Home » » Lời nguyện dâng lên Chúa Cha đầu ngày

Lời nguyện dâng lên Chúa Cha đầu ngày

             


                         1- Lời Nguyện Dâng Lên Chúa Cha,

Thưa Cha con là kẻ tội lỗi và yếu hèn lắm, con không đáng là gì trước mặt Cha, xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho con, để con được trở nên là con cái của Cha, trong giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương con ban mọi ơn lành phần hồn phần xác cho con, để con được xứng đáng là con cái của Cha, Cha ơi con yêu Cha Mến Cha, Xin Cha đừng bỏ con lúc này, con chỉ muốn Cha ở bên con, trong những giờ phút cầu nguyện này Con xin Cha.
(...xin hoặc dâng theo ý nguyện của mình... ) xin Cha thương và nhận lời con cầu xin Cha trong giờ phút này, Con nguyện xin Cha nhờ Thánh Tử yêu dấu của Cha là đức Giêsu Kitô Chúa chúng Con …Amen...! 

                    2. Lời Nguyện Lúc 3 Giờ Chiều-

(hay trước khi đọc lòng Chúa thương xót )
Cha ơi con là (nói tên thánh của mình ra) con là kẻ tội lỗi lắm, con không đáng là gì trước mặt Cha, xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho con để con được xứng đáng là con cái của Cha, trong những giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương con, ban mọi ơn lành phần hồn phần xác cho con, để con được trở nên con cái của Cha. Trong những giờ phút cầu nguyện này xin Cha..(xin theo ý nguyện người xin ..) con cầu xin Cha nhờ thánh tử của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con …Amen !

+
THAM KHẢO CÁCH CẦU NGUYỆN :
Trước Giờ Cầu Nguyện :
- Kinh Chuyền Tin /
- Kinh Chúa Thánh Thần /
- Kinh Sáng soi /
- Kinh Vinh Danh/
- Kinh Tin Kính /
1- Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.

2- Cầu nguyện cho mình :
Lạy Chúa con xấp Mình con thờ Lạy Chúa / ( cúi sâu  )
Lạy Chúa Thánh Thần con suy phục Chúa /
Lạy Cha con là .(…) .con là kẻ tội lỗi con là kẻ yếu hèn và dốt nát lắm/ con đến trước nhan thánh Cha xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con/ Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy mở môi miệng con/ mở lòng mở trí cho con/ xin Chúa Thánh Thần thánh hóa linh hồn và thể xác và thêm sức cho con/ để con xứng đáng là con cái của Chúa/ mọi sự con phó thác ở nơi Chúa/ xin Chúa hãy lo liệu mọi sự của con theo thánh ý của Chúa/ amen !
2- Cầu nguyện cho mọi người :
Lạy Cha hôm nay ý nguyện của con muốn đem lời của Cha đến cho..(...) xin Chúa hãy mở lòng mở trí cho.(…) này để (…) này đón  nhận lời của Chúa và nhận biết Chúa Là Cha của chúng con xin Chúa dẫn dắt chúng con theo con đường của Chúa đã dành cho chúng con, mọi sự con phó thác ở nơi Chúa/ xin Chúa hãy lo liệu mọi sự theo thánh ý của Chúa/ amen !

Powered by Blogger.