Home » » Kinh cầu khẩn tình Cha

Kinh cầu khẩn tình Cha                                 Kinh cầu khẩn tình Cha
                                  (Kinh do một linh mục lão thành Việt Nam soạn năm 1953)
Lạy Chúa cao cả/ Chúa là Cha thật chúng con / là Cha đầy lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót của Cha thật là vô bờ bến /vô cùng tận; / lòng thương xót Cha cao cả thắng vượt mọi tội lỗi của loài người chúng con từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Lạy Cha đầy từ bi thương xót / Cha đã biết loài người chúng con hèn hạ / rất yếu đuối/ vì mang cái xác thể toàn xu hướng về tội. Nếu Cha không giúp / thì nó không phạm tội thế nào được.
Lạy Cha rất thánh / Cha đầy thương xót / Cha quá rõ chúng con hư hèn yếu đuối. Ngoài Cha ra / chúng con còn tìm đâu được ơn cứu rỗi / ơn thánh hóa / sau khi chúng con đã sa ngã. Lạy Cha đầy từ bi thương xót. Nếu Cha chấp tội thì còn ai đáng cứu rỗi. Nếu Cha chấp tội thì còn ai dám mở miệng?
Nhưng lạy Cha của chúng con/ Cha đầy từ bi thương xót/ chúng con biết lòng thương xót của Cha / trí khôn thụ tạo không đo lường / không suy tới được/ nên Cha đã ban chính Con Một của Cha cho loài người chúng con. Cha đã ban Con Một Cha / mặc xác thể loài người để làm bạn hữu với chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để chịu chết làm giá chuộc chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để làm của ăn uống nuôi dưỡng chúng con hằng ngày.
Vậy hỡi Cha chúng con/ Cha đầy thương xót/ xin Cha đoái thương đến chúng con cùng cả loài người. Vì lòng thương xót vô hạn Cha/ vì sự đâu thương và giá Máu Con Một Cha đã đổ ra vì thương xót chúng con / chúng con nài xin Cha:
1. Xin Cha tha tội lỗi chúng con và tội lỗi cả thế giới
2. Xin Cha giảm bớt sức mạnh của Satan / ngăn cản sự lấn át xâm chiếm của hỏa ngục đối với nhân loại
3. Xin Cha quay trở nhân loại về với đức tin / với tình yêu vô hạn Cha
4. Xin Cha thánh hóa các giáo sĩ / tu sĩ khắp toàn cầu. Cha ban cho họ lòng tin cậy / mến yêu/ phó thác, xứng những linh hồn Cha đã kén chọn
5. Xin Cha ban cho con / mọi an hem con / lòng yêu say mê Chúa Giê su và Mẹ Maria / để chứng tỏ chúng con là những kết quả lạ lung / những hình ảnh chiếu dọi / những tông đồ sau cùng của lòng thương xót vô hạn Cha.
Lạy Cha rất thánh / toàn năng / Cha đầy từ bi thương xót / chúng con đầy tin tưởng/ thật lòng van nài Cha ban cho chúng con được luôn luôn nhắc lại trước mặt Cha những nguyện vọng của chúng con/ trong mỗi nhịp đập của quả tim / trong mỗi hành vi cử chỉ trong ngoài/ để muôn đời và khắp nơi được hiểu biết và ca tụng lòng thương xót vô hạn Cha. Amen.

Nguồn: Sưu Tầm
Powered by Blogger.