Kinh tận hiến cho Chúa Thánh Thần


                                                 KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
                                              (lấy ý của thánh Anphongso Maria Ligori)
lạy đức chúa thánh thần/đấng phù trợ linh thiêng/là Cha hiền con mọn/
Đấng ủi an kẻ hiền/xin ngài thương ngự đến/tỏ thiên nhan vinh hiển/xua bóng tối quỷ ma/
ban bình an chan hòa/
lạy Thiên Chúa ngôi ba/đồng thần tính ngôi Cha/và ngôi lời hằng sống/con cậy trông vững vàng/
nguyện xin ngài thương ban/ơn cứu độ tuôn tràn/trên đoàn con tội lỗi/nay thật lòng sám hối/ôi tình yêu tuyệt đối/xin thánh hóa linh hồn/thanh tảy tấm thân con/và soi trí chữa lòng/
lạy Chú trời nguồn sống/xin nhóm lên ngọn lửa/thiêu đót giờ phút này/bừng cháy tình yêu Chúa/lạy tình yêu chan chứa/xin ủi an phù trợ/vì công nghiệp vô biên /Chúa giêsu nhân hiền/ Amen ! 

                                        KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu của linh hồn con., con Yêu Mến Chúa. Xin Chúa hãy Soi Sáng tâm trí con, Dẫn Dắt con, Yên Ủi con và Tăng Sức Mạnh cho con. Xin hãy tỏ cho con Biết con cần phải làm gì. ……..
Xin ban cho con Chỉ Thị của Chúa. Con nguyện hứa sẽ Tuân Hành tất cả mọi mệnh lệnh và ý muốn của Chúa cho con. Con nguyện lãnh lấy tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con. Xin chỉ dạy con Thánh Ý của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con suy phục Chúa. Amen.
                                        


                                     TÓM KẾT
Hãy nhớ!
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Đức Chúa Thánh Thần đòi hỏi phải có đức tin
Thời gian là do con người sáng tạo nên
Chỉ có một ngày trong đời để sống, không phải hôm qua hay ngày mai, mà là hôm nay
Trong Chúa không có thời gian vì Ngài vĩnh cửu
Tuần cửu nhật này không bao giờ cạn
Mỗi lần anh chị em tĩnh tâm với tuần cửu nhật này, Đức Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng thêm cho anh chị em
Cầu nguyện là trò chuyện với Chúa Thánh Thần
Vấn đề là khi Đức Chúa Thánh Thần nói, chúng ta có lắng nghe Ngài không? HẾT :

Lời nguyện với Chúa Con lúc 3 giờ chiều

                         

           LỜI NGUYỆN LÚC 3 GIỜ CHIỀU
Nếu 3h chiều thì sẽ đọc “Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn và cả một đại dương lòng Chúa thương xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống là lòng thương xót khôn giò xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài cho toàn chúng con. (đọc ba lần: Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa)”       

