Home » » Kinh tận hiến cho Chúa Thánh Thần

Kinh tận hiến cho Chúa Thánh Thần


                                                 KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
                                              (lấy ý của thánh Anphongso Maria Ligori)
lạy đức chúa thánh thần/đấng phù trợ linh thiêng/là Cha hiền con mọn/
Đấng ủi an kẻ hiền/xin ngài thương ngự đến/tỏ thiên nhan vinh hiển/xua bóng tối quỷ ma/
ban bình an chan hòa/
lạy Thiên Chúa ngôi ba/đồng thần tính ngôi Cha/và ngôi lời hằng sống/con cậy trông vững vàng/
nguyện xin ngài thương ban/ơn cứu độ tuôn tràn/trên đoàn con tội lỗi/nay thật lòng sám hối/ôi tình yêu tuyệt đối/xin thánh hóa linh hồn/thanh tảy tấm thân con/và soi trí chữa lòng/
lạy Chú trời nguồn sống/xin nhóm lên ngọn lửa/thiêu đót giờ phút này/bừng cháy tình yêu Chúa/lạy tình yêu chan chứa/xin ủi an phù trợ/vì công nghiệp vô biên /Chúa giêsu nhân hiền/ Amen ! 

                                        KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu của linh hồn con., con Yêu Mến Chúa. Xin Chúa hãy Soi Sáng tâm trí con, Dẫn Dắt con, Yên Ủi con và Tăng Sức Mạnh cho con. Xin hãy tỏ cho con Biết con cần phải làm gì. ……..
Xin ban cho con Chỉ Thị của Chúa. Con nguyện hứa sẽ Tuân Hành tất cả mọi mệnh lệnh và ý muốn của Chúa cho con. Con nguyện lãnh lấy tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con. Xin chỉ dạy con Thánh Ý của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con suy phục Chúa. Amen.
                                        


                                     TÓM KẾT
Hãy nhớ!
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Đức Chúa Thánh Thần đòi hỏi phải có đức tin
Thời gian là do con người sáng tạo nên
Chỉ có một ngày trong đời để sống, không phải hôm qua hay ngày mai, mà là hôm nay
Trong Chúa không có thời gian vì Ngài vĩnh cửu
Tuần cửu nhật này không bao giờ cạn
Mỗi lần anh chị em tĩnh tâm với tuần cửu nhật này, Đức Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng thêm cho anh chị em
Cầu nguyện là trò chuyện với Chúa Thánh Thần
Vấn đề là khi Đức Chúa Thánh Thần nói, chúng ta có lắng nghe Ngài không? HẾT :
Powered by Blogger.