Home » » Kinh nguyện viếng và chầu Thánh Thể

Kinh nguyện viếng và chầu Thánh Thể


Kinh nguyện viếng và chầu Thánh Thể

Xướng: Lạy Cha Chí Thánh 

Đáp: Con là con Cha hơn bao giờ. (Cộng Đoàn)

X: Lạy Cha, con cám ơn Cha đã ban cho con Chúa Giê su Con Cha

Đ: Cùng với mọi ân sủng và quả phúc của Chúa Thánh Thần mà Người mang đến cho chúng con.

X: Vậy không còn phải là con

Đ: Mà chính Con yêu dấu của Cha đang ở trong con

X: Lạy Cha, chính là Con Cha đang trả lời cùng Cha

Đ: Chính là Con Cha đang cầu nguyện cùng Cha, chính là Con Cha đang yêu mến Cha, chính là con Cha đang khẩn cầu cùng Cha cho con và cho tất cả anh chị em trên thế giới.

X: Chính nhờ Con Cha mà con tự hiến thân, tự hủy mình ra không và chết cho chính mình, để lại nhờ Người mà con chỉ còn là lời ca ngợi, việc phụng thờ và tạ ơn.

Đ: Ngõ hầu chỉ có mình Cha là sự sống và là tất cả của con

X: Giờ đây, lạy Cha, xin Cha đoái thương nhìn xem con là đứa con hèn mọn nhất của Cha

Đ: Xin Cha chỉ nhìn thấy trong con: Người Con chí ái của Cha là Chúa Giê su

X: Vậy, lạy Cha, con không còn cô độc nữa, con đang ở trong Chúa Ba Ngôi, con đang sống trong Chúa Ba Ngôi và con sẽ chết trong cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đ: Vâng, lạy Cha, tất cả chúng con đều muốn dùng đời sống chúng con và sự vâng phục Thánh ý Cha trong mọi sự, để cùng với Chúa Giê su, nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, mà trở nên đền thờ của Cha, niềm an ủi của Cha, tông đồ của Cha… và còn hơn thế nữa, trở nên như Con Chí Thánh của Cha, Đấng đã yêu Cha đến nỗi chết vì yêu Cha và vì nhiệt thành với vinh quang Cha.

X: Lạy Chúa Giê su, chúng con cảm ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban trot Mình Chúa cho chúng con trong giờ viếng Thánh Thể này.

Đ: Lạy Chúa Giê su, chúng con hết lòng yêu mến Chúa, trong linh hồn chúng con và trong mọi bánh thánh đã được truyền phép trên các bàn thờ khắp thế giới. Chúng con muốn yêu mến Chúa bằng một tình yêu đơn sơ, thắm thiết và mạnh mẽ, như những người em bé nhỏ của Chúa, không muốn rời Chúa giây phút nào trong ngày hôm nay, mà chỉ muốn ở lại mãi mãi trong tình yêu của Chúa.

X: Đến lúc nào đó Bánh THánh Thể tan biến đi, nhưng Chúa tiếp tục ở trong chúng con bằng thánh sủng Chúa trong tư cách Ngôi Lời Thiên Chúa. Ôi! Chúa Con rât sđáng tôn thờ của Chúa Cha, Chúa muốn mượn bản tính nhân loại hèn mọn của mỗi người chúng con để Chúa nhân ra thật nhiều những Kito khác, và đẻ Chúa họa lại, nối tiếp và sống trong chúng con chính đời sống hiếu tử của Chúa làm sáng danh Chúa Cha.

Đ: Này đây, lạy Chúa Giê su Kito, tất cả chúng con sẵn sáng để Chúa tự do sử dụng hồn xác chúng con. Chúng con chân thành ước muốn chỉ sống, chỉ nghĩ, chỉ hành động, chỉ ước muốn và chỉ yêu mến do tác động của Thánh Thần Chúa, ngõ hầu, trong ngày hôm nay, từ mọi hoạt động tông đồ của chúng con và từ trọn vẹn Công trình rất yêu thương này của Chúa, “nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa” mọi danh dự và mọi vinh qunag đều được dâng lên Chúa Cha hợp nhất với Chúa Thánh Thần. Amen!

X: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ chúng con, xin ở với chúng con trọn ngày hôm nay.

Đ: Chúng con dâng ngày hôm nay cho Mẹ, để nhờ lòng nhân từ Mẹ giúp chúng con làm cho ngày hôm nay thật đẹp lòng Cha trên trời, và dồi dào công phúc cứu các linh hồn.

X: Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử Giê su

Đ: Chúc lành cho chúng con

X: Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn yêu mến Cha.

Đ: Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử Giê su, chúc lành cho chúng con.

( Mỗi câu sau đây đều đáp như vậy)

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn tôn vinh Cha.

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho mọi người nhận biết Cha.

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho mọi người yêu mến Cha.

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn làm cho Cha vinh thắng khải hoàn.

Lạy Cha Chí Thánh, xin cho triều đại Cha phổ cập trên trái đất cũng như trên trời.

Lạy Cha Chí Thánh, nhân Danh Chúa Giê su, xin Cha làm cho các gia đình chúng con, các cộng đoàn chúng con, các xã hội và dân tộc chúng con được hợp nhất trong hòa bình, bình đẳng và yêu thương. Amen.Powered by Blogger.