Tổng lãnh Thiên Thần Micae

 VI. ngày 20/10/2019: Chúa Giesu Ban Cho Ân Huệ Được Biết Về Các Thống Soái,
> Ngày 20/10/2019:
> CHÚA GIESU BAN CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI ÂN HUỆ LÀ ĐƯỢC BIẾT VỀ ĐẠO BINH CỦA THIÊN CHÚA/
> THỜI MÀ THIÊN CHÚA CHO PHÉP SATAN SÀNG CÁC CON, CŨNG LÀ LÚC MÀ THIÊN CHÚA BAN CHO CÁC CON ĐẠO BINH CỦA THIÊN CHÚA,
1.THỐNG LĨNH NGUYÊN SOÁI/
2. THỐNG SOÁI ( CẬN THẦN) KHI TẬP HỢP THÀNH CƠ BINH NGUYÊN SOÁI/
3. NGUYÊN SOÁI VÀ TÊN CỦA 7 TLTT/
* 7 TLTT mà Ta đã ban cho nhân loại, để cứu độ các con phải cần đến các ngài trợ giúp cho,thì mới vượt được,các ngài là những vị trung thành nhất của Ta các con nên biết điều này,hãy cầu nguyện với các ngài để các ngài giúp,trước thế lực tà thần bóng tối,mà sức các con là người phàm mà sao có thể chống lại được,hãy chạy đến với các ngài với 7 TLTT Thiên thần với các thống soái là nguyên soái cơ binh trên trời.!

Con thưa: Lạy Chúa Giesu yêu dấu của con,Chúa ơi, con là đứa con tội lỗi và dốt nát lắm  thưa Chúa, xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho con, xin Chúa chỉ dậy con, để con được làm theo Thánh ý của Chúa ạ, Chúa ơi hôm nay con muốn  thưa với Chúa một điều nếu có thể được là xin Chúa dậy bảo cho con về 7 TLTT và các nguyên soái thưa Chúa, xin Chúa thương xót và dậy bảo cho con để con được làm theo Thánh ý của Chúa, con xin tạ ơn Chúa,
Chúa Phán Dây: Ta là thống lãnh nguyên Soái cơ binh trên trời, Ta đã ban cho 7 TLTT của Ta quyền phép, thống soái là lãnh binh uy quyền của Ta,ngài được mang danh là ( Cận Thần) thống soái ngài có quyền điều binh, ngài có 7 TLTT,
1. TLTT nhất thứ ,Micae vị lãnh binh uy quyền của Thiên quốc Thiên Chúa đã ban cho ngài chức vụ là nguyên soái cao trọng lấy quyền phép Chúa mà đánh đuổi satan và các thiên thần sa ngã đang âm mưu hãm hại con người/
2. Còn Thống lãnh nguyên soái cơ binh đã dùng (Cận Thần) trao quyền cho vị TLTT Gabriel đem đức Tin và truyền Tin cho mọi người nhận biết Chúa. ngài ấy được gọi là TLTT Đức Tin/
3. Còn Thống lãnh nguyên soái trao quyền cho TLTT raphael và gọi ngài là thầy thuốc vì ngài được trao quyền chữa lành phần hồn phần xác cho những ai bị tổn thương, còn thống soái đặt ngài để phục hồi lại nghị lực sống,
4. Và khi Ta trọn TLTT Rubi làm TL về mặt Đạo Đức cách sống đúng với Thánh ý của Thiên Chúa và làm đẹp lòng người là đều nhờ TLTT Đạo Đức là (Rubi),
5. Còn Ta đặt TLTT Đứng đầu của giáo hội, ngài lắm giữ tất cả các thông điệp mà Thiên sứ mang đến cho người, ngài được gọi là Nguyên soái các đạo binh, ngài thay mặt Thiên Chúa truyền đạt tất cả các thông điệp đến cho thế gian, phải qua ngài là chức vụ nguyên soái, nhờ ngài mà mỗi người mới nhận được thông điệp của Thiên Chúa, ngài đến thế gian ở với chúng ta suốt mà các con không nhận biết ngài, thống soái đã truyền cho TLTT ngăn chặn sự dục vọng của loài người là các ăn mặc hở hang, cuồng dâm, dâm đãng, thèm mê tiền của bất,
                                                                              