                        GIỜ CẦU NGUYỆN LCTX,

  1.Làm Dấu Thánh Giá, ( làm dấu đơn và dấu kép )
  2.Hát: Lòng Chúa Thương Xót, (lạy chúa Giêsu con tin tưởng...
3. Dâng Lời Nguyện:
Cách 1:
Lạy Chúa Giêsu vì yêu thương chúng con. Ngài đã tự hạ mình xuống thế làm của lễ hiến tế đền tội thay cho loài người chúng con, để dâng lên choThiên Chúa là Cha của Người. Ngài đã đổ Máu ra để xin ơn tha thứ cho nhân loại chúng con, nhờ đó mà loài người chúng con được ơn giao hòa cùng với Chúa Cha. Chúng con hết lòng xin tạ ơn Chúa!
* Abba, Lạy Cha là Thiên Chúa, là Cha hiền của chúng con. Chúng con là những kẻ tội lỗi dốt nát và yếu hèn lắm, chúng con không đáng là gì trước mặt của Cha nhưng xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm mà chúng con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho chúng con để chúng con được trở nên là con cái của Cha, trong giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương chúng con, ban mọi ơn  lành về phần    hồn phần xác cho chúng con, để chúng con được xứng đáng là con cái của Cha, Cha ơi chúng con yêu mến Cha, Cha đừng bỏ chúng con trong lúc chúng con chỉ muốn Cha ở bên chúng con trong giờ phút cầu nguyện này chúng con xin Dâng lên Cha. (dâng những ý nguyện lên). Xin Cha thương và nhận lời chúng con cầu xin Cha trong giờ phút này chúng con cầu xin Cha nhờ danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen !
* Cách 2:
Cha ơi con là con là kẻ tội lỗi lắm, con không đáng là gì trước mặt Cha, xin Cha hãy tha thứ mọi tội lỗi và những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Cha, xin Cha hãy tha thứ cho con để con được xứng đáng là con cái của Cha, trong những giờ phút cầu nguyện này, xin Cha hãy thương con, ban mọi ơn lành phần hồn phần xác cho con, để con được trở nên con cái của Cha, trong những giờ phút cầu nguyện này Con xin dâng lên Cha..(xin hay dâng theo ý nguyện người xin ..) xin Cha thương và nhận lời con cầu xin Cha trong giờ cầu nguyện này, con cầu xin Cha nhờ thánh tử yêu dấu của Cha là đức Giêsu Kitô Chúa chúng con …Amen !
4.Đọc 50 kinh lòng thương xót Chúa 
5.Kinh cầu lòng thương xót Cha,
6.Kinh lời tận hiến,
7.kinh cám ơn,
8.Kết: hát ( lạy chúa Giêsu, con tin tưởng…)
9.các câu lạy...
10. KẾT,

I.            CHẦU THÁNH THỂ

1. GIỜ ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA
2. Làm Dấu Đơn + Dấu Kép /
Kinh Tryền Tin /
Kinh Chúa Thánh Thần /
Kinh Sáng soi /
Kinh Vinh Danh/
Kinh Tin Kính /
3. Hát bài: Con thờ lạy hết tình…
A. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
B. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

4. Kinh viếng Thánh Thể  :  ( một người đọc )
Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh
Chúa Kitô làm lương thực nuôi ta
Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình
Và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế
Tiệc bảo đảm cho ta
Một ngày mai huy hoàng rực rỡ
5. Giờ đền tạ
ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ

I. Một người đọc: (Cộng đoàn quỳ)

Kìa, trên bàn thờ, trong tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch, Chúa cao cả muôn trùng, đang chờ đợi lòng thống hối của nhân loại. Hỡi các linh hồn, hãy yên lặng thầm thì đáp lại những điều Chúa mong đợi
Hát: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Pk1: Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con thanh bình.
ĐK: Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần
Không bao giờ chê chối lời an nàn van
Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết.
Thánh tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời
PK2: Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình
Uy quyền năm tháng che chở Hội thánh.
Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh
Chúa ơi! Hãy ban xuống cho đoàn con an bình
PK3: Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình.
Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính
Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh
Chúa ơi, hãy ban xuống cho đoàn con anh bình

II. ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

                     ( Chia ra hai bè )
A. Lạy Chúa Giêsu vì yêu dấu chúng con, không nề ẩn mình trong tấm bánh nhỏ mọn, để được ở lại dưới thế với chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.
B. Chúng con hết lòng yêu mến Chúa
A. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, đêm ngày Chúa thổn thức vì yêu dấu nhân loại, Chúa đã mòn mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn, mà đối lại chúng con lại vô ơn hững hờ.
B. Xin ban cho chúng con lòng kính mến Thánh Tâm Chúa cho sốt sáng
A. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép Thánh Thể, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi, mà Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi tha thiết những tấm lòng con cái tệ bạc
B. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi chúng con.
Hát : Kính Thánh Thể
ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
PK1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la, con chưa thỏa mãn tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá. Mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
PK2: Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã phán, rằng ai mắc gian nan, tìm yên Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong cha đỡ đần, Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.
 III. NỖI THỐNG KHỔ CỦA TRÁI TIM MẸ

