.

B. Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.
LỜI MẸ NHẮN NHỦ

A. Kìa, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con hãy nghe lời Mẹ nhắn nhủ

B. Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống

B. Chúng con hết sức sửa mình

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt

B. Chúng con xin lần hạt mọi ngày

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ

B. Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ

CÀU XIN TRÁI TIM MẸ

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.
B. Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.
A. Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.
B. Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng

B. Xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh

B. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức

B. Xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức

NGỢI KHEN TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ

A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ cho thế gian, xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ

B. Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ
A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, xin Mẹ hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con, và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê su Con Mẹ

B. Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê su Con Mẹ

Chung : AB: Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria, cùng Trái Tim Cực Thánh Người, bây giờ và đời đời. Amen.

Hát: Trái Tim Đức Mẹ ( Lạy Mẹ Fatima…)

ĐK: Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim Mẹ lành cực khoan, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.
PK1: Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời, tòa cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn thế trần.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU.
Sat, 29/10/2011 - 04:01
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy. Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời và là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh, rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy những điều Hội thánh dạy tin, về những sự cao sang quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chắc hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giê su mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ. Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng được gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kếu đến Mẹ nữa.
Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh và các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ này, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.
Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng cách Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ. Amen.

(Kinh Đức Thánh Cha Pio XII soạn, đọc ngày thứ bảy đầu tháng được một ơn đại xá)
                                
                                       KẾT THÚC 1

NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ
Thứ nhất thì ngắm: Khi thánh Simon ẵm kính Đức Chúa Giê su thì nói cùng Đức Mẹ rằng: Con Đức Bà ngày sau nên như bia bắn, cùng như dao sắc thâu qua lòng vậy. Từ khi Đức Mẹ nghe lời ấy thì trọn đời những lo buồn sầu não, như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê su, như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Khi thánh thiên thần báo tin, vua Hê rô đê đi tìm Đức Chúa Giê su mà giết, thì Đức Mẹ đem con sang nước Ai Cập, mà Đức Mẹ lo buồn sầu não như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chờ làm gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giê su nữa. Amen.

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thờ Jerusalem mà khi trở về thì lạc mất con, thâu đêm những lo buồn khóc lóc liên, như phải dao sắc thâu qua ruột vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ đi đàng tội lỗi mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê su. Amen.

Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con vác Thánh Giá lên núi Calavario cho được chịu chết, mà cây thánh giá nặng vác chẳng nổi, liền ngã xuống đất nhiều lần, mà quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn sầu não, khóc lóc thảm thiết, 2 con mắt nên như 2 suối nước chảy xuống đau đớn thảm thiết. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giê su cho đến trọng đời. Amen.

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con ở trên cây Thánh Giá phán ra 7 lời, như trối của trọng để lại cho Mẹ vậy. Đoạn gục đầu xuống mà sinh thì, thì Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ 7 lời cực trọng ấy như của châu báu Cha trối cho con, mà tích vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Thứ sáu thì ngắm: Khi ông thánh Giu se và ông thánh Nicodemo tháo đinh Đức Chúa Giê su xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Đức Mẹ giơ 2 tay lên cho được đỡ lấy xác con, mà khi đỡ được thì ôm vào lòng, liền sấp mặt xuống trên đầu con, cùng chẳng nề những gai nhọn ở đầu con đâm vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì dính những máu con, mà mặt con thì tràn ra những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy được sự đau đớn trong lòng Đức Mẹ bây giờ, thật là như gươm sắc thâu qua lòng vậy. Đoạn lấy khăn trắng mà liệm. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lo buồn ăn nắt ghét tội vì đã làm cho Đức Chúa Giê su chịu chết làm vậy. Amen.

Thứ bảy thì ngắm: Khi táng xác Đức Chúa Giê su trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang thì Đức Mẹ lo buồn sầu não như chết mà chôn trong 1 mồ cùng con vậy. Vì khi trước còn thấy xác con, mà còn đau đớn nhường ấy, phương chi vây giờ chẳng còn thấy con nữa, thì lòng Đức Mẹ đau đớn khốn cực như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lo buồn ăn năn tội lỗi, chớ làm sự gì mất nghĩa cùng Đức Chúa Giê su cùng xin in vào lòng chúng con những sự thương khó Đức Chúa Giê su đã chịu cho đến trọn đời. Amen.

