Home » » Kinh tổng lãnh TT Micae

Kinh tổng lãnh TT Micae
16/5/2016: Đọc Kinh Nào Để Xin Sự Trợ Giúp Mọi Nơi Mọi Lúc Của TLTT Micae:  
Con là giuse Micae là kể yếu đuối tội lỗi lắm hay nhút nhát hèn kém lắm xin TLTT Micae tha thứ cho chúng con ,con nhận ngài là thánh bảo trợ quan thầy của con mà chúng con lại chưa làm được gì cho ngài vui và hài lòng cả con thật lấy làm xấu hổ lắm xin TLTT Micae tha thứ cho con, kính lạy TLTT Micae ngài được Thiên Chúa ban tặng cho chức vụ nguyên soái cao trọng ban cho ngài thiên kiếm của Thiên Chúa ba ngôi và thay mặy thiên Chúa để phá tan mọi âm mưu đen tối của satan, lạy TLTT Micae/ con là người phàm mang thân xác yếu hèn và bất lực với thế giới tà thần nên nhân loại chúng con rất cần ngài xin ngài đứng ra bênh vực chúng con trước mọi thế lực sự giữ đang hoành hành đang bao chùm lên con cái Thiên Chúa, vậy con kính xin TLTT Micae dậy cho chúng con được biết cách tìm đến ngài cần sự trợ giúp của ngài bất cứ khi nào,  thì  chúng con phải đọc những kinh gì ? và thưa với ngài ra sao ? để ngài thương và ra tay trợ giúp cho chúng con, chúng con là người phàm ngu rốt lắm xin ngài dậy bảo và hướng dẫn chúng con theo thánh ý của ngài con cầu xin ngài và con xin cám ơn ngài, vì Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời amen!

Cha phán dậy : Các con yêu quý !

Tất cả mọi người bây giờ đã quên lãng các Thánh Thiên Thần, không còn mấy ai nhớ đến TLTT Micae, là Sức Mạnh của Thiên Chúa giao cho để bảo vệ và giữ gìn nước Thiên Chúa. Khi các con xin ơn Thiên Chúa điều gì thì Thiên Chúa đã cho các TLTT đến để giúp con cái của Chúa. Hãy chạy đến với ngài qua lời cầu nguyện dâng lên ngài để ngài trợ giúp, Các kinh TLTT kinh chín phẩm TT  để kêu cầu các ngài trợ giúp cho các con bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, ngài cũng có mặt để giúp con cái của Chúa.


NHỮNG THỊ KIẾN, ĐỨC TL TT MICHAEL ĐÃ CHO TOMM ĐƯỢC NHÌN THẤY.
Sẽ có những cuộc Thánh chiến giữa Đức Tổng Michael và tướng Quỷ Lucifer bắt đầu xảy ra.
Vì loài người tội lỗi kiêu căng đã không còn lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ đã tôn thờ ngẫu tượng và bè phái của Lucifer.
TomM nghe tiếng của ngài nói (Michael) :"Thiên Chúa sẽ cho Lưỡi Gươm của Người giáng xuống. Vì Ma quỷ đang thống trị trong tâm trí của loài người.
Tội ác của nhân loại mỗi ngày một thêm chồng chất cao như mây trời che phủ.
Ta kêu gọi con cái Sự Sáng hãy chạy đến với Ta. Ta sẽ giúp các con thoát khỏi vòng vây hãm hại của Quỷ dữ".
(Michael. Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa)
Có rất nhiều người cho đó là chuyện huyền thoại, và họ đã lên án chỉ trích không tin. Nhưng chương trình của Thiên Chúa, sự gì đến, thì sẽ phải xảy đến. Không một ai có thể ngăn cản được chương trình của Người.
Xin hãy chạy đến với Mẹ Maria.vì chính Mẹ mới đích thực là Cánh Cửa sẽ được mở ra cho nhân loại nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua Chuỗi Kinh Mân Côi.
*HUẤN LỆNH CỦA TỔNG LÃNH TT MICAE. 
"Lời của Tổng Lãnh". 

Gửi con cái Đức Mẹ. Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đang thiết tha chờ đợi, và mong mỏi nhân loại hãy phát động việc sùng kính Chuỗi Mân Côi dâng lên Thiên Chúa để cứu thế giới."