Một người đọc ( cộng đoàn ngồi)
Hỡi các linh hồn đền tạ, hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ đang thiết tha kêu gọi các con cái Người.
Hát:
ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần
Tội gian trần đề phiền cho trái tim Mẹ
Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần
Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân
PK1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết
Xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ
Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì.
Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì, Mẹ ơi
PK2: Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế
Tấm lòng luôn trinh tuyết tựa ho trắng ngần, hoa trắng ngần
Trọn đời con trung tin, sống với Mẹ, luôn có Mẹ
Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ, và còn đau khổ hơn nữa, vì những tội tệ bạc của loài người, hỡi các con vì thương Mẹ, chúng con hãy dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy
B. Chúng con xin dâng mình hy sinh để đền thay những tội bội bạc ấy
A. Hỡi các con, Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé, vì loài người ăn ở ngạo mạn, ham mê tiền tài, sắc dục, ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ
B. Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ
A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, lại quay đầu phản bội, chúng con hãy vững chí, đừng khi nào bỏ Mẹ.
B. Chúng con thà chết không hề lìa bỏ Mẹ
A. Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ, mà giáo dân thì hững hờ ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ.
B. Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

LỜI MẸ NHẮN NHỦ ( một nguời đọc cộng đoàn thưa)

A. Kìa, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con hãy nghe lời Mẹ nhắn nhủ
B. Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ
A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống
B. Chúng con hết sức sửa mình
A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt
B. Chúng con xin lần hạt mọi ngày
A. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ
B. Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ

CẦU XIN TRÁI TIM MẸ

A. Lạy Mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.
B. Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.
A. Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.
B. Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.
A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng
B. Xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng
A. Lạy Mẹ nhân lành, xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh
B. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ được nên thánh
A. Lạy Mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức
B. Xin cho các thanh niên được vững mạnh trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức

NGỢI KHEN TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ
A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ cho thế gian, xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ

B. Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ

A. Lạy Mẹ là Nữ vương quyền phép, xin Mẹ hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con, và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ

B. Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ

Chung : AB: Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria, cùng Trái Tim Cực Thánh Người, bây giờ và đời đời. Amen.

Hát: Trái Tim Đức Mẹ ( Lạy Mẹ Fatima…)

ĐK: Ôi Trái Tim vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim Mẹ lành cực khoan, lòng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.

PK1: Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời, tòa cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn thế trần.KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU.

Sat, 29/10/2011 - 04:01

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy. Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.!

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời và là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh, rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy những điều Hội thánh dạy tin, về những sự cao sang quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chắc hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ. Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện và đã vượt trên cả loài người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng được gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kếu đến Mẹ nữa.

Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh và các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ này, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng cách Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ. Amen.

(Kinh Đức Thánh Cha Pio XII soạn, đọc ngày thứ bảy đầu tháng được một ơn đại xá)

                                   HẾTLời nguyện dâng lên Đức Mẹ


     
Lời Nguyện Dâng Lên Đức M
   Đọc lúc 12 giờ trưa, hay khi cầu nguyện xin với Mẹ)
1/ làm dấu thánh giá (đơn): ( Nhân Danh Chúa Cha/ Chúa Con và Chúa Thánh Thần/ Amen! )
2/làm dấu thánh giá (kép): ( Lạy Chúa Chúng Con (+) vì dấu Thánh Giá  (+)  xin chữa chúng con (+) cho khỏi kẻ thù (+)amen!
Nhân Danh Chúa Cha/ Chúa Con và Chúa Thánh Thần.. Amen !
Làm dấu xong Nhân danh Chúa uống và vẩy nước phép và dâng lời nguyện sau:

LỜI NGUYỆN
>Mẹ ơi, con là kẻ tội lỗi yếu đuối và khờ dại lắm, xin Mẹ thương và tha thứ cho con, xin Mẹ luôn bênh đỡ và cầu bầu cho con
>Mẹ ơi, giờ đây con xin dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện của con, con biết Mẹ yêu thương con rất nhiều mà con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của Mẹ.con chỉ biết dâng lời cảm tạ Mẹ mà thôi,
Mẹ ơi Con yêu mến Mẹ.Xin Mẹ đừng bỏ con trong thời khắc nguy khốn này, con chỉ muốn Mẹ luôn ở bên con.
>Trong giờ phút cầu nguyện này con xin dâng lên Mẹ 
dâng ý nguyện của minh xin Mẹ thương và nhận lời con trong giờ phút cầu nguyện này, con xin nhờ Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa Ba Ngôi để Người đoái thương và nhận lời con cùng...Amen! 
2> Hát về Mẹ : 
>năm xưa trên cay sồi,
>hay trên con đường về  quê...(.ngắm 5 sự thương )
>linh hồn tôi tung hô chúa ......( ngắm 5 sự vui)
1. Kinh truyền tin (khởi đầu của ơn cứu độ )
3. Kinh lạy cha,
7. Kinh kính mừng, 
1.Kinh nữ vương,
Kinh trông cây….

