Home » » Mạc khải Chúa Thánh Thần

Mạc khải Chúa Thánh Thần


                              CHÚA THÁNH THẦN
Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh  em mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,28-29)

7/3/21016: Đọc kinh nào để xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta
• Cha ơi, khi xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa thánh hoá hoạt động mở lòng mở trí cho người nào hay linh mục nào đó thì chúng con lên đọc những kinh gì và cầu nguyện ra sao để được ơn Chúa cho người đó ?
• Còn chúng con cầu nguyện thế nào để được ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con/ và cầu xin ra sao để được ơn của Chúa thánh thần thánh thánh hóa mở môi miệng tâm trí và hoạt động hướng dẫn trong chúng con,  xin Chúa nói ra sao, để Chúa thương và nhận lời chúng con thưa Cha chúng con dốt nát lắm ? Xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con / 
• Chúng con nhờ thầy Phêro phaolô mua ấn tín rồi con mang về linh mục Toma làm phép có được không thưa Cha ? xin Cha chỉ bảo cho chúng con, chúng con nguyện theo thánh ý của Cha chúng con xin tạ ơn Cha !

• Cha phán dậy : Các con yêu quí !
• Kinh Truyền Tin :  Là khởi đầu mọi sự: Con người đã xuống thế gian qua lời truyền tin, Con người nhập thể để cứu nhân loại/ (khởi đầu của một sự )
• Kinh Chúa Thánh Thần : Để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta /
• Kinh Sáng Soi : Xin ơn soi sáng và nhận biết /
• Kinh Vinh Danh : Để Tôn Vinh Thiên Chúa /
• Kinh Tin Kính : Để Tôn Kính Cha đang hiện diện/
• Khi Cầu Nguyện cho ai hãy xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cho người đó, để Chúa Thánh Thần thánh hóa và hoạt động trong người đó.

• Ấn Tín của Chúa Cha mang cho nhân loại các con đã và đang đón nhận rất tốt khi ấn tín được làm phép thánh hóa qua bàn tay linh mục thánh thiện là đã có Cha đang hiện diện ở đó!

16/5/2016: KHI CẦN ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN ĐỌC KINH VÀ CẦU NGUYỆN RA SAO ĐỂ ĐƯỚC TRỢ GIÚP CỦA CHÚA /
LẠY ĐỨC CHÚA THÁNh THẦN CON KÍNH THỜ LẠY CHÚA /
Con là Giuse Micae con là kẻ tội lỗi và hèn yếu hay nặng nề nơi thân xác về ăn uống rượu bia, hay xét đoàn người khác, hay tham của người, lạy Chúa Thánh Thần con thấy thật xấu hổ, vì Chúa đã ban cho gia đình con rất là nhiều ơn lành của Chúa mà con lại chưa nhận ra, để cảm tạ Chúa đã thương. Lạy Chúa xin Chúa tha thứ cho gia đình con/ lạy Chúa vừa qua con làm tuần cửu nhật kính thờ lạy Chúa con làm chưa được sốt sáng lắm xin Chúa tha thứ và dậy bảo con và giúp con sửa chữa những lỗi lầm của gia đình con, lạy Chúa linh hồn con từ Chúa mà ra, nhờ Chúa mà con mới sống và tồn tại tất cả sự khôn ngoan, thông minh hiểu biết đạo đức ,kính sợ trên thế gian này đều từ Chúa mà ra thế mà con lại không hay biết gì về Chúa. Chúa Cha có nhắc con hãy đến với Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa con thành thật xin lỗi Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần giờ đây con rất muốn đến với Chúa được nhận biết Chúa. xin Chúa giúp con như thế nào ? để được Chúa thương và đến giúp con ? để con biết và hướng dẫn cho anh em của con, biết cách tìm tới Chúa, xin Chúa mở lòng mở trí cho con, mở môi miệng con, xin Chúa đổ ơn lành của Chúa xuống cho con xin Chúa hoạt động trong con, thánh hóa con, thanh tẩy con, dẫn dắt con và thêm sức cho con, để con biết đem lời Chúa và tình thương của Chúa cho mọi người là con cái của Chúa, con ước mong và làm thế nào cho mọi người nhận biết Chúa Cha và Chúa thánh thần xin Chúa dậy bảo cho con. Amen!