*"TAI HỌA KHẮP NƠI ĐANG ĐE DỌA THẾ GIỚI."
*"SATAN ĐANG GIEO RẮC VÀO LÒNG DẠ CON NGƯỜI NHỮNG TỘI ÁC KINH TỞM,"
*"GIÁO HỘI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ CÓ THỂ MẤT ĐỨC TIN".
*Khắp nơi, Ta được lệnh của Thiên Chúa truyền, qua Mẹ Maria Nữ Vương. Để đánh phạt Satan.
Mẹ truyền lệnh, Ta sẵn sàng vui vẻ vâng phục như Mẹ đã dạy các con hiện giờ.
"Ta là Thống soái cầm cờ Binh lực, Thiên cung và trần thế, sẽ trực tiếp đánh Satan khi nhân loại kêu cầu".
*"Vì thế giới không hướng về Mẹ, không nghe lời Mẹ. Ta rất buồn, ít nữa là các con. Hỡi con cái của sự sáng ! Hãy hướng về Mẹ, vâng phục Mẹ, thì Satan không bao giờ lôi kéo chúng con vào Hỏa ngục được. "
*"Phần Ta, Ta luôn chiến đấu giúp loài người, mỗi khi nghe thấy tiếng kêu cầu. Để chống lại satan. *"Nhưng không ai nhớ đến Ta"* 
Các con hãy nói lên để mọi người biết:Ta đánh Satan không khó. Nhưng khó với Ta là:Loại trừ Satan ra khỏi lòng trí con người.
*"Nếu ai nhân danh tình thương Thiên Chúa và Mẹ Hiền của chúng ta, để xin Ta trợ giúp chiến thắng Satan, thì chắc chắn, Ta sẽ loại trừ Satan ra khỏi tâm trí người đó".
*TA LÀ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE. MÃI MÃI CHIẾN THẮNG SATAN.
TRONG CÁC TRẬN CHIẾN ĐẤU.
Nhưng hiện giờ Ta thua Satan trong tâm hồn con người, bởi vì con người luôn tiếp rước Satan vào lòng mà không tiếp rước Ta.
"Ta không vào được , Ta không đánh chúng được, vì tâm hồn con người trở thành chỗ trú ẩn bất khả xâm phạm của Satan." 
Sự tự do Chúa ban cho con người, con người đã dùng tự do đó, để cản trở Ta giúp loài người chiến thắng Satan".
*Các con phải biết rằng:"Ta đến được trong tâm hồn người nào, thì Mẹ Hiền được tôn vinh. Và Thiên Chúa được vinh hiển trong người đó.
*"Ta nhận lệnh chiến đấu từ nơi Thiên Chúa, và Mẹ Maria, khi Ta đến chiến đấu ở nơi nào và trong người nào, thì người đó được Mẹ ban ơn chiến đấu, Ta cùng với người đó hướng về Mẹ. Thì Mẹ không bao giờ bỏ rơi, chắc chắn người đó được Mẹ dẫn đưa đến với Chúa.
*"Ta kêu gọi nhân loại:" Hãy hướng về Mẹ Maria, và vâng theo ý chí Mẹ đã truyền dạy. Nhân loại hôm nay quá coi thường lời Mẹ, và luôn tiếp nhận Satan. Bằng những thói khoe khoang, hách dịch, hận thù tranh chấp, và loạn dâm. 
Satan đang âm ỉ trong Giáo hội. Nó đang muốn triệt hạ Thánh Thể, và Chuỗi Mân Côi. Chúng đang xúi giục con người chống lại với Thiên Chúa bằng nhiều hình thức tinh khôn và xảo quyệt."
*Hỡi nhân loại, Ta kêu gọi mọi người hãy tiếp nhận Ta, để Ta chiến đấu với Satan thay cho các người, vì sức của con người không thể nào chống chọi lại với Satan,
Ta kêu gọi con người phải hết sức khiêm nhường, vì càng khiêm nhường, thì con người dễ dàng tiếp nhận được Thiên Chúa, mà đánh bại mọi hình thức đen tối của Satan".

