Home » » Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

Lạy Chúa / để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang / xin rộng lòng ban cho con ơn huệ này / chịu đau khổ vì lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa yêu mến tha nhân/ và chỉ vui mừng khi giúp an hem con bớt cực khổ hơn.

Và để giúp anh em bớt cực khổ hơn / xin ban cho chúng con một lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa cách tận tình như Chúa yêu mến chúng con / xin ban cho chúng con một tinh thần mềm dẻo / để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối.

Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng để không bao giờ hiểu theo một nghĩa xấu / một điều con người khác đã làm con phiền lòng

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ / để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái / để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ/ ganh tị / phân bì con

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn / để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích / trước những việc làm không ngay thẳng / trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi / những người ích kỷ đến độ không sao nhịn nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng / để con mãi kiên tâm / dầu có gặp thái độ vô ơn

Xin ban cho con một ý chí dai bền / để anh em con được hạnh phúc / dầu có khuyết điểm / dầu họ yếu đuối

Xin ban cho con một ý chí luôn sáng tỏ/ để chung quanh con không ai chán nản / không ai ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ / và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu / mà có người đã nói về ai vắng mặt / và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự / xin Chúa dạy con biết lắng nghe / biết đoán ý người khác / biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa/ xin ban cho con những ơn huệ đó / để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen.
Powered by Blogger.