VII. ngày 23/10/2019: bí mật về các thống soái và TLTT ,
con thưa: lạy Chúa, con là đứa con tội lỗi và dốt nát lắm con xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho con,hôm trước Chúa cho con biết về cácTLTT điều đó có phải làThánh ý của Chúa khong ạ, còn 2 TLTT nữa xin Chúa dậy bảo cho con để con được làm theoThánh ý của Chúa ạ, con xin tạ ơn Chúa,
Chúa phán dậy: hỡi con gái nhỏ của Ta, hôm nay Ta ban cho con một ân huệ nữa là được biết về các thống soái, Thống lĩnh nguyện soái là Ta, Ta ban cho các thống soái ơn để trợ giúp Ta, các ngài được mang danh là Cận Thần Đạo Binh củaTa. Ta đã đặt các ngài đứng đầu là Thống soái, nói đến Thông soái * Có 3 Thống Soái,
1. Thống soái thứ nhất ngài được mang danh là Chubin Thống soái,
2. Thống soái thứ 2 ngài mang danh các đạo binh chỉ huy các đạo binh Thiên quốc, trao quyền cho Micae canh giữ Thiên Kiếm của Chúa, ngài được manh danh là Rubin Thống soái,
3. Còn Thống soái thứ 3 Ta ban cho ngài tập hợp các đạo binh và ban phát, ngài được mang danh, ngài được Ta trao quyền để ban phát các ơn bảo vệ, ngài được mang danh hiệu là Trangbin,
* Chubin,Rubin,Trangbin là 3 danh hiệu, 3 ngài tập hợp nên một là cơ binh nguyện soái. còn Thống soái đã trao quyền phép Chúa cho các TLTT để các ngài thực thi Thánh ý Thiên Chúa, tiêu riệt sự dữ hoặc bảo vệ dân Chúa, đều qua các ngài còn nói về 7 TLTT, Thiên thần thứ 5 Ta đã nói, nay còn 2 TL khác chưa biết là TLTT lắm giữ linh hồn, ai chạy đến với ngài linh hồn sẽ được giữ, vì ngài được quyền phép Chúa xua đuổi sự dữ ra khỏi linh hồn người đó , người ấy được sự bảo vệ của ngài ơn Chúa sẽ tràn ngập tâm hồn người đó.
6.Chúa ban danh hiệu cho TLTT thứ 6 này là Kisan, chống lại sự dữ chống lại satan ngài không giống như các TLTT khác là cầu nguyện cho, nhưng ngài luôn xen vào sự dữ để bảo vệ linh hồn các con thấy có những lih hồn đang ki xấu, lại nghĩ tốt,đều là chính ngài xen vào để cắt đứt sự dữ,ko phải là tự nhiên đâu các con ạ.luồng suy nghĩ xấu TLTT này của ta xen vào,còn một tổng lãnh thiên thần nữa,ngài được mệnh danh là Thần ngài luôn biến hình biến hóa cho dân
7. Chúa thấy vị tổng lãnh thiên thần thứ 7 này ngài luôn biến hình biến dạng ngài được mang danh hiệu là canh dữ thành trì vững chắc của chúa là điều răn, hễ ai phạm vào điều răn ngài thánh hóa biến đổi họ phạm đến điều răn của Chúa là sự chết nên ngài dục lòng họ,cho họ thống hối nhận ra lỗi lầm mà ăn năn,khi họ ăn năn thì họ thống hối,khi thống hối sẽ được Thiên Chúa thứ tha, ngài có 3 cách,
I. Cách thứ 1 là dục lòng,
II. Hai là dăn bảo nhắc nhở,
III. Ba là dăn đe,
nhiều người có ngững giấc mơ sự dữ là ngài dăn đe,còn họ có ăn năn hay ko thì còn tùy thuộc vào họ,ngài chỉ cố gắng làmtròn bổn phận của mình trách nhiệm của mình con ạ,ngài được mang tên là
7.Tổng lãnh thiên thần ÚtChu đó là 7 TLTL mà ta đã ban cho nhân loại, để cứu độ các con phải cần đến các ngài trợ giúp cho,thì mới vượt được,các ngài là những vị trung thành nhất của ta các con nên biết điều này,hãy cầu nguyện với các ngài để các ngài giúp,trước thế lực tà thần bóng tối,mà sức các con là người phàm mà sao có thể chống lại được,hãy chạy đến với các ngài với 7 TLTT Thiên thần với các thống soái là nguyên soái cơ binh trên trời.
> Chúa Giuse Dậy Cầu Nguyện Xin Chúa, Để Đạo Binh của Chúa sẽ xua đuổi đạo binh của sattan ra khỏi nhà thờ, dòng tu, chủng viện nhà ở,vv,
Con thưa: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, Chúa ơi con là đứa con nhỏ bé tội lỗi yếu Hèn và dốt nát lắm thưa Chúa, con xin Chúa thương xót và tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con. Xin Chúa hướng dẫn chỉ dậy cho con để con biết và làm theo thánh ý của Chúa, Chúa ơi có phải là Thánh ý của Chúa muốn con đến nhà thờ HH. không ạ, con xin Chúa dạy bảo cho con với ạ,
Chúa Phán Dạy:
Ta muốn con đến đó, là ý Ta muốn con đi đến đó, Ta muốn con nhân danh Ta  mà đến để Ta riệt trừ sự dữ, vì Ta cần con Ta biết con làm tất cả vì Ta, nên Ta  Giao cho con, hỡi con nhỏ bé hãy đến đó mà nhân danh Ta, và hãy dùng uy quyền và sức mạnh của Ta mà tiêu riệt bọn chúng ,
Con thưa : lạy Chúa con xin Chúa dạy bảo cho con đi đến nhà thờ đó thì con phải làm như thế nào ạ,
Chúa Phán Dạy:
Hãy đến đó bắt đầu từ 4 giờ sáng con hãy nhân danh Ta vào nhà thờ  đó quỳ gối xuống làm dấu, cầm nước phép dâng lên Ta lời nguyện mà Ta dạy con :
* Xin dùng tất cả những gì làm cho Trái Tim Mẹ phải đau khổ Trái Tim Mẹ tan vỡ để cứu chuộc chúng con và xin dùng nước Thánh từ cạnh sườn của Chúa Giesu chảy ra để cứu độ chúng con, xin Chúa xua đuổi bóng tối sự dữ đang phủ lấp ngôi nhà thờ thánh đường này, để tất cả người ở nơi đây vào nhà thờ này sẽ được bảo vệ, sẽ không bị sự dữ làm hại được nữa, con xin dùng những đau khổ của con và cả những hy sinh hãm mình của con hôm nay,
Để kết hợp với Đạo Binh Thiên Quốc các Tổng Thần và 9 Phẩm Thần, 
* Cùng các Nguyên Soái Cơ Binh trên trời.
* Cùng với Thống Lãnh Nguyên Soái.
* Cùng với TLTT Micae và các Thiên Thần khác trợ giúp, Xin lấy Quyền Phép của Chúa mà Hạ satan và các thuộc hạ của hắn đang chiếm ngự ngôi nhà thờ này, Xin các ngài hãy ra tay để tiêu riệt nó trả lại sự sáng sự tôn nghiêm trong sạch cho ngôi thánh đường này/