CHÚA THÁNH THẦN PHÁN DẬY: Giuse Micae con có lòng yêu mến Thiên Chúa con đã làm cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Cha, là đấng tạo thành trời đất và muôn vật muôn loài, con làm và đặt tên cho công việc đem lời Chúa cho mọi người, đã nhắc đến ba ngôi Thiên Chúa, là đã nhắc đến Chúa Thánh Thần để mọi người nhận biết là phải lắm. Còn về phần xác con hãy cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà lo cho gia đình, đừng ham vui nhiều quá ảnh ưởng đến công việc con đang làm cho Chúa, trước khi làm hay nói , hãy đọc kinh Chúa Thánh thần xin ơn soi sáng và thêm sức mở lòng trí ra đón nhận ơn Chúa qua giờ cầu nguyện để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dậy bảo. Hãy chu toàn bổn phận mình là con cái của Chúa. Chúa là sự sáng và là chân lý, qua lời cầu nguyện của các con sẽ giúp mọi người đón nhận ơn Chúa và đưa họ về với Thiên Chuá, là Cha của mọi người các con nhé, xin Chúa Thánh Thần chúc lành cho các con cái của Chúa. Amen !
7/3/21016 / CHÚA CHA PHÁN DẬY:
 CÁC CON YÊU QUÝ, KHI CẦU NGUYỆN : 
Xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cho người nào đó hay cho mình, để Chúa Thánh Thần thánh hóa và hoạt động trong người đó, hay trong mình thì đọc những kinh sau :
1- KINH TRUYỀN TIN : " Là khởi đầu mọi sự Con người đã xuống thế gian qua lời chuyền tin, Con người nhập thể để cứu nhân loại "
2-KINH CHÚA THÁNH THẦN : "Để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta "
3- KINH SÁNG SOI : " Xin ơn soi sáng và nhận biết "
4- KINH VINH DANH : " Để Tôn Vinh Thiên Chúa "
5- KINH TIN KÍNH: " Để Tôn Kính Chúa Cha đang hiện diện/
6-RỒI MỚI XIN CHÚA.......
Trước khi làm hay nói, thì thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa Thánh Thần, con là kẻ yếu hèn và tội lỗi lắm.Xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con đã xúc phạm tới Chúa. Lạy Chúa giờ đây : .
(..con xin Chúa hay con dâng lên Chúa....mình muốn......)
Xin Chúa soi sáng và thêm sức cho con xin Chúa hãy mở lòng mở trí cho con ra để con biết đón nhận ơn Chúa qua lúc này. Xin Chúa Thánh Thần hãy hướng dẫn và dậy bảo bảo con theo thánh ý của của Chúa mọi sự con phó thác nơi Chúa. Xin Chúa hãy lo liệu mọi sự cho con. Lạy Chúa Thánh Thần con suy phục Chúa.
Con kính thờ lạy Chúa Thánh Thần .....Amen !

