Giờ đền tạ

GIỜ ĐỀN TẠ

1 Làm dấu đơn + dấu kép
2. Kinh truyền tin

+Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
    Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng Thánh Maria……

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Cha, chúng con xin Cha ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Cha đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

3. Hát bài: Con thờ lạy hết tình…

a. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

b. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

4. Kinh viếng Thánh Thể

Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh

Chúa Kito làm lương thực nuôi ta

Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình

Và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế

Tiệc bảo đảm cho ta

Một ngày mai huy hoàng rực rỡ

5. Giờ đền tạ

ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ

I. Một người đọc: (Cộng đoàn quỳ)

Kìa, trên bàn thờ, trong tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch, Chúa cao cả muôn trùng, đang chờ đợi lòng thống hối của nhân loại. Hỡi các linh hồn, hãy yên lặng thầm thì đáp lại những điều Chúa mong đợi

Hát: THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU.

Pk1: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con thanh bình.

ĐK: Thánh tâm Giê su từ bi vô ngần

Không bao giờ chê chối lời an nàn van

Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết.

Thánh tâm Giê su là Vua đất Việt muôn đời

PK2: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình

Uy quyền năm tháng che chở Hội thánh.

Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh

Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con an bình

PK3: Giê su! Chúng con tới đây sấp mình.

Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính

Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh

Chúa ơi, hãy ban xuống cho đoàn con anh bình

II. ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU

A. Lạy Chúa Giê su vì yêu dấu chúng con, không nề ẩn mình trong tấm bánh nhỏ mọn, để được ở lại dưới thế với chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

B. Chúng con hết lòng yêu mến Chúa

A. Lạy Chúa Giê su rất đáng mến, đêm ngày Chúa thổn thức vì yêu dấu nhân loại, Chúa đã mòn mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn, mà đối lại chúng con lại vô ơn hững hờ.

B. Xin ban cho chúng con lòng kính mến Thánh Tâm Chúa cho sốt sáng

A. Lạy Chúa Giê su đang ngự trong phép Thánh Thể, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi, mà Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi tha thiết những tấm lòng con cái tệ bạc

B. Lạy Chúa Giê su, xin tha thứ tội lỗi chúng con.

Hát : Kính Thánh Thể

ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

PK1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, con chưa thỏa mãn tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá. Mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

PK2: Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán, rằng ai mắc gian nan, tìm yên Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong cha đỡ đần, Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

III. NỖI THỐNG KHỔ CỦA TRÁI TIM MẸ

Một người đọc ( cộng đoàn ngồi)

Hỡi các linh hồn đền tạ, hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ đang thiết tha kêu gọi các con cái Người.

Hát:

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần

Tội gian trần đề phiền cho trái tim Mẹ

Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần

Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân

PK1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết

Xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ

Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì.

Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì, Mẹ ơi

PK2: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế

Tấm lòng luôn trinh tuyết tựa ho trắng ngần, hoa trắng ngần

Trọn đời con trung tin, sống với Mẹ, luôn có Mẹ

Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ, và còn đau khổ hơn nữa, vì những tội tệ bạc của loài người, hỡi các con vì thương Mẹ, chúng con hãy dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy

B. Chúng con xin dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy

A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé, vì loài người ăn ở ngạo mạn, ham mê tiền tài, sắc dục, ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ

B. Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ

A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, lại quay đầu phản bội, chúng con hãy vững chí, đừng khi nào bỏ Mẹ.

B. Chúng con thà chết không hề lìa bỏ Mẹ

A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ, mà giáo dân thì hững hờ ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ.

B. Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

LỜI MẸ NHẮN NHỦ

A. Kìa, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con hãy nghe lời Mẹ nhắn nhủ

B. Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống

B. Chúng con hết sức sửa mình

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt

B. Chúng con xin lần hạt mọi ngày

A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ

B. Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ

CÀU XIN TRÁI TIM MẸ

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

B. Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

B. Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng

B. Xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh

B. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức

B. Xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức

NGỢI KHEN TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ

A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ cho thế gian, xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ

B. Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ

A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, xin Mẹ hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con, và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê su Con Mẹ

B. Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê su Con Mẹ

Chung : AB: Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria, cùng Trái Tim Cực Thánh Người, bây giờ và đời đời. Amen.

Hát: Trái Tim Đức Mẹ ( Lạy Mẹ Fatima…)

ĐK: Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim Mẹ lành cực khoan, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.

PK1: Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời, tòa cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn thế trần.

NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ

Thứ nhất thì ngắm: Khi thánh Simon ẵm kính Đức Chúa Giê su thì nói cùng Đức Mẹ rằng: Con Đức Bà ngày sau nên như bia bắn, cùng như dao sắc thâu qua lòng vậy. Từ khi Đức Mẹ nghe lời ấy thì trọn đời những lo buồn sầu não, như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê su, như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Khi thánh thiên thần báo tin, vua Hê rô đê đi tìm Đức Chúa Giê su mà giết, thì Đức Mẹ đem con sang nước Ai Cập, mà Đức Mẹ lo buồn sầu não như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì đọc 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chờ làm gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giê su nữa. Amen.

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thờ Jerusalem mà khi trở về thì lạc mất con, thâu đêm những lo buồn khóc lóc liên, như phải dao sắc thâu qua ruột vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ đi đàng tội lỗi mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê su. Amen.

Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con vác Thánh Giá lên núi Calavario cho được chịu chết, mà cây thánh giá nặng vác chẳng nổi, liền ngã xuống đất nhiều lần, mà quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn sầu não, khóc lóc thảm thiết, 2 con mắt nên như 2 suối nước chảy xuống đau đớn thảm thiết. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giê su cho đến trọng đời. Amen.

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con ở trên cây Thánh Giá phán ra 7 lời, như trối của trọng để lại cho Mẹ vậy. Đoạn gục đầu xuống mà sinh thì, thì Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ 7 lời cực trọng ấy như của châu báu Cha trối cho con, mà tích vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Thứ sáu thì ngắm: Khi ông thánh Giu se và ông thánh Nicodemo tháo đinh Đức Chúa Giê su xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Đức Mẹ giơ 2 tay lên cho được đỡ lấy xác con, mà khi đỡ được thì ôm vào lòng, liền sấp mặt xuống trên đầu con, cùng chẳng nề những gai nhọn ở đầu con đâm vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì dính những máu con, mà mặt con thì tràn ra những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy được sự đau đớn trong lòng Đức Mẹ bây giờ, thật là như gươm sắc thâu qua lòng vậy. Đoạn lấy khăn trắng mà liệm. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lo buồn ăn nắt ghét tội vì đã làm cho Đức Chúa Giê su chịu chết làm vậy. Amen.

Thứ bảy thì ngắm: Khi táng xác Đức Chúa Giê su trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang thì Đức Mẹ lo buồn sầu não như chết mà chôn trong 1 mồ cùng con vậy. Vì khi trước còn thấy xác con, mà còn đau đớn nhường ấy, phương chi vây giờ chẳng còn thấy con nữa, thì lòng Đức Mẹ đau đớn khốn cực như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lo buồn ăn năn tội lỗi, chớ làm sự gì mất nghĩa cùng Đức Chúa Giê su cùng xin in vào lòng chúng con những sự thương khó Đức Chúa Giê su đã chịu cho đến trọn đời. Amen.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời và là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh, rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy những điều Hội thánh dạy tin, về những sự cao sang quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chắc hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giê su mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ. Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng được gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kếu đến Mẹ nữa.

Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh và các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ này, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng cách Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ. Amen.

(Kinh Đức Thánh Cha Pio XII soạn, đọc ngày thứ bảy đầu tháng được một ơn đại xá)


Powered by Blogger.