* Rồi con hãy cầm nước phép vảy xung quanh con, nếu có thể được vảy xung quanh mọi người và chính toà Đức Mẹ hằng cứu giúp. Cung Thánh con ạ, rồi con dâng lên Ta chuỗi chín phẩm thần để kết hợp cùng các ngài đánh đuổi chúng, đọc lời kinh thì cứ dâng cho giáo xứ  HH, con hãy xem nước phép họ để cũng phải xua đuổi bằng cách nhân danh Chúa như con vừa làm trong nhà thờ vậy, còn ảnh tượng họ đang làm phép, con hãy nhân danh Ta tẩy trừ ô uế những ràng buộc satan  chiếm lĩnh, xin Chúa hãy tẩy trắng tinh tuyền cho các ảnh tượng và các vật thánh trong giáo hội và chính trong ngôi nhà thờ này sau đó con đọc kinh cám ơn rồi ra về, còn để Ta sẽ làm tiếp cho con,
Con Thưa:
Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi con xin Chúa dạy bảo cho con nước phép họ để thì con phải đến đó để xin xua đuổi sự dữ hay con vẫn ở trong nhà thờ xin ạ, con xin Chúa dạy bảo cho con,
Chúa Phán Dậy:
Con hãy đến chỗ để nước phép mà xin con ạ,
Con thưa:
thưa Chúa hôm trước có phải ý Chúa nhắc con là dâng các linh mục ở đó lên Chúa để xin Chúa thánh hoá có phải không ạ, sao hôm nay con không thấy Chúa nhắc đến, con xin Chúa dạy bảo cho con với ạ Chúa Phán Dậy:
Đó là ý của Ta nhắc con, nhưng con không muốn Ta cũng không làm gì được, con có muốn giúp cho các ngài không?
Con thưa : Thưa Chúa con muốn ạ,
Chúa Phán Dậy:
Nếu con muốn Ta sẽ dậy con cách để giúp cho các ngài, khi con đã làm xong những điều Ta dạy, khi linh mục đi ra con Hãy dâng lên Ta nước phép và :
* Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là 3 Ngôi Thiên Chúa,
* Nhân danh Tình yêu quyền năng và sức mạnh của Chúa Giesu Kito Con Thiên Chúa hằng sống đấng có uy quyền và sức mạnh trên muôn vật muôn loài và trên cả ma quỷ, người hằng sống và hiển trị muôn đời, người đang hiện diện ở đây với con, Xin Chúa hãy thánh hoá các linh mục này đây...
* Con xin Chúa Thánh Thần thánh hoá tẩy trừ ô uế bóng tối sự dữ cho các ngài, trong tâm trí trong tư tưởng ra. Xin Chúa Thánh Thần thánh hoá linh hồn và thân xác của các ngài được trở nên trong trắng tinh tuyền thanh sạch, 
* Rồi con lấy nước phép vẩy lên các ngài qua hình tượng mà con tin, xin Chúa Thánh Thần thánh hoá tư tưởng môi miệng, hồn xác của các ngài, để từ nay các Ngài được thuộc về Chúa Thánh Thần ..
* Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Nguyện xin 3 Ngôi Thiên Chúa luôn ở các ngài luôn mãi .
* Rồi con có thể tham dự thánh lễ tuỳ con muốn thánh lễ đó sẽ đẹp lòng Ta, Ta chúc lành cho Thánh lễ đó, từ đó Thánh lễ sẽ được Ta chúc phúc và ban bình an ..!
* Ngày 28/09/2019:  
> TLTT MICAE KHẨN THIẾT KÊU GỌI TOÀN THỂ NHÂN LOẠI/
> thời mà Thiên Chúa cho phép satan sàng các con, cũng là lúc mà Thiên Chúa ban cho các con đạo binh của Thiên Chúa, các con hãy kêu cầu Ta để Ta giúp các con và chiến đấu cùng các con,
> TLTT Micae Dậy Cách Đọc Kinh và Cầu Nguyện Để Cùng TLTTMicae riệt trừ những tà thuật của satan trong tâm trí trong linh hồn và thể xác vào Lúc12 đêm.
 
Con thưa
Kính lạy TLTT Micae là  Sức Mạnh của Thiên Chúa Ban cho,  xin TLTT Micae thương xót và tha thứ  tội lỗi, những lỗi lầm và những thiếu xót của chúng con, chúng con rất yếu đuối và luôn bất lực với ma quỷ, nhưng lại không biết chạy đến với ngài và kêu xin ngài riệt trừ sự dữ cho chúng con, xin ngài hãy tha thứ cho chúng con với ạ, chúng con xin TLTT Micae dậy bảo cho chúng con biết vào lúc 12 Giờ Đêm chúng con đọc kinh như hiện nay thì có được đẹp lòng ngài không ạ ? và chúng con có cần phải đọc thêm gì nữa không ạ, xin ngài dậy bảo cho chúng con với ạ,
TLTT Micae Phán Dậy:
Con yêu của Ta, Ta rất buồn khi các con lãng quên Ta, không còn cần đến Ta, Ta rất đau khổ khi nhìn thấy các con đi vào chỗ riệt vong mà không làm gì được, các con ơi, Ta là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, được Thiên Chúa ban ơn Sức Mạnh và luôn chiến thắng sự dữ, Ta luôn muốn các con luôn nhớ đến Ta và hãy chạy đến với Ta, Ta sẽ bảo vệ và riệt trừ sự dữ cho các con, vì satan nó không bao giờ có thể chiến thắng được Ta, Nhưng nó lại làm Ta lu mờ trong mắt các con, và một thành công lớn nhất của satan, để nó có thể dễ dàng cướp nhiều linh hồn các con về với nó, thời mà Thiên Chúa cho phép satan sàng các con, cũng là lúc mà Thiên Chúa ban cho các con đạo binh của Thiên Chúa, các con hãy kêu cầu Ta để Ta giúp các con và chiến đấu cùng các con, các con sẽ không đơn độc đâu, vì có Ta luôn đồng hành với các con trong thời sau hết này, các con ơi Ta muốn các con hãy cùng Ta chiến đấu với satan lúc 12 Giờ Đêm giờ mà sự dữ nó rong ruổi khắp nơi để cướp nhiều linh hồn về với nó, Ta cần các con hãy cộng tác cùng Ta, cầu nguyện với Ta, để Ta giúp các con bảo vệ các con và những người thân yêu của các con, các con hãy đọc những kinh mà Ta đã mặc khải cho toma việt đó là những kinh mà Thiên Chúa chúc phúc để cho các con chiến đấu cùng Ta, các con yêu hãy cùng Ta chiến đấu các con nhé !
Con thưa: chúng con xin cảm ơn ngài đã dạ bảo cho cung con ạ, con thưa TLTT Micae, những ace bị sự dữ kìm kẹp trong tư tưởng  trong linh hồn hay thể xác hay bị bùa ngải, hay ngủ bị bóng đè, thì chúng con có phải để ảnh người đó ra hay không và có phải vẩy nước phép vào ảnh đó không ạ,
TLTT Micae Phán Dậy:
Các con của Ta, khi các con cần Ta,các con hãy nhân danh Ta, Ta sẽ hiện diện và ở với các con, Thiên Chúa ban cho các con tự do, khi các con hướng về với Ta, và cần sự giúp đỡ và bảo vệ, các con hãy nhân danh 3 Ngôi Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Giesu KiTô con Thiên Chúa hằng sống, nhân danh TLTTMicae là sức mạnh của Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi đây, Ta sẽ bảo vệ và giúp đỡ các con, khi các con cần Ta, Ta sẽ cắt trừ những tà thuật của satan và các con hãy dùng nước phép vảy  vào người hoặc ảnh. mà người đang bị satan đang kìm kẹp, Ta sẽ giải thoát cho các con, 