Kết:

Kinh chúc tụng Chúa Cha

     
          
1/Kinh Chúc Tụng Chúa Cha 
Hãy chúc tụng Chúa Cha đi toàn thể địa cầu/
Hãy nghợi khen Cha/
Hãy cùng nhau chúc tụng Cha /
Hỡi các tinh tú trên các tầng trời / 
Hãy cùng các Thiên Thần/ các đẳng Thần Thánh của Cha/ cùng với Mẹ Maria chúc tụng Cha đi.
Cảm tạ Cha/ tôn vinh Cha/ vì chính Cha là Vua trên trời, dưới đất/ là Vua trên hết mọi vua/ là đấng đã tạo thành trời đất/ cùng muôn vật muôn loài trong vũ trụ này/ Và dựng nên con người chúng ta/ và đã ban cho chúng ta biết bao hồng ân cao cả/
Lạy Cha Chí Thánh là đấng nhân lành toàn năng hằng hữu và giàu lòng thương xót/ Chúng con xin hết lòng yêu mến/ thờ lạy/ tôn vinh/ chúc tụng/ ngợi khen/ cảm tạ và tri ân Cha/ bây giờ cho đến muôn đời ... Amen!

2/Kinh cầu Thiên Chúa Cha
 -Đức Chúa cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
                              -Thương xót chúng con.
                              (Câu nào cũng thưa như vậy)
-Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
-Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
-Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
1. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu/ duy nhất và chân thật
                            - Thương xót chúng con
                            (Câu nào cũng thưa như vậy)
2. Cha là Đấng sáng tạo vũ trụ hữu hình và vô hình
3. Cha là Đấng Tối Cao/ Chúa Tể trời đất
4. Cha là Nguồn sự sống/sự thật và mọi sự lành
5. Cha là tình yêu
6. Cha tạo dựng con người theo hình ảnh Cha/ giống như Cha và vì Tình Yêu
7. Cha mặc đẹp cho hoa huệ ngoài đồng/ nuôi sống chim trời và ban mọi sự cần cho đời sống con người
8. Cha là Cha hiền của cả loài người
9. Cha hứa ơn Cứu độ ngay khi nguyên tổ loài người sa ngã vì bất phục tùng.
10. Cha chuẩn bị công trình cứu chuộc qua các tổ phụ / ngôn sứ và dân riêng Cha
11. Cha lập giao ước với dân Cha trong đức tin tổ phụ Abraham
12. Cha ban mười giới răn đem bình an / hạnh phúc cho con người 
13. Cha mở đầu công trình cứu chuộc với Thánh gia Nagiaret
14. Cha ban Con Một Cha/ Ngôi Lời nhập thể /do trinh nữ Maria sinh ra / làm Đấng Cứu Thế
15. Cha tự ban Mình cho loài người trong Thánh tử Giêsu Kito / Chúa chúng con
16. Cha đến ở với loài người trong Con Chí Thánh và Thánh Thần Cha
17. Cha mở Nước Trời nơi trần gian bằng Lời Cha / là chính Chúa Giê su và Tin Mừng của Người
18. Cha ban Bánh Trường sinh cho loài người / là chính Thánh Thể Con Chí ái Cha
19. Cha lập giao ước mới với loài người trong Máu thánh Chúa Giê su
20. Cha nhận lễ hy sinh chuộc tội của Con Cha trên Thánh Giá /để loài người được ơn giao hòa cùng Cha