LƯU Ý: NHỮNG VŨ KHÍ SẼ LÀM THẤT BẠI MỌI CẠM BẪY CỦA SATAN.
*1:Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương đồng loại.
*2:Khiêm nhường thẳm sâu, và sống khó nghèo nội tâm.
*3:Sống hồn nhiên, không buồn giận, không tự ái, không phô trương.
*4:Sống Mầu nhiệm Mân Côi, siêng năng Chầu Thánh Thể.
*5:Luôn biết tỉnh thức và sám hối liên lĩ với Thiên Chúa. Biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô.
*6:Dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
*7:Ăn chay kiêng thịt, và chấp nhận đau khổ. Cầu cho các linh hồn, và thế giới.
*Nguyện xin TL TT Micae luôn gìn giữ hồn xác và cầu thay nguyện giúp chúng ta, xin Thiên Chúa Toàn Năng. Đấng hiện diện và đang ở giữa chúng con thương đến những anh chị em đang là nạn nhân của chiến tranh hận thù và chết chóc đau thương, xin cho nhân loại chúng con biết chạy đến kêu cầu với TLTT Micae. Vì Chúa đã gửi đến để trợ giúp chúng con, để cùng chúng con chiến đấu không ngừng, vượt qua ba thù của tội lỗi. Amen.

 KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
     ( đọc từ bây giờ để ngài bảo vệ khỏi mọi sự dữ đang lan tràn xung quanh chúng ta ) 
Kính lạy TTLL Micae, là lãnh binh uy quyền của Thiên Quốc. Thiên Chúa đã ban cho Ngài chức vụ Nguyên Soái cao trọng và giao quyền cho Ngài nắm giữ Thiên Kiếm của Ba Ngôi Chí Thánh. Ngài đã thay mặt Thiên Chúa mà phá tan mọi âm mưu đen tối của Satan. Ngài đã âm thầm dẫn dắt chúng con thoát khỏi sự bao vây của tội lỗi, bảo vệ chúng con trên bậc chân lý sáng ngời. Lạy Đấng rất yêu thương oai hùng, sức mạnh từ Thiên Chúa. Xin hãy bảo vệ và dẫn dắt chúng con trong thế giới hôm nay, đang đắm chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ do ma quỷ xúi dục. Xin bảo vệ chúng con thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù vì thân xác chúng con rất yếu đuối và bất lực. Xin TLTT Micae, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, thêm ơn sức mạnh cho chúng con. Để chúng con nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Chúng con xin cho sự thông minh hiểu biết mỗi ngày được nhân rộng trong thế giới hôm nay và nhất là trong mỗi tâm hồn chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa cao cả uy linh đã ban Đức Micae, vị lãnh binh hằng bảo vệ chúng con. Xin thương đến chúng con đang gian nan khốn khó ở đời này. Xin ban cho chúng con luôn trung thành lòng yêu mến Thiên Chúa và đừng bao giờ chối bỏ tình yêu của Ngài. Lạy TLTT Micae, xin cầu cho chúng con và bảo vệ chúng con đang gian nan khốn khổ từ bây giờ trở đi và xin thương đến giáo hội hoàn vũ. Xin Ngài hãy đến để bảo về ĐGH (.......) và các tôi tớ trung thành với lòng vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, biết lắng nghe lời dạy dỗ của Mẹ Maria và sống vâng phục theo Thánh ý Chúa. Kính lạy TLTT Micae, xin bảo vệ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Amen.!Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên ThầnMicael, Gabriel, và Raphal 
Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.

Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
                                                                                                                                      
Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.
Chuỗi kinh
Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau:
 
“Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”

“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha....”

 . 
Theo chiều mủi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần.
 

1.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
2.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
3.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
4.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
5.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
6.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
7.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
8.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
9.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
 

Từ số 10 tới số 13:
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.


Kết thúc:
Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.
Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.
 
Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.


B. Prayer to Saint Gabriel - Lời cầu nguyện với TLTT Gabriel
Blessed Saint Gabriel, Archangel, We beseech thee to intercede for us at the throne of divine mercy: As thou didst announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through thy prayers may we receive strength of faith and courage of spirit, and thus find favor with God and redemption through Christ Our Lord. May we sing the praise of God our Savior with the angels and saints in heaven forever and ever. Amen.

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!

C. Prayer to Saint Raphael- Lời cầu nguyện với TLTT Raphael
Blessed Saint Raphael, Archangel, We beseech thee to help us in all our needs and trials of this life, as thou, through the power of God, didst restore sight and give guidance to young Tobit. We humbly seek thine aid and intercession, that our souls may be healed, our bodies protected from all ills, and that through divine grace we may be made fit to dwell in the eternal Glory of God in heaven. Amen.

Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.