PHÂN ĐỊNH : ( THẦN KHÍ VÀ TÀ KHÍ ) 
17/3/29015/ : Phân Định Thần Khí Và Tà Khí
Thưa Cha, chúng con thấy có rất nhiều người cứ cầu nguyện khi dơ hai tay lên xin ơn Chúa Thánh Thần là đổ vật xuống hay giãy dụa giang tay chân ra hoặc đặt tay lên chán người khác là đổ ngã xuống có khi còn dãy đành đạch mà có rất nhiều người làm được, trong đó có cả giáo dân rồi linh mục các sơ cũng làm là xin ơn Chúa cho người khác, ai tin và rơ tay là đổ ngã vật xuống, có những tiến sĩ người ở nước ngoài còn làm cho cả sân vận động hàng trăm ngàn người đổ ngã và họ cũng toàn nói về Chúa là hay mau ăn năn xám hối quay trở về họ cầu nguyện rất sốt sáng và chữa được cả bệnh nữa, ai mà không bị đổ ngã thì họ bảo là không được ơn Chúa Thánh Thần. Thưa Cha chúng con không biết ra sao chúng con cũng rất hoang mang và rất sợ phạm đến Chúa Thánh Thần, xin Cha dậy bảo chúng con đó là thần khí của Chúa Thánh Thần hay là không phải chúng con là người phàm ngu dốt lắm xin Cha thương và dậy bảo cho chúng con chúng con xin tạ ơn Cha. Amen !
Cha Phán Dậy :
Thần Khí Chúa Thánh Thần là có thật, ơn Chúa Thánh Thần là có thật nhưng đến với từng người, ơn Chúa Thánh Thần nói Lời Chúa khôn ngoan, đặt tay Cầu Nguyện nhưng Không Ngã là những bàn tay được Thánh Hóa! 
Có những người được ơn Chúa Thánh Thần nhưng mất khiêm nhường người đó nói rất hay và nhiều ví như ruộng lúa cây rất xanh tốt hạt rất nhiều và đẹp nhưng khi thu hoạch thì bị thóc lép. Trông ruộng lúa ai nhìn vào cũng thích. Người cầu nguyện bị ngã ra là người cầu nguyện rất siêu sao nhưng lại không có kết quả, 
Lời giao cảm : 
• Cách Chữa : Tôn Vinh Thiên Chúa /
• Đọc 1.kinh Lay Cha /1kính kính mừng/ 1.Kinh sáng danh/1.Kinh tin kính/1.Kinh Chúa Thánh Thần/ 1.Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micael/
Đọc Kinh Mân Côi mùa thương trong 1 tháng liền. Vừa đọc vừa uống nước phép và rảy lên người mình. Sau khi hết 1 tháng đi xưng tội, nếu có điều kiện thì sức Dầu Thánh và xin Chúa Thánh Thần thêm sức xua đuổi tà khí ra khỏi người mình sức dầu thánh trên trán, mũi, cổ, ngực, bụng, lưng, trong lách. Khi sức dầu vào lách nếu tà khí ra thì sẽ có dòng điện giật nhẹ chạy khắp người.và người vã mồ ra cơ thể nóng bừng lên, lúc đó người ấy như bừng tỉnh ra mới biết được là tà khí nó điểu khiển và dẫn dụ mình đi làm U Mê mà không nhận ra được !  
Những ai bị người khác đặt tay lên trán và bị đổ ngã xuống không biết gì hoặc dãy giụa dang tay ra hay múa may quay cuồng là hoàn toàn do bị tà khí, đa số những người được ơn Chúa thì hãy mắc vào tội kiêu ngạo lên khi người được ơn mà mất khiêm nhường thì bị Satan nhẩy vào dẫn đi và thúc cho phải đi để được cho chúng làm cho những người khác ngã ai tin và làm theo lời người đó là sẽ bị ngã. người mà bị tà khí đổ ngã thì lại rất Vui và bình an nhưng đó là thứ bình an giả tạo giống như mất ngủ mà phải uống thuốc ngủ, Đã có những người thoát được tà khí  đó và cho biết như vậy! 
Trên đây là Cách Chữa Cho Những Nguời Bị Tà Khí.  Những Ai Cầu Nguyện Xin Ơn Chúa Thánh Thần Mà Bị Đổ vật Xuống Hay Giãy Dụa Giang Hai Tay Chân Ra Đều không Đến Từ Chúa Thánh Thần !

3-Tôn Vinh Chúa Cha Đọc
-1kinh lạy cha
-1kinh kính mừng - 1kinh sáng danh -1kinh tin kính
-1đọc kinh chúa thánh thần -1kinh TLTT Micael
- đọc 50 kinh mân côi:
-trong lúc đọc kinh nhớ uống nước phép và rẩy vào người bị ngã đọc trong 1 tháng sau đó xám hối xưng tội lại nếu có điều kiện thì xin cha xức dầu thánh cho mình trong khi xức dầu thì xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy chữa lành thêm sức xua đuổi tà khí và tẩy trừ ô uế ra khỏi cơ thể mình- xức dầu trên trán- trên cổ trên ngực-mang tai-bụng-gáy- lưng và nhất là ở lách-biểu hiện khi thoát sẽ có cảm giác luồng điện giật chạy khắp cơ thể. cơ thể nóng bừng người lên và toát mồ hôi ra nếu bị nặng ( là ngã nhiều lần hay đổ dãy dụa ) có thể xức dầu 2 đến 3 lần mới thoát được khi thoát được người đó mới tự hiểu ra tại sao mình lại như vậy !
Đã có vài người thoát mới hiểu đươc tà khí khủng khiếp như thế nào

Powered by Blogger.