21. Cha cho Thánh Tử Giê su từ cõi chết sống lại / để làm Trưởng Tử trong công trình sáng tạo mới của Cha
22. Cha tôn vinh Thánh Tử khải hoàn bên hữu Cha /để Người dọn chỗ cho chúng con nơi Nhà Cha
23. Cha ban Chúa Thánh THần là linh hồn của Hội Thánh và là sự sống của mọi linh hồn
24. Cha là Đấng tác tạo Công trình Cứu Chuộc / và Cha muốn mọi người được cứu/
25. Cha là Đấng tác tạo Hội Thánh / Nhiệm Thể Chúa Kito
26. Cha vun trồng săn sóc Hội Thánh như vườn nho của Cha / mà Chúa Giê su là Cây nho thật, chúng con là cành/
27. Cha dưỡng dục chúng con nên giống Cha bằng tác động của Thánh Thần với giáo huấn và các Bí Tích Hội thánh/
28. Cha ban Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm / làm Mẹ Đấng Cứu Thế / Mẹ Hội Thánh và Mẹ loài người
29. Cha ban Thánh cả Giuse tôi trung Cha / làm Cha Đồng trinh Ngôi Lời Nhập Thể / và Đấng bảo trợ Hội Thánh
30. Cha ban các Tổng thần phù hộ / các Thiên thần hộ thủ và các Thánh cầu bầu cho mọi người
31. Cha tha tội giáng phúc cho trần gian vì công phúc Chúa Giê su / Đấng môi giới duy nhất
32. Cha khứng nhậm mọi lời cầu lên Cha vì Danh Chúa Giê su
33. Cha khôn ngoan vô cùng / quan phòng khôn tả
34. Cha nhân từ vô biên / yêu thương vô ngần
35. Cha từ bi thương xót vô hạn lượng
36. Cha rất thánh / rất công bình và dịu hiền
37. Cha hiện diện khắp nơi / nhìn và nghe chúng con mọi lúc / rất ân cần
38. Cha là Gia nghiệp của các tín hữu
39. Cha là Triều thiên của các tông đồ / các thừa sai / và những ai bị bách hại vì Danh Cha
40. Cha là Hồng ân và Hạnh phúc của các gia đình
41. Cha là Nguồn mọi tình phụ tử
42. Cha trìu mến trẻ thơ / dắt dìu giới trẻ / ủi an người già
43. Cha là nguồn Hòa Bình của các dân tộc và xã hội
44. Cha ban ơn cho kẻ khiêm nhường / nâng đỡ người yếu đuối  /cứu giúp người đau khổ
45. Cha yêu thương sửa dạy / thử thách và thanh luyện con người qua các khó khăn cuộc đời
46. Cha kêu gọi tội nhân hối cải / để khỏi vong thân muôn đời
47. Cha chờ đón và ôm hôn những con xa lạc tìm về cùng Cha
48. Cha hứa Nước Trời cho những người kẻ nhỏ / khó nghèo / hiền lành / trong sạch
49. Cha trọng thưởng những ai xót thương đồng loại / xây dựng thuận hòa / khát khao thánh thiện.
50. Cha là Vua Cứu độ cho người tuyệt vọng / người lâm chung
51. Cha là Sự sống của kẻ chết
52. Cha lại cử Con Chí Thánh đến vào cuối thời gian / để phán xét kẻ sống và kẻ chết về Tình Yêu
53. Cha ban sự sống lại và muôn đời vinh phúc cho các tôi trung con thảo
54. Cha là Đấng chúng con hiến dâng đời sống tin cậy mến / với lời ca ngợi tạ ơn muôn đời
55. Cha là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Con / hiệp nhất với Chúa Thánh Thần / muôn muôn đời.