CÁCH CẦU NGUYỆN 12 ĐÊM
* Xin TLTT Micae ra tay trợ giúp cắt đứt các tà thuật của mà satan và kìm kẹp ràng buộc của satan trong dòng tộc từ xưa đến nay. Đọc kinh xong uống và vẩy nước phép và làm dấu trên người trên ảnh của ai đó hay trong gia đình/

12 GIỜ ĐÊM

* 3 KINH LẠY CHA
* 15 KINH KÍNH MỪNG.
* 1 KINH SÁNG DANH.
* 4 CÂU LẠY FATIMA LÀ:
1) Lạy Chúa Giesu xin tha tội cho chúng con xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục xin đem cáclinh hồn lên Thiên Đàng nhất là những linh hồn nào cần đến LCTX hơn....amen!  ( đọc 3 lần)  
2)  Lạy Chúa Giesu con yêu mến Chúa con tín thác vào Chúa ..( đọc 3 lần)
3) Lạy Mẹ Maria con xin dâng linh hồn và xác con (gđ) con cho trái tim vỗ nhiễm nguyện tội của Mẹ ..( đọc 3 lần)
4) Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.. ( đọc 3 lần) 

KINH TLTT MICAE
( Mạc Khải cho Toma Mẫu Kinh Này)
(Đọc hàng ngày từ bây giờ và trong suốt thời gian thống khổ sắp tới) 
* Kính lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là lãnh binh uy quyền của Thiên Quốc./ Thiên Chúa đã ban Ngài/ chức vụ Nguyên Soái cao trọng và giao quyền cho Ngài nắm giữ Thiên Kiếm của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh./ Ngài đã thay mặt Thiên Chúa/ mà phá tan mọi âm mưu đen tối của satan./ Ngài đã âm thầm dẫn dắt chúng con/thoát khỏi sự bao vây của tội lỗi,./ bảo vệ chúng con trên bậc chân lý sáng ngời./ Lạy Đấng rất yêu thương oai hùng/ sức mạnh từ Thiên Chúa./ Xin hãy bảo vệ và dẫn dắt chúng con trong thế giới hôm nay/ đang đắm chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ do ma quỷ xúi dục./Xin bảo vệ chúng con thoát khỏi nănh vuốt của kẻ thù,/ vì thân xác chúng con rất yếu đuối và bất lực./ Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần /thêm ơn sức mạnh cho chúng con,. Để chúng con biết nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại/. Chúng con/ xin cho sự thông minh hiểu biết mỗi ngày/ được nhân rộng trong thế giới hôm nay/ và nhất là trong mỗi tâm hồn chúng con./ Chúng con xin chúc tụng ngợi khen, /cảm tạ Thiên Chúa cao cả uy linh/ đã ban Đức Micae/ vị lãnh binh hằng bảo vệ chúng con./ Xin thương đến chúng con đang gian nan khốn khó ở đời này./ Xin ban cho chúng con luôn trung thành lòng yêu mến Thiên Chúa/ và đừng bao giờ chối bỏ tình yêu của Ngài./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae/ xin cầu cho chúng con / và bảo vệ chúng con đang gian nan khốn khổ từ bây giờ trở đi/ và xin thương đến Giáo hội hoàn vũ./ Xin Ngài hãy đến / để bảo vệ Đức Giáo Hoàng (……..) và các tôi tớ trung thành với lòng vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, /biết lắng nghe lời dạy dỗ của mẹ Maria /và sống vâng phục theo Thánh ý Chúa./ Kính lạy Thánh Thiên Thần Micae, /xin bảo vệ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. (3lần)

(SAU ĐÓ XIN TLTT MICAE RA TAY TRỢ GIÚP CẮT ĐỨT TÀ THUẬT CỦA MA QUỈ ĐÃ LEN VÀO TRONG GIA TỘC HAY TRONG GIA ĐÌNH (HOẶC CÁC DÒNG TU TRONG CHỦNG VIỆN TRONG CÁC NHÀ THỜ vv .TẠI SAO PHẢI  ĐỌC VÀO GIỜ ĐÓ LÀ VÌ 
" Vì Các nghi lễ tà thuật của ma quỷ, các câu thần chú bắt đầu vào lúc nửa đêm lúc (23:45- 24g) vào ban đêm, giờ mà satan rong ruổi đi cướp các linh hồn về với chúng, ”
  
* TLTT MICAE DẠY BẢO CHO ACE VỀ NGÀY 29/9 LỄ KÍNH 3 TLTT CỦA THIÊN CHÚA !
Con thưa : thưa ngài đến ngày mai là ngày 29/9 là  lễ kính 3 TLTT, Micae, Raphael, Gabriel, xin ngài dậy bảo cho chúng con đọc kinh và cầu nguyện như thế nào để tôn kính các ngài, làm cho các ngài vui ạ,
TLTT Micae Phán Dậy:
Ta cảm ơn các con đã nhớ đến ngày của Ta, các con ơi 3 TLTT mà Thiên Chúa ban tặng ân cho chúng Ta rất cần cho các con thời sau hết này đó là :
* SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA
* THẦY THUỐC CHỮA BỆNH CỦA THIÊN CHÚA
* VÀ ĐỨC TIN CỦA THIÊN CHÚA,
Các con hãy kinh nhớ Ta, bằng một
* Chuỗi  Kinh Mân Côi Mùa Thương và
* Chuỗi Kinh TLTT Micae dài/
* Kinh TLTT Raphael/
* Kinh TLTT Gabriel/
Ý Chỉ cho các thành viên trong gia đình của các con, các con của Ta, Ta sẽ bảo vệ các con và chữa lành cho các con và củng cố thêm sức Đức Tin cho các con !
Con thưa: Con xin tạ ơn 3 TLTT, chúng con yêu mến 3 TLTT  và xin cảm tạ các ngài đã thương và dạy bảo cho chúng ạ,