                                       KẾT THÚC 2·       20-kinh kính tổng lãnh thiên thần Micae :
(Đọc hàng ngày từ bây giờ và trong suốt thời gian thống khổ sắp tới)
Kính lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là lãnh binh uy quyền của Thiên Quốc./ Thiên Chúa đã ban Ngài/ chức vụ Nguyên Soái cao trọng và giao quyền cho Ngài nắm giữ Thiên Kiếm của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh./ Ngài đã thay mặt Thiên Chúa/ mà phá tan mọi âm mưu đen tối của satan./ Ngài đã âm thầm dẫn dắt chúng con/thoát khỏi sự bao vây của tội lỗi,./ bảo vệ chúng con trên bậc chân lý sáng ngời./ Lạy Đấng rất yêu thương oai hùng/ sức mạnh từ Thiên Chúa./ Xin hãy bảo vệ và dẫn dắt chúng con trong thế giới hôm nay/ đang đắm chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ do ma quỷ xúi dục./Xin bảo vệ chúng con thoát khỏi nănh vuốt của kẻ thù,/ vì thân xác chúng con rất yếu đuối và bất lực./ Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần /thêm ơn sức mạnh cho chúng con,. Để chúng con biết nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại/. Chúng con/ xin cho sự thông minh hiểu biết mỗi ngày/ được nhân rộng trong thế giới hôm nay/ và nhất là trong mỗi tâm hồn chúng con./ Chúng con xin chúc tụng ngợi khen, /cảm tạ Thiên Chúa cao cả uy linh/ đã ban Đức Micae/ vị lãnh binh hằng bảo vệ chúng con./ Xin thương đến chúng con đang gian nan khốn khó ở đời này./ Xin ban cho chúng con luôn trung thành lòng yêu mến Thiên Chúa/ và đừng bao giờ chối bỏ tình yêu của Ngài./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae/ xin cầu cho chúng con / và bảo vệ chúng con đang gian nan khốn khổ từ bây giờ trở đi/ và xin thương đến Giáo hội hoàn vũ./ Xin Ngài hãy đến / để bảo vệ Đức Giáo Hoàng (……..) và các tôi tớ trung thành với lòng vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, /biết lắng nghe lời dạy dỗ của mẹ Maria /và sống vâng phục theo Thánh ý Chúa./ Kính lạy Thánh Thiên Thần Micae, /xin bảo vệ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. (3lần)
·       21- kinh kính Tổng lãnh thiên thần Gabriel,
Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!  amen !
·       22- kinh kính Tổng lãnh thiên thần Raphael
Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.
·       23- kinh thiên thần hộ mệnh/
Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen./
    ĐỌC KINH CÁM ƠN/
8- DÂNG CÁC CÂU LẠY:
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin …..           
Con  Kính Thờ Đức Chúa Cha (thưa :  thương xót chúng con)
Lạy Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Con (thưa: thương xót chúng con)
Lạy ơn đức Chúa thánh thần(thưa,thương xót cho chúng con )
Lạy các tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa/
                (tất cả các câu sau đều thưa:  cầu cho chúng con )
Lạy Chín Phẩm thiên thần của Thiên Chúa/
Lạy thiên thần bản mệnh của con /
Lạy các thánh Tiên Tri /
Lạy các thánh tông đồ,/
Lạy các thánh thánh thông công,/
Lạy các thánh nam và các thánh nữ./
Lạy các thánh tử đạo nước việt nam/
Lạy thánh giuse là bạn thanh sạch của đức mẹ maria tron đời đồng trinh/
Lạy mẹ hằng cứu giúp ( 3 lần )
nữ vương ban sự bình an,( 1 lần )
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn( 3lần )  amen !
9-KẾT DÂNG LỜI CẢM TẠ SAU:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Con xin cảm tạ ngợi khen Cha trong những những giờ phút cầu nguyện này, nguyện xin Cha Tuôn Đổ Thần Khí Thánh Thần Thiên Chúa của Cha xuống trên con, để con được nhờ Thần khí Thiên Chúa của Cha, tất cả mọi sự ở nơi Con sẽ được Cha biến đổi Cha thánh hóa và chữa lành cho con Lạy Cha xin hãy làm cho tất cả chúng con được nên một ở trong Cha kính mến Cha và yêu thương mọi người. Amen!  
HÁT BÀI : Chúng con xin ngợi khen Cha chúng con xin tạ ơn ngài bây giờ và mãi mãi .aleluua !  
            (HẾT HÁT TẠ ƠN THIÊN CHÚA)

+ KÍNH CHÚC ANH CHỊ EM LUÔN BÌNH AN TRONG    THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ MẸ MARIA
Ước chi quyền năng tình yêu và thánh thần của Cha đánh động mọi con tim nhân loại để toàn thể Nhân loại chợt nhận biết mau quay về với ơn cứu Độ và nhận ra người Cha thật sự của mình mà Chúng ta đã quên ..amen
Muốn tìm hiểu thêm thì vào trang  bên dưới sau :
 www. Timhieubangoithienchua.blogspot.com

Powered by Blogger.