(kết thúc bằng một kinh Lạy Cha / một kinh sáng danh / thay lời nguyện )


                                 Kinh cầu khẩn tình Cha

      (Kinh do một linh mục lão thành Việt Nam soạn năm 1953)

Lạy Chúa cao cả/ Chúa là Cha thật chúng con / là Cha đầy lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót của Cha thật là vô bờ bến /vô cùng tận; / lòng thương xót Cha cao cả thắng vượt mọi tội lỗi của loài người chúng con từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Lạy Cha đầy từ bi thương xót / Cha đã biết loài người chúng con hèn hạ / rất yếu đuối/ vì mang cái xác thể toàn xu hướng về tội. Nếu Cha không giúp / thì nó không phạm tội thế nào được.
Lạy Cha rất thánh / Cha đầy thương xót / Cha quá rõ chúng con hư hèn yếu đuối. Ngoài Cha ra / chúng con còn tìm đâu được ơn cứu rỗi / ơn thánh hóa / sau khi chúng con đã sa ngã. Lạy Cha đầy từ bi thương xót. Nếu Cha chấp tội thì còn ai đáng cứu rỗi. Nếu Cha chấp tội thì còn ai dám mở miệng?
Nhưng lạy Cha của chúng con/ Cha đầy từ bi thương xót/ chúng con biết lòng thương xót của Cha / trí khôn thụ tạo không đo lường / không suy tới được/ nên Cha đã ban chính Con Một của Cha cho loài người chúng con. Cha đã ban Con Một Cha / mặc xác thể loài người để làm bạn hữu với chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để chịu chết làm giá chuộc chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để làm của ăn uống nuôi dưỡng chúng con hằng ngày. 
Vậy hỡi Cha chúng con/ Cha đầy thương xót/ xin Cha đoái thương đến chúng con cùng cả loài người. Vì lòng thương xót vô hạn Cha/ vì sự đâu thương và giá Máu Con Một Cha đã đổ ra vì thương xót chúng con / chúng con nài xin Cha:
1. Xin Cha tha tội lỗi chúng con và tội lỗi cả thế giới
2. Xin Cha giảm bớt sức mạnh của Satan / ngăn cản sự lấn át xâm chiếm của hỏa ngục đối với nhân loại
3. Xin Cha quay trở nhân loại về với đức tin / với tình yêu vô hạn Cha
4. Xin Cha thánh hóa các giáo sĩ / tu sĩ khắp toàn cầu. Cha ban cho họ lòng tin cậy / mến yêu/ phó thác, xứng những linh hồn Cha đã kén chọn
5. Xin Cha ban cho con / mọi an hem con / lòng yêu say mê Chúa Giê su và Mẹ Maria / để chứng tỏ chúng con là những kết quả lạ lung / những hình ảnh chiếu dọi / những tông đồ sau cùng của lòng thương xót vô hạn Cha.
Lạy Cha rất thánh / toàn năng / Cha đầy từ bi thương xót / chúng con đầy tin tưởng/ thật lòng van nài Cha ban cho chúng con được luôn luôn nhắc lại trước mặt Cha những nguyện vọng của chúng con/ trong mỗi nhịp đập của quả tim / trong mỗi hành vi cử chỉ trong ngoài/ để muôn đời và khắp nơi được hiểu biết và ca tụng lòng thương xót vô hạn Cha. Amen. 

 Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

Lạy Chúa / để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang / xin rộng lòng ban cho con ơn huệ này / chịu đau khổ vì lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa yêu mến tha nhân/ và chỉ vui mừng khi giúp an hem con bớt cực khổ hơn.
Và để giúp anh em bớt cực khổ hơn / xin ban cho chúng con một lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa cách tận tình như Chúa yêu mến chúng con / xin ban cho chúng con một tinh thần mềm dẻo / để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối.
Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng để không bao giờ hiểu theo một nghĩa xấu / một điều con người khác đã làm con phiền lòng

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ / để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái / để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ/ ganh tị / phân bì con

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn / để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích / trước những việc làm không ngay thẳng / trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi / những người ích kỷ đến độ không sao nhịn nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng / để con mãi kiên tâm / dầu có gặp thái độ vô ơn

Xin ban cho con một ý chí dai bền / để anh em con được hạnh phúc / dầu có khuyết điểm / dầu họ yếu đuối

Xin ban cho con một ý chí luôn sáng tỏ/ để chung quanh con không ai chán nản / không ai ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ / và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu / mà có người đã nói về ai vắng mặt / và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự / xin Chúa dạy con biết lắng nghe / biết đoán ý người khác / biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa/ xin ban cho con những ơn huệ đó / để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen.


Powered by Blogger.