DẦU THÁNH CHỮA BỆNH CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAEL ĐƯỢC THIÊN CHÚA BAN CHO, 
Phần 1: Sứ điệp của Tổng lãnh Thiên Thần Raphael Thiên Thần chữa bệnh của Thiên Chúa gởi cho một tâm hồn ưu tuyển tên là Herald ngày 24/6/1993 lúc 14g55.”
Đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael phán.
Herald yêu dấu: con hãy lấy dầu Olive như là một chất liệu để chữa bệnh. Dầu Olive này phải được nấu sôi chung với 30 cánh hoa hồng và một bông hồng. Nó sẽ trở thành một Dầu Thánh có Thể xoa dịu hay chữa lành bất cứ bệnh tật nào. Khi con dùng Dầu Thánh này con phải đọc kinh sau đây:
+ ĐỌC KINH TIN KÍNH,
Và đọc tiếp lời nguyện sau:
Ôi Mẹ Thiên Chúa Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Thiên Thần chữa bệnh của Thiên Chúa.Xin ban ơn cho con được lòng ăn năn sám hối chân thành đau đớn vì tội lỗi của con và hãy kêu cầu Danh Thánh Thiên Chúa cho con truớc khi chữa lành bệnh tật này cho con.
“Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen!
DẦU THÁNH CHỮA BỆNH CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAEL/
Phần 2 : Sứ điệp của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael gởi cho một tâm hồn ưu tuyển tên là Herald ngày 2/10/1993 lúc 12g35 trưa thứ 7 đầu tháng.
Herald yêu dấu:
Đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael phán.
Trên trời Thiên Chúa ban rất nhiều phép lành cho Dầu Thánh này của Ta. Hãy làm thêm Dầu Thánh này và những người dùng Dầu Thánh này để chữa bệnh đều phải đọc các kinh trên mà ta đã phán dạy.Thiên Chúa sẽ gởi đến những bệnh kí huyền bí trong những ngày cuối cùng này như là một phần của sự trừng phạt đang xảy đến và Dầu Thánh này sẽ là phương thế để chữa những bệnh này.
con hãy nói điều này cho những người dùng Dầu Thánh này và đừng thương mại dầu này.
* Dầu Thánh này sẽ được Trên Trời Chúc phúc. Hãy luôn luôn Tôn Kính và Tin tưởg vào Dầu Thánh này.
* Những cánh hoa hồng và bông hồng dùng làm Dầu Thánh phải được dâng lên trước Tượng Mẹ Thánh của Ta, Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm.
rồi mua hoa và tìm nhà thờ nào hoặc gia đình nào có Tượng Mẹ Hoa Hồng thì đặt hoa dưới chân Mẹ đọc Kinh mân Côi, rồi theo hướng dẫn làm dầu mà làm. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị Dầu Thánh trong nhà ai cũng nên trữ Dầu Thánh và Nước Thánh nhé.Dầu Thánh là Dầu được làm phép. 
+ Ví dụ như Dầu Thánh khi thêm sức, hay xức dầu bệnh nhân này.... 
+ Còn bây giờ ta phải chuẩn bị Dầu Thánh Gìn Giữ để Bảo vệ nhà cửa và bảo vệ gia đình.Chúng ta phải bôi Dầu Thánh theo hình Thánh giá lên tất cả các cửa ra vào và các cửa sổ và nói 
" Con là con của Cha trên trời. Con là người con thánh thiện". 
“Như vậy chúng ta sẽ được gìn giữ khỏi tên Phản Kitô . chúng ta có thể mua Dầu Olive tinh khiết làm rồi xin các Linh Mục làm phép”
3.Dầu Thánh này có giá trị đặc biệt chữa các căn bệnh lạ không một thuốc nào chữa được, chỉ có Dầu Thánh của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael mới chữa được nếu người đó có lòng tin. Chúng ta nên chuẩn bị vì sau này sẽ xuất hiện nhiều căn bệnh lạ.
13/5/2018: CHÚA DẬY CHÚNG TA HÃY CHUẨN BỊ DẦU THÁNH GẤP 
Con Thưa: 
Dạ thưa Chúa, hôm trước Chúa nói con là làm thêm 3 chai dầu thánh, Chúa ơi, con đã mua 3 chai dầu ô lưu cùng hoa hồng và con đã đem đến chân đức mẹ hoa hồng ở nhà thờ gò mây để xin mẹ chúc lành và thánh hóa như Chúa đã dạy bảo con. Chúa ơi, giờ dầu con đã làm xong vậy con có cần đem đến cho Lm làm phép ko hay con để vậy dùng luôn thưa Chúa. 
Chúa Truyền Dậy: 
Con gái yêu dấu của ta, con cứ đem đến cho Lm làm phép và con hãy nói các anh chị em con hãy làm thêm dầu thánh, vì trong thời gian hoạn nạn, khi dịch bệnh xảy ra sẽ có rất nhiều những căn bệnh không có thuốc chữa. Các con hãy cầu nguyện, tin tưởng tuyệt đối vào Ta qua dầu thánh này Ta sẽ chữa lành. 
Con Thưa: Lậy Chúa, con tạ ơn chúa đã thương dạy bảo chúng con.
Lưu ý dầu thánh Chúa nói tới là dầu thánh của tổng lãnh thiên thần raphael và đức mẹ hoa hồng. mua dầu o lưu cùng 1 bông hồng và 30 cánh hoa hồng đem đến chân mẹ hoa hồng xin mẹ thánh hóa và chúc lành rồi về cho hoa hồng vào dầu olivo nấu sôi lên để nguội rồi bỏ vớt hoa ra rồi đem đến lm làm phép. 
Khi để chân đức Mẹ nếu có thời gian thì chúng ta đọc chuỗi kinh mùa thương hoặc ta có thể Đọc: 
+ 3 kinh lậy cha,
+ 7 kinh kính mừng, 
+ 3 kinh sáng danh, 
 kinh khấn đức mẹ hằng cứu giúp để xin mẹ chúc lành, thánh hóa dầu thánh
+ Hãy làm mau khi thời gian còn cho phép.”
Dầu olive thấy ở siêu thị hiện nay đều có bán, giá khoảng 70-110 nghìn/chai extra virgin 250ml tùy vào thương hiệu và nguồn gốc (giá pure olive hoặc extra light thì rẻ hơn). Mọi người nên chọn loại có ghi extra virgin để dùng cho tốt nha, vì nó là dầu từ lần ép đầu tiên của quả ô liu, ít qua xử lí nhất.
CHÚA THÁNH THẦN DẬY CÁCH CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH LÊ
I.Con Thưa: Chúa ơi, có một số anh chị em muốn xin Chúa thương và dạy bảo chúng con khi tham dự thánh lễ mà cầu nguyện. Lậy Chúa, chúng con chỉ là những thụ tạo yếu hèn, tội lỗi và đầy bất xứng nếu điều này con xin đẹp lòng Chúa, con xin Chúa thương dậy bảo chúng con. Thưa Chúa, khi linh mục dâng của lễ bánh miến và rượu nho thì lúc đó chúng con cầu nguyện như thế nào thưa Chúa. 
1.Chúa Phán Dậy: Khi linh mục dâng của lễ bánh và rượu thì các con hãy hiệp ý cùng linh mục mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha rồi các con đọc thầm thĩ :  Lậy Cha con xin dâng lên Cha hiến lễ công nghiệp Mình và Máu con rất yêu dấu Cha là Chúa Giesu Kito xin Cha đoái thương nhận lời con khẩn nguyện:  Rồi các con dâng những ý nguyện của các con lên cho Cha là những điều chúng con cầu xin như xin cho gia đình, bạn bè, giáo hội và thế giới các linh hồn và những điều chúng con muốn xin khác. nhờ Của Lễ Mình và Máu Châu Báu các con dâng lên, Thiên Chúa Cha sẽ nhận lời các con. 
2.Chúa Phán Dạy: Khi linh mục dâng bánh Thánh trước hết các con hãy tưởng niệm cuộc hiến tế Ta đã chịu chết trên thập giá và Chịu biết bao nhục hình vì tội lỗi của các con, rồi các con đọc thầm thĩ :  Lậy Chúa Giesu Thánh Thể con tin, con thờ lậy, con trông cậy và con yêu mến Chúa, xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lậy, không trông cậy và không yêu mến Chúa .amen".
3.Chúa Phán Dạy: Còn Khi linh mục dâng rượu Thánh là Máu Châu Báu của Ta, trước hết các con hãy tưởng niệm Máu Châu Báu của Ta đang đổ ra từ những vết thương chân, tay, cạnh sườn và đầu của Ta rồi các con đọc thầm thĩ :  Lạy Chúa Giesu Thánh Thể con cảm tạ Chúa đã hiến Tế Máu đào để cứu độ chúng con, con xin Chúa dùng Máu Châu Báu của Chúa tẩy rửa tâm hồn tội lỗi con và liên kết chúng con lên một cùng Chúa. Lậy Chúa Giesu Thánh Thể, con thờ lậy và yêu Mến Chuá, con xin chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen!

4.Chúa Phán Dạy:  
Con gái yêu dấu của Ta, khi linh mục dâng Mình và Máu Châu báu của ta trên bàn thờ, các con đừng cúi xuống mà  hãy nhìn lên Mình và Máu Thánh, Ta sẽ đổ Thác Nguồn ân sủng của Ta xuống cho các con, con ạ.
II. Cách Dùng Nước Phép Và Dầu Thánh Để Trừ Tà Khí  Và Xin Chữa Lành Bệnh Tật, Cả Công giáo Và Lương Dân:
1.Cách xua tà khí  bằng nước phép trước khi cầu nguyện :
Cầm cốc nước phép dâng lên và nói: Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin dùng tất cả những gì làm cho trái tim Mẹ phải đau khổ, trái tim Mẹ tan vỡ để cứu chuộc chúng con, xin dùng nước thánh từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy ra để cứu độ chúng con, xin xua đuổi những tà khí bóng tối sự dữ mà chúng không thuộc về nơi đây, xin thanh tẩy thánh hóa linh hồn và thân xác con để con được chở nên trong trắng và thanh sạch. Amen!  " rồi uống và vẩy nước phép xung quanh vào mình rồi hãy cầu nguyện "

2.Cách xua tà khí ra khỏi người bằng nước phép :
Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha Chúa con và Chúa Thánh Thần/ Nhân Danh Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng đấng đang  hiện diện và ở giữa chúng con/ Lạy Chúa Thánh Thần xin Chúa hãy Tẩy trừ ô uế tà khí trong con ra, xin thánh hoá và thanh tẩy linh hồn và xác con để con Đc trở nên trong trắng và thanh sạch Amen!  
+ Uống và vẩy nc phép vào người mình.hay ai đó mà bị tà khi để giúp họ, rồi làm dấu thánh giá kép trên chán/ trên miệng/ trên ngực/ và làm dấu đơn/ làm khi đọc kinh mân côi thứ 3 rồi đọc lời nguyện trên hay khi cần thiết /
Đọc : lạy Chúa TT xin hãy thánh hóa tư tưởng môi miệng và hồn xác của con để con thuộc về Chúa TT  “nhân danh Chúa Cha. Chúa Con và Chúa TT. xin 3 Ngôi TC luôn ở cùng con luôn mãi….Amen!

3.Cách chữa đức tin bằng nước phép: ( cách chữa đức tin)
Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha Chúa con và Chúa Thánh Thần/ Nhân Danh tình yêu của Giêsu Con Thiên Chúa Hằng Sống/ Nhân Danh quyền năng và Sức Mạnh của Chúa Giesu xin dùng nước thánh của Chúa chảy ra .Xin Chúa thanh tẩy thánh hoá và chữa lành cho " nói tên thánh người bệnh " để danh Cha được cả sáng cho gia đinh " nói tên người bệnh" và toàn thế giới " rồi uống và xoa vào chỗ đau..Amen! 

4.Chữa Dầu Thánh cho người lương dân : 
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con là đứa con tội lỗi không đáng được Cha nhận lời , nhưng con tin rằng Cha là người Cha  nhân hậu và hay thương xót, con xin Cha đoái thương đến con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm , xin Cha chữa lành  bệnh tật cho con (.....)  con xin cảm tạ ngợi khen Cha đã thương và nhận lời con...Amen! 

