Home » » Tuần cửu nhật kính Chúa Con

Tuần cửu nhật kính Chúa Con

  
Lòng thương xót Chúa
(vẩy nước phép)
1-Làm dấu thánh giá, (làm dấu đơn và dấu kép)
2-Hát, lòng chúa thương xót (lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng…)
3-Dâng lời cầu nguyện:
4- Bắt đầu: Nếu 3h chiều thì sẽ đọc là “Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn và cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống là lòng thương xót khôn giò xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên người chúng con. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa”. 
 (đọc ba lần)
HÁT: lòng thương xót Chúa. (Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi...)
5.   
+1 kinh Lạy Cha,
+1 kinh Kính Mừng,
+1 kinh Sáng Danh
+1 kinh Tin Kính.
Dâng lời nguyện sau:
6. Lạy Cha chúng con xin cảm tạ ngợi khen Cha, đã hứa ơn cứu độ ngay khi nguyên tổ loài người sa ngã vì bất phục tùng, Cha đã sai thánh tử của Cha xuống chuộc tội thay cho loài người chúng con, để chúng con được ơn giao hòa cùng Cha, chúng con hết lòng xin tạ ơn Cha!
Lạy Chúa Giêsu chúng con là…(nói tên thánh và tên thật mình ra ). Chúng con xin cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài đã dành cho chúng con. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, chúng con nhận rằng Ngài đã chết để chuộc tội thay cho loài người chúng con và Ngài đã sống lại để ban cho chúng con được sự sống đời đời. Xin Ngài bước vào cuộc sống gia đình chúng con kể từ giây phút này. Amen! 
+ đọc 50 kinh lòng Chúa thương xót
7. Hát: “Ngợi Ca Lòng Thương Xót”
A-hướng dẫn đọc:
8. Đọc trước mỗi chục kinh (thay vì đọc Kinh Lạy Cha)
“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”
 
9. Đọc 10 lần (thay vì đọc Kinh Kính Mừng)
“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”
10. Hết 50 kinh, đọc 3 lần (thay vì Kinh Sáng Danh) “Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”
11.Sau đó, đọc 3 câu kết: “Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa”
BKinh cầu lòng thương xót Cha
“Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con”. Amen.

C. Lời tận hiến
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo về, chở che gia đình của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
D. Tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. 
Ngày thứ 1
“Thứ Sáu Tuần Thánh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi
“Hôm nay con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.

+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa, đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa là một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
+ Chung 2: Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 2:
“Thứ 7 tuần thánh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho các linh mục và tu sĩ Hôm nay con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhấn chìm các ngài vào trong lòng thương của hải hà của Ta. Chính các ngài là người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là ống máng để lòng thương xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại

+Chung 1
: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh hóa cho các linh mục tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩ cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trị trên trời. 
+Chung 2: Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt thương xót đến những môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và các tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha. Vì tình yêu của trái tim con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
Ngày thứ 3:
“Chúa Nhật Phục Sinh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho các linh hồn trung thành và đạo đức. “Hôm nay con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa biển đắng xót xa của Ta”.
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này, vì tình yêu kỳ diệu của Chúa đối với Cha trên trời.
+Chung 2: Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
Ngày thứ 4: 
“Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. “Hôm nay con hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim Ta. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta”
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. 
+Chung 2: Lạy Cha hằng hữu, xin Cha hãy đoái thương đến các linh hồn người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen.
Ngày thứ 5: “Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. “Hôm nay con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành và nhớ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta”.
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, là chính sự lân ái, Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi luân tuất của Chúa những linh hồn lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo hội, đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ái của Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.
+Chung 2: Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt đến linh hồn lạc giáo và ly giáo từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của Người. Vì họ, Người đã gánh chịu đau khổ và Trái Tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về để họ cũng dược tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. 
Ngày thứ 6“Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ.
“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và trẻ thơ. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này giống ta hơn hết. Họ đã thêm cho Ta nghị lực suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biết tín nhiệm ở các linh hồn ấy”. 
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: “Các con hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin trái tim từ bi Chúa che trở các linh hồn trẻ thơ, cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngạt ngào dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn, để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu Chúa. 
+Chung 2: Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đang được che chở trong trái tim từ bi của Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. 
Ngày thứ 7 Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi và hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung”.
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu, xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng Chúa, họ mạnh sức và mạnh tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính, trái lại lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. 
+Chung 2: Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương người sùng kính cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha, họ sẽ được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ là Phúc Âm sống động, bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cứ nhân hậu và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy Đấng Tối Cao, con nài van Cha hãy dủ lòng thương xót vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha, xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng: “Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la khôn cùng của Cha”. Amen.
Ngày thứ 8: “Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+Hướng dẫn: Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương lòng thương xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ yêu thương. Họ đang được đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ có chúng con mới đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta”.
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán:” Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót”. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất yêu thương và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa.
Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ trái tim Chúa, dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. 
+Chung 2: Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Con Một Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh.
Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen.
Ngày Thứ 9
“Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh”
+ Hướng dẫn: Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhấn chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy kêu xin lòng thương xót của Ta”.
+Chung 1: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm Chúa ngao ngán nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến. Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy dủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở nên tình yêu nồng cháy của Chúa. Xin ban cho họ tình yêu thánh thiện cậy vì công nghiệp của Chúa.
+Chung 2: Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được bao bọc bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giàu lòng thương xót, cậy vì sự đắng cay thống khổ của Con yêu dấu Cha và 3 giờ Người hấp hối trên thập tự, chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen.
(Dùng vào lúc 3 giờ chiều)
Trước mỗi chặng đọc:
–         Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
(Thinh lặng giây lát, suy niệm cuộc Thương khó của Chúa, rồi đọc một câu trong những lời nguyện dưới đây. Sau mỗi câu đều thưa):
–         Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Những lời nguyện:
HD 1. Vì Chúa bị kết án tử hình.
HD 2. Vì Chúa phải vác thập giá.
HD 3. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất dưới sức nặng của thập giá.
HD 4. Vì Chúa gặp gỡ Mẹ đau khổ của Người.
HD 5. Vì Chúa chấp nhận việc vác đỡ thập giá của ông Simon.
HD 6. Vì Chúa nhận lòng thương xót của bà Veronica.
HD 7. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ hai dưới sức nặng của thập giá.
HD 8. Vì Chúa an ủi các người phụ nữ.
HD 9. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ ba dưới sức nặng của thập giá.
HD 10. Vì Chúa phải chịu lột hết áo mình ra.
HD 11. Vì Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá.
HD 12. Vì Chúa chịu chết trên thập giá.
HD 13. Vì Chúa được hạ xác xuống khỏi thập giá.
HD 14. Vì Chúa được mai táng trong mồ.
HD 15. Vì Chúa đã sống lại từ cõi chết.
  KẾT: –   Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu.

             –   Xin Thương Xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)
-KẾT:  hát ... ( Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa ...)
-đọc kinh cám ơn ...
-các câu lạy ....
 Xem thêm

Powered by Blogger.