Kinh Thánh Micae nguyên thủy
Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014
Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trên tay
(“Hãy giương cao Thánh giá Ta trao cho con để chống lại quyền lực bóng tối và cầu nguyện kinh này với làm dấu Thánh Giá. Làm việc này nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con sẽ chiến thắng… Ðọc Kinh này mỗi ngày, vì cuộc chiến đấu sẽ ác liệt…”)
Lạy Tổng Lãnh Thiên thần Micae, đấng vinh quang của Triều Thần Thiên Quốc, xin bảo vệ chúng con nơi chiến trận và trong trận chiến ghê gớm mà chúng con đang đánh trả với bọn thần tổng quyền, thần đức năng, chống lại kẻ thống trị thế giới bóng tối này, và chống lại ma quỷ. Xin hãy đến giúp đỡ loài người, mà Thiên Chúa đã dựng nên bất tử với hình ảnh giống Ngài, và được cứu chuộc bằng một giá cao cả, khỏi sự thống trị bạo tàn của Satan. Hôm nay, cùng với các Thiên thần, xin Ngài hãy chiến đấu trong trận chiến của Chúa như Ngài đã từng giao chiến với thủ lãnh của các thiên thần kiêu ngạo, là Lu-xi-phe, và đạo quân phản giáo của hắn. Chúng đã bất lực khi kháng cự với Ngài, và chúng không còn chỗ đứng trên Thiên Ðàng nữa. Con Mãng Xà ác độc, được gọi là ma quỷ hay Satan, đang cám dỗ cả thế giới, đã bị ném vào hỏa ngục cùng với những thiên thần của chúng. Này đây, kẻ thù nguyên thủy và tên sát nhân đang lấy lại can đảm. Ðược biến dạng thành thiên thần ánh sáng, hắn rảo đi khắp nơi với vô số các quỷ dữ lan tràn khắp thế giới để xóa mờ đi Danh Thiên Chúa và của Chúa Kitô của Ngài, để chúng
chiếm hữu, giết đi và tống những linh hồn được dự định lãnh nhận triều thiên vinh quang vĩnh cửu vào chốn diệt vong đời đời. Con Rồng độc ác đang phun ra nọc độc hiểm ác, như một trận lụt ô uế nhất, trên những người với tư tưởng trụy lạc, trái tim hư hỏng, với tà khí dối trá, nghịch đạo, phạm thượng, và tà khí độc hại của sự không trong sạch, của mọi thói xấu và tội lỗi.
Những kẻ thù xảo quyệt nhất này đã tràn ngập và mang đến sự cay đắng cho Giáo Hội, hiền thê của Chiên Con Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đã đặt bàn tay bất kính trên những sở hữu cực thánh của Giáo Hội. Chính nơi Thánh Thiên, nơi Tòa tối cao của Thánh Phêrô và
Ngai tòa Sự thật đã được đặt để như ánh sáng của thế giới, chúng đã dựng lên ngai vàng vô thần ghê tởm của chúng, với ý đồ trái với đạo lý để khi Vị Chủ Chăn bị đánh ngã thì đàn chiên có thể bị tan tác. Hãy chổi dậy, Ôi vị Tướng Thần vô địch, xin giúp chống trả lại những thần linh tội lỗi đang tấn công vào dân Chúa, và đem lại chiến thắng cho dân Ngài. Họ tôn kính Ngài như vị bảo trợ và thánh bổn mạng của họ; trong Ngài Hội Thánh tự hào như là cánh phòng thủ chống lại sức mạnh hiểm độc của hỏa ngục; nơi Ngài Thiên Chúa giao phó các linh hồn loài người để được đưa vào vinh phúc thiên đàng. Xin Ngài hãy cầu với Thiên Chúa của bình an để Ngài có thể đặt Satan dưới chân chúng con, được chế ngự tới một mức độ mà chúng không còn có thể giam cầm loài người và làm hại Giáo Hội nữa. Xin dâng lời nguyện của chúng con lên trước nhan Ðấng tối cao, để loài người nhanh chóng tìm thấy lòng thương xót nơi Thiên Chúa; và đánh bại con rồng hay con Mãng Xà, chính là quỷ dữ và Satan. Xin Ngài một lần nữa hãy bắt giam nó trong hỏa ngục để nó không còn cám dỗ các dân tộc. Amen.
X: Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của
các ngươi.
Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, nguồn gốc của Đavít
đã chiến thắng.
X: Lạy Cha, xin tỏ lòng từ bi Cha trên chúng con.
Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Cha
X: Lạy Cha, xin đoái nghe lời con cầu nguyện
Ð: Và cho tiếng kêu than của con vọng tới Cha.
X: Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa, là Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài. Như những người con van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ
chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn. Amen..
Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.
Tham khảo thêm: 
https://www.facebook.com/Gabriel.KhaiHoan
Powered by Blogger.