5.Xin ơn chữa lành qua Dầu Thánh : 
Nhân danh thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha Con và Thánh Thần. 
* Đọc Kinh Tin Kính: rồi làm dấu thánh giá trên chán trên miệng trên ngưc người bệnh,
Hãy lấy Dầu Thánh mà Dâng lên Cha: 
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. con xin vinh danh tuyên xưng. chúc tụng. cảm tạ Cha. đãban dầu thánh này. là dầu mà Cha ban cho TLTT Raphael để chữa lành cho chúng con, phần hồn phần xác. giống như khi xưa.Ngài đã từng phục hồi nghị lực cho chàng tobia, thì nay xin Cha ban ơn chữa lành phần hồn phần xác cho “nói tên thánh người bệnh ra” được ơn giải thoát khỏi những bệnh tật khốn khó mà “nói tên thánh người bệnh ra” đang gặp phải, Nhân danh TLTT Raphael qua lời cầu bầu của Mẹ Maria hoa hồng mầu nhiệm, xin Mẹ chúc lành cho chúng con, Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con Và Chúa ThánhThần. Amen!
6.Đọc Lời Nguyện: Ôi Mẹ Thiên Chúa Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Thiên Thần chữa bệnh của Thiên Chúa.Xin ban ơn cho con được lòng ăn năn sám hối chân thành đau đớn vì tội lỗi của con và hãy kêu cầu Danh Thánh Thiên Chúa cho con truớc khi chữa lành bệnh tật này cho con. “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen!
Lưu ý: 
Nếu đã Tin dùng dầu thánh để xin Chúa Chữa thì cho dù có xảy ra thế nào cũng phó thác tin tưởng vào Chúa chữa, còn không tin thì không nên dùng, khi dùng xin Ace xức trên chán, 
trên miệng, cổ, trên ngực, gáy,bụng,trên lách, và chỗ nào bị đau nếu bệnh bên trong hòa nước và cho uống,

7.Khi đón nhận lời Chúa:
Lậy Cha là Thiên Chúa của con, con xin tuyên xưng, chúc tụng Cha đến muôn thuở muôn đời. Lậy Cha, con xin dâng lên Cha hiến lễ công nghiệp mình và máu con rất yêu dấu Cha, là đức Giêsu kitô Chúa chúng con, xin Cha ban Thánh Thần xuống tràn ngập tâm hồn con, để soi sáng cho con nhận biết: đây có phải là Thánh ý của Cha đang dậy bảo chúng con qua người anh chị em này ko. Nếu đây đúng là thánh ý của Cha, xin Cha ban cho con sự bình an của Cha, còn nếu lời dậy bảo này đã bị sự dữ chen vào, xin Cha ban cho con sự bất an, lo lắng. Lậy Cha, nguyện cho Thánh ý của Cha được thực hiện trên mỗi người chúng con một cách trọn vẹn và bình an Amen.!

III. Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn Dâng Lương Thực Và Thực Phẩm Để Xin Chúa Thánh Hóa Và Gìn Giữ,
1.Con thưa: dạ thưa Chúa, khi mà chúng con chuẩn bị các thứ lương thực và thực phẩm như Chúa dậy bảo, khi dâng lên chúa để xin chúa thánh hóa thì khi chúng con đọc kinh và cầu nguyện như thế nào để được chúa thương và thánh hóa cho chúng con thưa chúa. 
2.Chúa Phán Dậy
Các con yêu dấu của ta, ta chúc lành và  ban bình an cho các con, các con yêu dấu của ta, khi các con đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc đại nạn mà ta đã dậy bảo các con, khi dâng lên ta các con hãy cầu  nguyện và đọc như sau:  
Lậy Cha là Chúa tể trời đất, con xin tuyên xưng, chúc tụng Cha đến muôn thuở muôn đời. Con xin dâng lên Cha hiến lễ công nghiệp mình và máu con rất yêu dấu Cha là đức giêsu kitô, xin Cha thương thánh hóa những vật dụng và đồ dùng, lương thực, thực phẩm, nước uống của chúng con, xin Cha chúc lành và ban bình an cho chúng con amen. ! 
rồi các con tiếp tục đọc: 
3kinh lậy Cha/ 3kinh kính mừng / 3kinh sáng danh/ 1kinh tin kính/ kinh trông cậy và kinh cám ơn/ 
Chúa Phán Dậy: 
Các con yêu dấu của ta, ta chúc lành và ban bình an cho các con. 16/5/2016: KHI GẶP SỰ DỮ HÃY ĐỌC KINH CÁC TLTT VÀ KÍNH CHÍN PHẨM THIÊN THẦN ĐỂ CÁC NGÀI RA TAY TRỢ GIÚP /

KÍNH LẠY TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE : 
Con là.. ( nói tên thánh của mình ra..ví dụ Giuse Micae) con là kể yếu đuối tội lỗi lắm hay nhút nhát hèn kém xin TLTT Micae tha thứ cho con ,con nhận ngài là thánh bảo trợ quan thầy của con mà con lại chưa làm được gì cho ngài vui và hài lòng cả con thật lấy làm xấu hổ lắm xin TLTT Micae tha thứ cho con, kính lạy TLTT Micae ngài được Thiên Chúa ban tặng cho chức vụ nguyên soái cao trọng ban cho ngài thiên kiếm của Thiên Chúa ba ngôi và thay mặy thiên Chúa để phá tan mọi âm mưu đen tối của satan, lạy TLTT Micae/ con là người phàm mang thân xác yếu hèn và bất lực với thế giới tà thần nên nhân loại chúng con rất cần ngài xin ngài đứng ra bênh vực chúng con trước mọi thế lực sự giữ đang hoành hành đang bao chùm lên con cái Thiên Chúa, vậy con kính xin TLTT Micae dậy cho chúng con được biết cách tìm đến ngài cần sự trợ giúp của ngài bất cứ khi nào, thì chúng con phải đọc những kinh gì ? và thưa với ngài ra sao ? để ngài thương và ra tay trợ giúp cho chúng con, chúng con là người phàm ngu rốt lắm xin ngài dậy bảo và hướng dẫn chúng con theo thánh ý của ngài con cầu xin ngài và con xin cám ơn ngài, vì Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời amen!
CHA PHÁN DẬY: 
Các con yêu quí, tất cả mọi người bây giờ đã quên lãng các Thánh Thiên Thần, không còn mấy ai nhớ đến TLTT Micae, là sức mạnh Của Thiên Chúa giao cho để bảo vệ và giữ gìn nước Thiên Chúa. Khi các con xin ơn Thiên Chúa điều gì thì Thiên Chúa đã cho các TLTT đến để giúp con cái của Chúa. Hãy chạy đến với ngài qua lời Cầu nguyện dâng lên ngài để ngài trợ giúp, Các kinh TLTT kinh chín phẩm TT để kêu cầu các ngài trợ giúp cho các con bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, ngài cũng có mặt để giúp con cái của Chúa /            
Kinh kính tổng lãnh thiên thần Micae:
(Đọc hàng ngày từ bây giờ và trong suốt thời gian thống khổ sắp tới) 
Kính lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là lãnh binh uy quyền của Thiên Quốc./ Thiên Chúa đã ban Ngài/ chức vụ Nguyên Soái cao trọng và giao quyền cho Ngài nắm giữ Thiên Kiếm của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh./ Ngài đã thay mặt Thiên Chúa/ mà phá tan mọi âm mưu đen tối của satan./ Ngài đã âm thầm dẫn dắt chúng con/thoát khỏi sự bao vây của tội lỗi,./ bảo vệ chúng con trên bậc chân lý sáng ngời./ Lạy Đấng rất yêu thương oai hùng/ sức mạnh từ Thiên Chúa./ Xin hãy bảo vệ và dẫn dắt chúng con trong thế giới hôm nay/ đang đắm chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ do ma quỷ xúi dục./Xin bảo vệ chúng con thoát khỏi nănh vuốt của kẻ thù,/ vì thân xác chúng con rất yếu đuối và bất lực./ Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần /thêm ơn sức mạnh cho chúng con,. Để chúng con biết nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại/. Chúng con/ xin cho sự thông minh hiểu biết mỗi ngày/ được nhân rộng trong thế giới hôm nay/ và nhất là trong mỗi tâm hồn chúng con./ Chúng con xin chúc tụng ngợi khen, /cảm tạ Thiên Chúa cao cả uy linh/ đã ban Đức Micae/ vị lãnh binh hằng bảo vệ chúng con./ Xin thương đến chúng con đang gian nan khốn khó ở đời này./ Xin ban cho chúng con luôn trung thành lòng yêu mến Thiên Chúa/ và đừng bao giờ chối bỏ tình yêu của Ngài./ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae/ xin cầu cho chúng con / và bảo vệ chúng con đang gian nan khốn khổ từ bây giờ trở đi/ và xin thương đến Giáo hội hoàn vũ./ Xin Ngài hãy đến / để bảo vệ Đức Giáo Hoàng (……..) và các tôi tớ trung thành với lòng vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, /biết lắng nghe lời dạy dỗ của mẹ Maria /và sống vâng phục theo Thánh ý Chúa./ Kính lạy Thánh Thiên Thần Micae, /xin bảo vệ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. (3lần)
·       21- kinh kính Tổng lãnh thiên thần Gabriel,
Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen! 
·       22- kinh kính Tổng lãnh thiên thần Raphael
Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.
·       23- kinh thiên thần hộ mệnh/
Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen./                              
Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
       ( khi cần sự giúp đỡ và bảo vệ của các ngài)

Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.
Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
 Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.
Bắt đầu bằng Kinh Ăn Năn Tội như sau:
 “Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”
“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha....” 
đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần. 
1.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần .Luyến Thần ( Seraphim) xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.
              (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
2.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Minh Thần (Cherubim ) xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo.  Amen.
            ( 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
3.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa Ngai Thần (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.
                (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
4.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị Qủan Thần (Dominions) xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
               (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
5.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực Thần Quyền Thần (Powers) xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.
                   (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
6.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh Dũng Thần (Virtues ) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.
                  ( 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
7.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị Lãnh Thần (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
                  (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
8.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần Tổng Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.
               (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
9.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
                (1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.)
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn nh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn 
nh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn 
nh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn 
nh Thiên Thần Bản Mệnh của mình/
Kết thúc: Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.
+ Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
 + Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.
 Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen!


*Các con yêu dấu! Vậy bây giờ, các con nghĩ sao? Ma quỷ có thể tự ý nhập vào cơ thể con người được hay không ?
MẸ SẼ TRẢ LỜI RẰNG:"KHÔNG" Vì Thiên Chúa và Mẹ cho phép, Ma quỷ mới có thể nhập vào cơ thể con người được.
Vì cơ thể con người là công trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, được giao phó cho Thiên Thần gìn giữ. Ma quỷ không bao giờ chiếm giữ được nếu không có lệnh của Thiên Chúa và Mẹ cho phép hoặc bắt buộc.
*"QUỶ NHẬP THỂ NGÀY NAY". Mang nhiều ý nghĩa. Mẹ tóm lược trong ba ý nghĩa sau đây:
*1:Cảnh tỉnh chính đương sự.
*2: Cảnh tỉnh người chung quanh.
*3:Thánh ý Thiên Chúa muốn thực hiện điều gì !?
*"QUỶ NHẬP mang nhiều hình thức, trí khôn ngoan phàm trần không thể phân biệt được. Chiến đấu với ma quỷ, các con phải nhờ Mẹ soi dẫn. Các con phải có Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến thực sự
Phải khiêm nhường và cầu nguyện sâu thẳm. Mẹ nói cho các con biết rõ sự thật thế nào."
Và ma quỷ có tự ý xuất ra không? Và Mẹ sẽ trả lời rằng:KHÔNG.
Nhập vào hoặc xuất ra là đều do lệnh của Thiên Chúa và Mẹ Maria rất Thánh.
Việc trừ quỷ là một phần thưởng Thiên Chúa dành sẵn cho các con tuyên xưng Đức Tin. Làm rạng Danh Thiên Chúa, và yêu mến Mẹ.
*"Các con kêu xin chiến thắng kẻ thù để vinh Danh Thiên Chúa, và Mẹ không bao giờ từ chối đứa con yêu".
*"Ngày nay quỷ nhập nhiều vô kể trên toàn thế giới, và mang nhiều hình thức lạ lùng khác nhau. Không một luật tổng hợp nào có thể chứa đựng những hình thức khác nhau ấy, không một trí thông minh nào có thể khám phá ra tất cả những trường hợp ấy."
*"Giáo sỹ và Tu sỹ thì dửng dưng sống như không có quỷ, và cũng không tin vào việc ma quỷ đang xâm nhập vào lòng trí của con người.
Ma quỷ đang chung sống với con người bằng tính vô hình, trong một thời đại văn minh đầy những tiến bộ này."
MẸ LOAN BÁO CHO CÁC CON BIẾT:" Nếu Thiên Chúa và Mẹ cho phép, thì ma quỷ sẽ nhập chính thân xác và tư tưởng của các con".
Các con đừng sống trong tội lỗi nữa ! Hãy tĩnh thức và quay về !
*"Hỡi các con cái của Mẹ trên toàn Thế giới ! Mẹ đau khổ vì tội lỗi của loài người! Đau khổ vì các con bất tuân Lời Mẹ dạy, thế giới đã ru nhau tuông chạy vào Hỏa ngục."
"Hỏa ngục là nơi là nơi chứa đựng những kẻ phản bội Tình yêu Thiên Chúa và chống lại Mẹ. Và Hỏa ngục tiếp tục rước những người yêu mến nó, và ban cho những người ấy cuộc sống thù hận đời đời. "
Mẹ hỏi các con, đời đời là gì? Đem đời đời so sánh với thời gian sống ở trần gian
Các con sẽ thấy cuộc đời quá ngắn ngủi.
*"Đời đời hận thù trong hỏa ngục, hay đời đời Hạnh phúc với Thiên Chúa, các con chọn phần nào ? "
Trên con đường này, Satan đang có mặt khắp nơi, để giới thiệu và khuyến khích các con tham dự vào những điều"Ghê tởm khốc hại" đang trực tiếp thu hút con người , Khởi đầu từ các nước Châu Mỹ, và sau đó sẽ lan nhanh trên khắp thế giới.*"Hận thù từ Á châu, Mâu thuẫn từ Âu châu, chết chóc từ Phi châu, và xúc phạm nặng nề từ nước Úc."
Ma quỷ đang gieo rắc vào lòng dạ con người biết bao là những tranh chấp, thú tính man rợ ngông cuồng. Vì lòng dạ chai đá của họ, đã biến họ bán bỏ linh hồn mình cho Satan."
Ôi, đâu đâu cũng thấy khoe khoang, đâu đâu cũng thấy những tranh chấp bạo tàn chống đối,
Loài người đã không yêu mến Thiên Chúa, loài người đã mất Thiên Chúa. Loài người đã tự mình đi vào ngõ cụt.
(Lời mạc khải của Đức Nữ Đồng Trinh Maria tại VN)
*ẢNH: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE. ĐANG TIÊU DIỆT NHỮNG KẺ CHẤP NHẬN HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH. ĐÃ CÓ Ý CHỐNG LẠI QUY LUẬT CỦA THIÊN CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI. ***
*HUẤN LỆNH CỦA TỔNG LÃNH TT MICAE. 
"Lời của Tổng Lãnh". 
Gửi con cái Đức Mẹ. Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đang thiết tha chờ đợi, và mong mỏi nhân loại hãy phát động việc sùng kính Chuỗi Mân Côi dâng lên Thiên Chúa để cứu thế giới."
*"TAI HỌA KHẮP NƠI ĐANG ĐE DỌA THẾ GIỚI."
*"SATAN ĐANG GIEO RẮC VÀO LÒNG DẠ CON NGƯỜI NHỮNG TỘI ÁC KINH TỞM,"
*"GIÁO HỘI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ CÓ THỂ MẤT ĐỨC TIN".
*Khắp nơi, Ta được lệnh của Thiên Chúa truyền, qua Mẹ Maria Nữ Vương. Để đánh phạt Satan.
Mẹ truyền lệnh, Ta sẵn sàng vui vẻ vâng phục như Mẹ đã dạy các con hiện giờ.
"Ta là Thống soái cầm cờ Binh lực, Thiên cung và trần thế, sẽ trực tiếp đánh Satan khi nhân loại kêu cầu".
*"Vì thế giới không hướng về Mẹ, không nghe lời Mẹ. Ta rất buồn, ít nữa là các con. Hỡi con cái của sự sáng! Hãy hướng về Mẹ, vâng phục Mẹ, thì Satan không bao giờ lôi kéo chúng con vào Hỏa ngục được. "
*"Phần Ta, Ta luôn chiến đấu giúp loài người, mỗi khi nghe thấy tiếng kêu cầu. Để chống lại satan. *"Nhưng không ai nhớ đến Ta"* 
Các con hãy nói lên để mọi người biết: Ta đánh Satan không khó. Nhưng khó với Ta là: Loại trừ Satan ra khỏi lòng trí con người.
*"Nếu ai nhân danh tình thương Thiên Chúa và Mẹ Hiền của chúng ta, để xin Ta trợ giúp chiến thắng Satan, thì chắc chắn, Ta sẽ loại trừ Satan ra khỏi tâm trí người đó".
*TA LÀ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, MÃI MÃI CHIẾN THẮNG SATAN.
TRONG CÁC TRẬN CHIẾN ĐẤU.
Nhưng hiện giờ Ta thua Satan trong tâm hồn con người, bởi vì con người luôn tiếp rước Satan vào lòng mà không tiếp rước Ta.
"Ta không vào được, Ta không đánh chúng được, vì tâm hồn con người trở thành chỗ trú ẩn bất khả xâm phạm của Satan." 
Sự tự do Chúa ban cho con người, con người đã dùng tự do đó, để cản trở Ta giúp loài người chiến thắng Satan".
*Các con phải biết rằng:"Ta đến được trong tâm hồn người nào, thì Mẹ Hiền được tôn vinh. Và Thiên Chúa được vinh hiển trong người đó.
*"Ta nhận lệnh chiến đấu từ nơi Thiên Chúa, và Mẹ Maria, khi Ta đến chiến đấu ở nơi nào và trong người nào, thì người đó được Mẹ ban ơn chiến đấu, Ta cùng với người đó hướng về Mẹ. Thì Mẹ không bao giờ bỏ rơi, chắc chắn người đó được Mẹ dẫn đưa đến với Chúa.
*"Ta kêu gọi nhân loại:" Hãy hướng về Mẹ Maria, và vâng theo ý chí Mẹ đã truyền dạy. Nhân loại hôm nay quá coi thường lời Mẹ, và luôn tiếp nhận Satan. Bằng những thói khoe khoang, hách dịch, hận thù tranh chấp, và loạn dâm. 
Satan đang âm ỉ trong Giáo hội. Nó đang muốn triệt hạ Thánh Thể, và Chuỗi Mân Côi. Chúng đang xúi giục con người chống lại với Thiên Chúa bằng nhiều hình thức tinh khôn và xảo quyệt."
*Hỡi nhân loại, Ta kêu gọi mọi người hãy tiếp nhận Ta, để Ta chiến đấu với Satan thay cho các người, vì sức của con người không thể nào chống chọi lại với Satan,
Ta kêu gọi con người phải hết sức khiêm nhường, vì càng khiêm nhường, thì con người dễ dàng tiếp nhận được Thiên Chúa, mà đánh bại mọi hình thức đen tối của Satan".
NHỮNG VŨ KHÍ SẼ LÀM THẤT BẠI MỌI CẠM BẪY CỦA SATAN.
*1:Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương đồng loại.
*2:Khiêm nhường thẳm sâu, và sống khó nghèo nội tâm.
*3:Sống hồn nhiên, không buồn giận, không tự ái, không phô trương.
*4:Sống Mầu nhiệm Mân Côi, siêng năng Chầu Thánh Thể.
*5:Luôn biết tỉnh thức và sám hối liên lĩ với Thiên Chúa. Biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô.
*6:Dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
*7:Ăn chay kiêng thịt, và chấp nhận đau khổ. Cầu cho các linh hồn, và thế giới.
*Nguyện xin TL TT Micae luôn gìn giữ hồn xác và cầu thay nguyện giúp chúng ta, xin Thiên Chúa Toàn Năng. Đấng hiện diện và đang ở giữa chúng con thương đến những anh chị em đang là nạn nhân của chiến tranh hận thù và chết chóc đau thương, xin cho nhân loại chúng con biết chạy đến kêu cầu với TLTT Micae. Vì Chúa đã gửi đến để trợ giúp chúng con, để cùng chúng con chiến đấu không ngừng, vượt qua ba thù của tội lỗi. Amen.
THỊ KIẾN VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAE
(Phần lll Kỳ tiếp theo.)
MA QUỶ SẼ CƯỚP ĐI NHIỀU LINH HỒN. NHỮNG KẺ BẤT TUÂN LỜI MẸ THÁNH.
*Con thân mến !
Nhiều linh hồn con cái của GH bị ma quỷ lừa gạt. Nó làm cho tâm hồn những người này ra mù quáng chai lì, ương ngạnh và cứng cỏi. Nó làm cho họ bất tuân bất kính với Mẹ Thánh Maria... Như Ta đã cho con biết,,
Nhân loại hôm nay cần phải xin ơn bền bỉ mà siêng năng chạy đến với Mẹ Thánh Maria.vì Người đã được Thiên Chúa trao ban một nguồn Ân Sủng rất lớn lao từ trời cao.và cũng như từ thuở khởi đầu trong chương trình tái tạo của Thiên Chúa .Chính Thiên Chúa đã trao ban quyền duy nhất cho Mẹ Thánh Maria được quyền đạp đầu Satan.( con Rồng lửa) và Thiên Chúa cũng đã trao quyền cho con cháu của Bà(Mẹ Thánh Maria) cùng Đồng Công với Mẹ tiếp bước cùng Mẹ đạp đầu con Rồng dữ. Qua Thánh Chuỗi Mai Khôi, qua lòng thống hối và sự Khiêm Nhường Yêu mến...
Sự tiếp bước của con cái GH không vâng lời, ngày nay càng làm mờ nhạt đi sự khiêm nhường hạ mình. Đi theo con đường gương mẫu, mà Thiên Chúa đã Ân Ban cho Mẹ.Vì Thiên Chúa muốn chính: Mẹ Maria sẽ lấy lại uy tín cho người nữ hư mất đó chính là: Eva bị bất tuân và phạm thượng trước Mặt Thiên Chúa."
*"Con thân mến ! Ma quỷ đã được tự do đi lại trong GH vì điều này phải được xảy ra, khi con cái GH bất tuân với những lời chỉ bảo của Mẹ Thánh. Chính vì sự bất tuân này, mà Ma quỷ hiện nay đang làm chủ và thống lĩnh tâm hồn và trí khôn của họ. Họ sẽ bị sa ngã và u mê trong tăm tối. Họ sẽ ngu muội và lãng quên Vũ khí tối thượng để chống lại Satan và chính bản thân họ, đó là Thánh Chuỗi Mai Khôi, lòng Yêu Mến và sự Khiêm Nhường. Ma quỷ đã thống lĩnh tâm trí và làm cho con cái GH quên đi lời dạy dỗ của Mẹ Thánh Maria,chính vì thế mà nó đã chiến thắng được nhiều linh hồn con cái của GH."
Điều này, Ta cũng muốn nói rõ cho nhiều người con cái của GH được hiểu và ý thức rằng:" Chính Thánh Chuỗi Mai Khôi khi được đeo trong người, thì sẽ không có một cạm bẫy nào có thể công phá và làm hại được tâm hồn của họ".
Con hãy nhắc nhở cho loài người hiểu và biết rằng:" Hãy chạy đến với Mẹ Thánh Maria qua sự khiêm nhường. Hãy chạy đến kêu cầu cùng Ta, Ta sẽ diệt trừ Satan ra khỏi tâm hồn của họ. Đừng bao giờ xa rời Thánh Chuỗi Mai Khôi. Vì Ma quỷ ngày nay đang làm hại rất nhiều linh hồn con cái GH.
Michael, Thần Ánh Sáng, và Tôi Trung của Thiên Chúa.
(Còn tiếp, kỳ tiếp theo: SẼ CÓ NHỮNG TRẬN ĐỘNG ĐẤT LIÊN TIẾP XẢY RA. Phần lV)
Trong ảnh: Chúa Hài Đồng Giê-su, một tay chỉ lên Trời, một tay chỉ vào Trái Tim Mẹ. Và Tràng Chuỗi Mai Khôi Mẹ Đang cầm trên tay. ý Ngài muốn nói rằng:" Những ai muốn vào Nước Trời, thì phải chạy đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và siêng năng sùng kính Thánh Chuỗi Mai Khôi mà Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ".

Description: https://3.bp.blogspot.com/-2ipwDFYONPY/WYg2_sTzOOI/AAAAAAAAAZ0/6eaKPg28j3cdJ2kYXzLzWlJOMYltRYgIQCLcBGAs/s320/uplen%2BTLTT%2BMicae.jpg

   
THỊ KIẾN VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE.
(Kỳ tiếp theo)
LỜI DẶN CỦA NGUYÊN SOÁI: SẼ CÓ NHỮNG TRẬN CUỒNG PHONG LỚN CỦA QUỶ VƯƠNG.
*Con thân mến!
Hãy nghe lời dặn của Ta vì sẽ có những trận cuồng phong ập đến bất ngờ cho loài người.
Những trận cuồng phong này không phải do Thiên Chúa, nhưng do sức lực của bè thần Luxiphe. Nó sẽ gây ra một cuộc xáo trộn và hoang mang cho loài người. Nó sẽ cướp lấy nhiều linh hồn nhiều kẻ không nghe lời dạy dỗ của Mẹ Thánh Maria.
Vì Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ được toàn quyền trên trời, và dưới thế. Bởi thế, chính con cái GH đã bất tuân qua lời chỉ định của Người. Là:" PHẢI ĐEO CHUỖI THÁNH MAI KHÔI BÊN MÌNH" bởi bè phái Luxiphe rất sợ hãi những ai đeo Thánh Chuỗi Mân Côi bên mình. Vì nó biết rằng:" Đó chính là những kẻ đích thực là con cái của Bà Maria. Và cùng Bà Maria bước vào cuộc chiến đấu mới.
ĐEO CHUỖI MAI KHÔI. LẦN CHUỖI MAI KHÔI. NIỆM CHUỖI MAI KHÔI. LÀ ĐỘI QUÂN CUỐI CÙNG CỦA MẸ MARIA, ĐẠP ĐẦU CON RỒNG LỬA.
Con thân mến!
Khi con thấy những trận cuồng phong rất đáng sợ, mà từ trước đến bây giờ chưa từng xảy đến, nó sẽ cuốn đi rất nhiều thứ, nó sẽ gây chết chóc và tàn khốc cho biết bao nhiêu con người trên mặt đất. Không có một sức mạnh nào thắng được nó. Bởi vì nhân loại ngày nay đã đi sai đường lối của Thiên Chúa quá nhiều. Người ta đã đánh mất Đức Tin bởi phù phiếm của ma quỷ. Người ta đã không tin vào Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa đã được toàn quyền trên trời và dưới đất. Trong suốt 100 năm qua, Mẹ đã mòn mỏi chờ đợi ở sự vâng lời của loài người. Nhưng loài người vẫn luôn luôn cố tình gạt bỏ ngoài tai lời chỉ bảo của Mẹ.!
Bởi lẽ, ngày nay ma quỷ đã gieo vào tư tưởng và lòng dạ của con cái GH sự ương ngạnh, và hách dịch ngạo nghễ, xem thường Thánh Chuỗi Mai Khôi mà được Thiên Chúa ban tặng cho con người để làm vũ khí chống lại với muôn vàn sự dữ và khốn khó.
Vì thế, trong những ngày sắp tới. Sẽ có những trận chiến rất hãy hùng giữa Ta và lực lượng của bè đảng Luxiphe, nó sẽ tạo ra một trận cuồng phong, mà sức mạnh của con người không thể nào chống chọi và cưỡng lại được.
Hỡi con, hãy nghe cho rõ:" Chỉ có những ai đeo chuỗi Thánh Mai Khôi bên mình thì sẽ được các Thiên Thần của Mẹ gửi đến mà che chở thể xác và linh hồn người ấy"...!?
Bởi vì chỉ có những ai đeo Thánh Chuỗi Mai Khôi, và lần Chuỗi Mai Khôi, Thiên Chúa sẽ ban cho họ có được một sức mạnh rất thần kỳ của linh hồn lẫn thể xác, mà không có một sức mạnh nào có thể cướp lấy họ được".
Hỡi con, Ta biết:" Loài người hôm nay họ thích tuyên xưng Đức Tin của họ bằng một sợi dây chuyền vàng hơn là một cỗ Tràng Hạt. Bởi vì lẽ đó họ đã để cho kẻ thù công phá lòng trí của ho và dẫn dắt họ vào chốn tối tăm".
Bởi Mẹ Maria có hứa cho những ai đeo Thánh Chuỗi Mai Khôi bên mình. Họ sẽ vượt thắng tất cả. Và không một sức mạnh nào có thể làm hại được linh hồn và thân xác của họ.
MICAE. THẦN TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA. (Còn tiếp. Ma quỷ sẽ cướp lấy nhiều linh hồn bất tuân với Mẹ Maria)
*ẢNH: TỔNG LÃNH TT MICAE HAI TAY, CẦM NƯỚC VÀ LỬA TỪ TRỜI SA XUỐNG.
*CÓ HAY KHÔNG; CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN CHÚA.?
* NHỮNG THỊ KIẾN, CÙNG VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAE.
TomM thấy tay phải của ngài (Tổng Lãnh TT Micae) cầm chén lửa và tay trái cầm chén Nước.
Trong khuôn mặt rất lo lắng, ngài nói với TomM:" Đức Chúa Cha đang trong cơn thịnh nộ. Ngài sẽ trừng phạt thế gian đầy tội ác". Ta báo cho con biết: Hãy ra đi và loan báo cho mọi người biết rằng:" Hình phạt của Thiên Chúa đã bắt đầu rồi. Mẹ Thánh Maria đã mòn mỏi báo cho nhân loại rất từ lâu, khuyên nhủ nhân loại hãy tu sửa đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ Thiên Chúa. Cố gắng chiến đấu với bản thân mình qua Thánh Chuỗi Mai Khôi".
*Thế nhưng... Lời của Mẹ Thánh vẫn luôn luôn bị người ta chối từ, mà nghe theo lời thần tượng tạo vật...!?
*Nay, Ta báo cho nhân loại được biết rằng:" Không còn cách nào khác để tránh khỏi tai họa nữa. Các con hãy khuyên bảo mọi người hãy lo dọn tâm hồn đón nhận khốn khó để khỏi sa vào: Hỏa ngục đời đời".
*VÌ NHỮNG AI KHÔNG VÂNG NGHE LỜI KHUYÊN NHỦ CỦA MẸ MARIA THÌ VIỆC CHỐNG LẠI VỚI SATAN CHỈ TRỞ NÊN VÔ ÍCH.
*"Vì việc gì Mẹ Thánh bảo Satan "không" thì Satan không dám hành động. Việc gì Mẹ Thánh để cho nó tự do, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Satan được tự do...Ta truyền cho các con hãy nói lên, để mọi người biết rằng: " Quyền hạn của Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Thánh Maria thì Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng điều Ngài đã ban?" vì thế, Ta nói rằng: nhân loại phải chạy đến với Mẹ. Để tránh khỏi sự tấn công của hỏa ngục đang lôi kéo đa số nhân loại hôm nay.
*"TẠI SAO MA QUỶ DỄ DÀNG CƯỚP LẤY CÁC LINH HỒN CON NGƯỜI HÔM NAY?".
Ta nói cho con biết:" Vì nhân loại hôm nay đã phạm quá nhiều sai lầm, khi không cần chạy đến với Mẹ Thánh Maria. Khi quyền năng cao cả đã được chính Thiên Chúa trao ban cho Mẹ.
Khi nhân loại biết chạy đến với Mẹ, thì họ sẽ có Đức Khiêm nhường, chính đức khiêm nhường sẽ thắng được Satan".
Vì Mẹ Thánh chỉ thực hiện những gì Thiên Chúa yêu thích. Mẹ sẽ làm cho loài người chạy đến phó thác cho Trái Tim Hiền Mẫu của Người, và Người sẽ làm cho những linh hồn đó chiến thắng được Satan để trở nên tốt đẹp".
Bây giờ Ta muốn nói cho con hiểu rằng:" Thiên Chúa sẽ trừng phạt thế giới rất ghê sợ. Không còn có ai có thể can ngăn được cơn thịnh nộ của Ngài... Nhưng chỉ duy nhất là Mẹ Thánh Maria. Mẹ có thể can ngăn được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Vì thế, Ta khuyên các con, Mẹ Thánh khuyên các con làm điều gì, thì các con hãy vâng nghe, và làm theo như vậy".
*Sau bài viết này, tôi muốn nói với anh chị em và nhân loại rằng: Chúng ta phải tin vào Mẹ Maria của chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ được toàn quyền trên trời và dưới đất. Nếu những lời của Mẹ nhắn nhủ chúng ta trong suốt 100 năm qua mà chúng ta vẫn không hề quan tâm để ý tới mà bát bỏ. Thì xin khẳng định và tin chắc rằng:" Án Công Thẳng của Thiên Chúa sẽ ụp xuống ngay trên đầu chúng ta, mà không một ai có thể cứu thoát chúng ta được, Chỉ có Mẹ Maria Người Mẹ cuối cùng thay cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa".
(Còn tiếp kỳ tiếp theo: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae khuyên con cái GH phải làm gì khi đối mặt với những trận cuồng phong.
LỜI TIÊN BÁO CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
PHẦN IV: TIẾP THEO:  
TAI ƯƠNG SẼ LIÊN TIẾP GIÁNG XUỐNG MẶT ĐẤT
*Con thân mến !
"Những lời khuyên nhủ của Ta nói với con,thì Ta cũng muốn nói cho mọi người biết.!
Vì Ta là lãnh binh nguyên soái Nước Trời, Ta luôn được kề cận với Đức Chúa, Ta hiểu được Ngài... là Thiên Chúa Đấng Tối Thượng của muôn loài. Thiên Kiếm Lệnh của Người đã được trao lại cho Ta. Loài người ngày nay đã dám huênh hoang cho đó là huyền thoại. Nhưng... Lưỡi Kiếm Huyền Thoại ấy đang giáng xuống trên đầu của tất cả mọi dân tộc. Đã đến thời mà tai ương phải liên tiếp xảy ra vì tội kiêu ngạo, và cái thách thức của loài người trước mặt Thiên Chúa. "
*"Hỡi con, hãy nghe cho rõ điều này! Hãy ra đi và tìm đến một nơi: có núi đồi bao phủ, cây cối và sông suối từ các khe đá, nơi đó, Thiên Chúa sẽ ban cho các con cái của Ngài một nguồn lương thực dồi dào và tinh sạch. Nơi đó! Thiên Chúa sẽ ban cho con cái của Người, những người con đã được tuyển chọn. Nơi đó! Các Thiên thần của Ta sẽ gìn giữ các con khỏi mọi điều gian ác và sự ô uế bẩn thỉu của loài người. Vì tất cả các nguồn nước, và thực phẩm trên thế giới điều bị nhiễm chất độc. Mà không một ai có thể tránh né được nữa !?".
Vùng đất:"Eden đã được hồi sinh, miền đất mà bao nhiêu đời nay đã bị satan chiếm giữ, nay đã được trả về cho Thiên Chúa. Nơi đó sẽ không còn đau thương và chết chóc, nơi đó chỉ có yêu thương và Tin Cậy. Nơi đó chỉ có trái ngọt và cây lành. Bởi vì Mẹ Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Mẹ cho những ai sốt sắng thi hành những lời khuyên răn: "AI ĐEO THÁNH CHUỖI MAI KHÔI BÊN MÌNH, TA HỨA SẼ BẢO VỆ KẺ ẤY KHỎI PHẢI BỊ HƯ MẤT CẢ LINH HỒN LẪN THỂ XÁC " Và lời hứa ấy bây giờ đã được Mẹ thực hiện nghiêm túc.
HÃY CẨN THẬN TRƯỚC NHỮNG CƠN CÁM DỖ, BỞI NHỮNG VẬT CHẤT, BẬN BỊU CÔNG VIỆC, VÀ XÁC THỊT YẾU ĐUỐI.
*Nhưng cũng có thể xảy ra, cho những người con đã được Mẹ Thánh Maria mời gọi ...Nhưng Satan đã làm cho họ, mãi mê cho sự đời bôn ba bận bịu trong cuộc sống, say sưa với công việc tiền của vật chất, xác thịt tỏ ra nặng nề, để rồi họ sẽ bị bỏ lại.
*"Con thân mến! Hãy mời gọi những người con đã được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn... tránh xa các thành thị, vì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng trực tiếp cho những kẻ tội lỗi ô uế bẩn thỉu, đang thách thức cơn thịnh nộ của Ngài ".
Vì giờ:" Lúa và cỏ lùng phải hứng chịu cùng chung mùa gặt, thời mà con cái sự sáng, và con cái ác thần đang chung sống lẫn nhau. Nơi đó đa phần là các thành thị "(* MICHAEL THẦN TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA)
(Còn tiếp)
Powered by Blogger.